สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลปัตตานี 23 4 3 30
2 เมืองปัตตานี 14 10 2 26
3 บ้านบูดี 12 8 3 23
4 บ้านคาโต 6 7 6 19
5 บ้านฝาง 5 4 3 12
6 บ้านมะปริง 5 4 1 10
7 บ้านใหม่พัฒนวิทย์ 5 1 0 6
8 ยะหริ่ง 4 5 3 12
9 บ้านหนองแรต 4 5 1 10
10 ชุมชนบ้านกะมิยอ 4 3 1 8
11 บ้านสะบารัง 4 2 0 6
12 บ้านบางมะรวด 3 3 5 11
13 บ้านกาฮง 3 2 2 7
14 บ้านตันหยงดาลอ 3 2 0 5
15 บ้านพ่อมิ่ง 3 1 0 4
16 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 3 1 0 4
17 บ้านคอลอตันหยง 3 0 1 4
18 ชุมชนบ้านปูยุด 2 8 3 13
19 บ้านตันหยงเปาว์ 2 2 3 7
20 บ้านน้ำบ่อ 2 2 0 4
21 บ้านเกาะเปาะ 2 1 5 8
22 บ้านรามง 2 1 0 3
23 บ้านตาหมน 2 1 0 3
24 บ้านบาโลย 2 0 2 4
25 วัดสถิตย์ชลธาร 2 0 1 3
26 บ้านปะกาฮะรัง 2 0 0 2
27 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 2 0 0 2
28 บ้านดอนรัก 2 0 0 2
29 บ้านเฑียรยา 2 0 0 2
30 วัดสุวรรณากร 1 3 0 4
31 บ้านคลองช้าง 1 2 3 6
32 บ้านท่าพง 1 2 1 4
33 บ้านท่าน้ำตะวันออก 1 2 1 4
34 พัฒนศึกษา 1 2 0 3
35 บ้านกือยา 1 2 0 3
36 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 1 1 2 4
37 บ้านโคกหมัก 1 1 1 3
38 บ้านยาบี 1 1 1 3
39 บ้านตันหยง 1 1 1 3
40 บ้านจะรัง 1 1 1 3
41 บ้านชะเอาะ 1 1 1 3
42 บ้านบางทัน 1 1 1 3
43 บ้านตันหยงลุโละ 1 1 0 2
44 บ้านโต๊ะตีเต 1 1 0 2
45 บ้านท่ากำชำ 1 1 0 2
46 บ้านตาลีอายร์ 1 1 0 2
47 บ้านน้ำดำ 1 1 0 2
48 บ้านบางราพา 1 0 3 4
49 บ้านควนคูหา 1 0 2 3
50 บ้านปะแดลางา 1 0 2 3
51 ชุมชนวัดปิยาราม 1 0 1 2
52 บ้านรูสะมิแล 1 0 1 2
53 ชุมชนวัดป่าศรี 1 0 1 2
54 บ้านปุลามาวอ 1 0 1 2
55 บ้านบางปู 1 0 1 2
56 บ้านปุลากง 1 0 0 1
57 บ้านควนดิน 1 0 0 1
58 บ้านลดา 1 0 0 1
59 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 1 0 0 1
60 บ้านกอแลบีเละ 1 0 0 1
61 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 0 0 1
62 บ้านท่ากุน 1 0 0 1
63 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 0 2 1 3
64 บ้านมะพร้าวต้นเดียว 0 2 1 3
65 บ้านใหม่ 0 2 0 2
66 บ้านราวอ 0 2 0 2
67 บ้านบาราเฮาะ 0 2 0 2
68 บ้านบือเจาะ 0 2 0 2
69 บ้านบากง 0 1 4 5
70 บ้านปากบางตาวา 0 1 2 3
71 บ้านตือระ 0 1 2 3
72 บ้านดาลอ 0 1 2 3
73 บ้านตะโละ 0 1 2 3
74 บ้านตูเวาะ 0 1 1 2
75 บ้านท่าสู 0 1 1 2
76 บ้านตลาดนัดคลองขุด 0 1 1 2
77 บ้านปะกาลือสง 0 1 1 2
78 บ้านเตราะหัก 0 1 1 2
79 บ้านดูซงปาแย 0 1 1 2
80 บ้านบางปลาหมอ 0 1 0 1
81 ชุมชนบ้านสาบัน 0 1 0 1
82 บ้านท่าน้ำ 0 1 0 1
83 รัชดาภิเษก 0 1 0 1
84 บ้านแบรอ 0 1 0 1
85 บ้านนอก 0 1 0 1
86 บ้านลางา 0 1 0 1
87 ชุมชนบ้านปาตา 0 0 2 2
88 ชุมชนบ้านยูโย 0 0 2 2
89 บ้านกาแลบือซา 0 0 2 2
90 บ้านบาโงกาเซาะ 0 0 2 2
91 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 0 0 1 1
92 บ้านจะรังบองอ 0 0 1 1
93 ชุมชนบ้านตาแกะ 0 0 1 1
94 บ้านเคียน 0 0 1 1
95 พระราชดำริ 0 0 1 1
96 บ้านกาแลกุมิ 0 0 1 1
97 บ้านตะโละสะมีแล 0 0 1 1
98 ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี 0 0 0 0
99 บ้านบางหมู 0 0 0 0
100 วัดควน 0 0 0 0
101 ชุมชนบ้านตะลุโบะ 0 0 0 0
102 บ้านค่าย 0 0 0 0
103 ชุมชนบ้านกรือเซะ 0 0 0 0
104 บ้านดาโต๊ะ 0 0 0 0
105 บ้านสายหมอ 0 0 0 0
106 ชุมชนบ้านสะนิง 0 0 0 0
107 บ้านยามูเฉลิม 0 0 0 0
108 บ้านปรัง 0 0 0 0
109 บ้านเปียะ 0 0 0 0
110 บ้านสระมาลา 0 0 0 0
111 บ้านบานา 0 0 0 0
112 บ้านท่าข้าม 0 0 0 0
113 บ้านท่าชะเมา 0 0 0 0
114 บ้านกลาง 0 0 0 0
115 บ้านปาเระ 0 0 0 0
116 บ้านจือโระ 0 0 0 0
117 บ้านหัวคลอง 0 0 0 0
118 บ้านบ่ออิฐ 0 0 0 0
119 บ้านปะกาลิมาปุโระ 0 0 0 0
120 บ้านคลองต่ำ 0 0 0 0
121 บ้านทุ่ง 0 0 0 0
122 บ้านท่าน้ำตะวันตก 0 0 0 0
123 บ้านแคนา 0 0 0 0
124 วัดศรีสุดาจันทร์ 0 0 0 0
125 บ้านโคกโตนด 0 0 0 0
126 บ้านกูวิง 0 0 0 0
127 บ้านท่ายามู 0 0 0 0
128 บ้านคลองมานิง 0 0 0 0
129 บ้านดอนนา 0 0 0 0
130 บ้านไผ่มัน 0 0 0 0
รวม 161 132 105 398

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]