สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปัตตานี 29 6 0 0 35
2 บ้านบูดี 18 3 3 3 24
3 เมืองปัตตานี 16 7 11 12 34
4 บ้านคาโต 12 7 8 4 27
5 ชุมชนบ้านปูยุด 10 2 8 10 20
6 ยะหริ่ง 10 2 5 6 17
7 บ้านมะปริง 8 2 2 2 12
8 บ้านบางมะรวด 7 7 3 8 17
9 บ้านฝาง 7 6 1 2 14
10 บ้านหนองแรต 7 2 1 0 10
11 บ้านกาฮง 7 1 1 0 9
12 บ้านคลองช้าง 6 3 0 1 9
13 บ้านเกาะเปาะ 6 2 2 4 10
14 วัดสถิตย์ชลธาร 6 2 1 3 9
15 ชุมชนบ้านกะมิยอ 6 2 1 1 9
16 บ้านใหม่พัฒนวิทย์ 6 1 0 3 7
17 บ้านบาโลย 5 2 0 1 7
18 บ้านท่าพง 5 0 0 1 5
19 บ้านพ่อมิ่ง 4 7 2 1 13
20 บ้านตันหยงดาลอ 4 3 1 1 8
21 บ้านสะบารัง 4 3 0 0 7
22 พัฒนศึกษา 4 2 1 3 7
23 วัดสุวรรณากร 4 2 1 2 7
24 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 4 2 1 0 7
25 บ้านควนคูหา 4 1 1 2 6
26 บ้านโคกหมัก 4 1 1 0 6
27 บ้านยาบี 4 0 1 1 5
28 บ้านรามง 4 0 0 1 4
29 บ้านปากบางตาวา 4 0 0 0 4
30 บ้านตันหยงลุโละ 3 5 1 1 9
31 ชุมชนวัดปิยาราม 3 5 1 1 9
32 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 3 4 2 1 9
33 บ้านตันหยงเปาว์ 3 3 1 8 7
34 บ้านใหม่ 3 3 1 2 7
35 บ้านบางราพา 3 2 2 0 7
36 บ้านบากง 3 2 0 4 5
37 บ้านตูเวาะ 3 2 0 1 5
38 บ้านโต๊ะตีเต 3 2 0 0 5
39 บ้านตันหยง 3 1 1 4 5
40 บ้านราวอ 3 1 0 2 4
41 บ้านรูสะมิแล 3 1 0 1 4
42 บ้านจะรัง 3 0 0 0 3
43 บ้านชะเอาะ 3 0 0 0 3
44 บ้านปะแดลางา 2 6 1 0 9
45 ชุมชนวัดป่าศรี 2 5 3 0 10
46 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 2 5 0 0 7
47 บ้านน้ำบ่อ 2 4 2 0 8
48 บ้านบางทัน 2 4 1 1 7
49 บ้านมะพร้าวต้นเดียว 2 4 0 1 6
50 บ้านปุลากง 2 3 3 0 8
51 ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี 2 3 2 5 7
52 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 2 3 2 2 7
53 บ้านตาหมน 2 3 1 0 6
54 บ้านบางปลาหมอ 2 2 1 0 5
55 บ้านปะกาฮะรัง 2 2 0 1 4
56 บ้านกือยา 2 2 0 0 4
57 ชุมชนบ้านสาบัน 2 1 4 0 7
58 บ้านตือระ 2 1 2 2 5
59 บ้านดาลอ 2 1 1 1 4
60 บ้านควนดิน 2 1 1 0 4
61 บ้านบาราเฮาะ 2 1 1 0 4
62 บ้านท่าสู 2 1 0 2 3
63 บ้านตลาดนัดคลองขุด 2 1 0 0 3
64 ชุมชนบ้านปาตา 2 0 4 0 6
65 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 2 0 2 4 4
66 บ้านท่ากำชำ 2 0 1 0 3
67 บ้านปุลามาวอ 2 0 1 0 3
68 บ้านดอนรัก 2 0 0 3 2
69 บ้านท่าน้ำ 2 0 0 3 2
70 บ้านเฑียรยา 2 0 0 1 2
71 บ้านลดา 2 0 0 1 2
72 ชุมชนบ้านยูโย 2 0 0 1 2
73 บ้านท่าน้ำตะวันออก 1 3 0 6 4
74 บ้านบางปู 1 3 0 1 4
75 บ้านบางหมู 1 3 0 0 4
76 รัชดาภิเษก 1 2 2 2 5
77 บ้านคอลอตันหยง 1 2 1 2 4
78 บ้านจะรังบองอ 1 2 0 0 3
79 บ้านบือเจาะ 1 1 1 1 3
80 บ้านกาแลบือซา 1 1 1 0 3
81 ชุมชนบ้านตาแกะ 1 1 1 0 3
82 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 1 1 0 1 2
83 บ้านแบรอ 1 1 0 1 2
84 บ้านเคียน 1 1 0 0 2
85 พระราชดำริ 1 1 0 0 2
86 วัดควน 1 1 0 0 2
87 บ้านตาลีอายร์ 1 0 1 0 2
88 บ้านนอก 1 0 1 0 2
89 ชุมชนบ้านตะลุโบะ 1 0 1 0 2
90 บ้านค่าย 1 0 1 0 2
91 บ้านน้ำดำ 1 0 0 1 1
92 บ้านปะกาลือสง 1 0 0 1 1
93 บ้านกอแลบีเละ 1 0 0 0 1
94 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 0 0 0 1
95 บ้านท่ากุน 1 0 0 0 1
96 บ้านลางา 1 0 0 0 1
97 บ้านกาแลกุมิ 1 0 0 0 1
98 ชุมชนบ้านกรือเซะ 1 0 0 0 1
99 บ้านดาโต๊ะ 1 0 0 0 1
100 บ้านสายหมอ 1 0 0 0 1
101 บ้านเตราะหัก 0 3 1 1 4
102 ชุมชนบ้านสะนิง 0 3 1 0 4
103 บ้านยามูเฉลิม 0 2 1 0 3
104 บ้านตะโละ 0 2 0 2 2
105 บ้านปรัง 0 2 0 2 2
106 บ้านเปียะ 0 2 0 0 2
107 บ้านสระมาลา 0 1 1 1 2
108 บ้านตะโละสะมีแล 0 1 1 0 2
109 บ้านบานา 0 1 1 0 2
110 บ้านท่าข้าม 0 1 1 0 2
111 บ้านท่าชะเมา 0 1 1 0 2
112 บ้านกลาง 0 1 0 3 1
113 บ้านบาโงกาเซาะ 0 1 0 1 1
114 บ้านปาเระ 0 1 0 1 1
115 บ้านดูซงปาแย 0 0 6 1 6
116 บ้านจือโระ 0 0 2 0 2
117 บ้านหัวคลอง 0 0 1 2 1
118 บ้านบ่ออิฐ 0 0 1 1 1
119 บ้านปะกาลิมาปุโระ 0 0 1 1 1
120 บ้านคลองต่ำ 0 0 1 0 1
121 บ้านทุ่ง 0 0 1 0 1
122 บ้านท่าน้ำตะวันตก 0 0 1 0 1
123 บ้านแคนา 0 0 1 0 1
124 วัดศรีสุดาจันทร์ 0 0 1 0 1
125 บ้านโคกโตนด 0 0 0 2 0
126 บ้านกูวิง 0 0 0 1 0
127 บ้านท่ายามู 0 0 0 1 0
128 บ้านคลองมานิง 0 0 0 0 0
129 บ้านดอนนา 0 0 0 0 0
130 บ้านไผ่มัน 0 0 0 0 0
รวม 343 207 132 161 682