ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 814
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านฝาง สพป. ปัตตานี เขต 1 81.50 ทอง ชนะเลิศ


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 816
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่พัฒนวิทย์ สพป. ปัตตานี เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 819
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางมะรวด สพป. ปัตตานี เขต 1 - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 010
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกอแลบีเละ สพป. ปัตตานี เขต 1 84.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางทัน สพป. ปัตตานี เขต 1 79.77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบาโงกาเซาะ สพป. ปัตตานี เขต 1 76.27 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 สพป. ปัตตานี เขต 1 69.66 ทองแดง 4
5 บ้านพ่อมิ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 68.05 ทองแดง 5
6 ชุมชนวัดป่าศรี สพป. ปัตตานี เขต 1 63.35 ทองแดง 6
7 เมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 62.05 ทองแดง 7
8 ยะหริ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 61.77 ทองแดง 8
9 ชุมชนบ้านปูยุด สพป. ปัตตานี เขต 1 58.33 เข้าร่วม 9
10 บ้านท่าน้ำ สพป. ปัตตานี เขต 1 44.27 เข้าร่วม 10


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 062
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านกะมิยอ สพป. ปัตตานี เขต 1 83.75 ทอง ชนะเลิศ


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 051
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 สพป. ปัตตานี เขต 1 46.50 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 บ้านตะโละ สพป. ปัตตานี เขต 1 42.16 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปะกาลือสง สพป. ปัตตานี เขต 1 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพ่อมิ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 27.16 เข้าร่วม 4
5 ชุมชนบ้านปูยุด สพป. ปัตตานี เขต 1 25 เข้าร่วม 5
6 บ้านท่าพง สพป. ปัตตานี เขต 1 19 เข้าร่วม 6


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 787
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยะหริ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 88.80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านปูยุด สพป. ปัตตานี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดปิยาราม สพป. ปัตตานี เขต 1 74 เงิน 4
5 บ้านปาเระ สพป. ปัตตานี เขต 1 72 เงิน 5
6 รัชดาภิเษก สพป. ปัตตานี เขต 1 69 ทองแดง 6
7 ชุมชนบ้านสาบัน สพป. ปัตตานี เขต 1 67 ทองแดง 7
8 บ้านคาโต สพป. ปัตตานี เขต 1 65 ทองแดง 8


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 002
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยะหริ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านใหม่พัฒนวิทย์ สพป. ปัตตานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองช้าง สพป. ปัตตานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านสาบัน สพป. ปัตตานี เขต 1 80 ทอง 4
5 บ้านควนคูหา สพป. ปัตตานี เขต 1 60 ทองแดง 5


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปะกาฮะรัง สพป. ปัตตานี เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 048
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตันหยง สพป. ปัตตานี เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่ากำชำ สพป. ปัตตานี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกาแลกุมิ สพป. ปัตตานี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 80 ทอง 4
5 บ้านพ่อมิ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 77 เงิน 5
6 บ้านบางทัน สพป. ปัตตานี เขต 1 75 เงิน 6
7 บ้านปะกาฮะรัง สพป. ปัตตานี เขต 1 74 เงิน 7
8 ชุมชนบ้านสะนิง สพป. ปัตตานี เขต 1 71 เงิน 8
9 บ้านบางมะรวด สพป. ปัตตานี เขต 1 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 734
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกหมัก สพป. ปัตตานี เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตันหยงลุโละ สพป. ปัตตานี เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดาลอ สพป. ปัตตานี เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางปลาหมอ สพป. ปัตตานี เขต 1 79 เงิน 4
5 บ้านบางทัน สพป. ปัตตานี เขต 1 78 เงิน 5
6 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สพป. ปัตตานี เขต 1 76 เงิน 6
7 ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 76 เงิน 6
8 ชุมชนบ้านสะนิง สพป. ปัตตานี เขต 1 74 เงิน 8
9 บ้านเคียน สพป. ปัตตานี เขต 1 73 เงิน 9
10 บ้านโต๊ะตีเต สพป. ปัตตานี เขต 1 73 เงิน 9


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 034
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบากง สพป. ปัตตานี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางทัน สพป. ปัตตานี เขต 1 81 ทอง 4
5 บ้านบางมะรวด สพป. ปัตตานี เขต 1 - -


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 026
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านควนคูหา สพป. ปัตตานี เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านกะมิยอ สพป. ปัตตานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกาฮง สพป. ปัตตานี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเปียะ สพป. ปัตตานี เขต 1 74 เงิน 4
5 บ้านบางหมู สพป. ปัตตานี เขต 1 72 เงิน 5
6 บ้านตันหยง สพป. ปัตตานี เขต 1 68 ทองแดง 6
7 บ้านใหม่พัฒนวิทย์ สพป. ปัตตานี เขต 1 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 067
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปุลากง สพป. ปัตตานี เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 068
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 788
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกาะเปาะ สพป. ปัตตานี เขต 1 82.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะปริง สพป. ปัตตานี เขต 1 73.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคาโต สพป. ปัตตานี เขต 1 60.20 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 095
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าพง สพป. ปัตตานี เขต 1 92.30 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแบรอ สพป. ปัตตานี เขต 1 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าสู สพป. ปัตตานี เขต 1 82.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตันหยงลุโละ สพป. ปัตตานี เขต 1 79.80 เงิน 4
5 บ้านกือยา สพป. ปัตตานี เขต 1 76.30 เงิน 5
6 บ้านยามูเฉลิม สพป. ปัตตานี เขต 1 76 เงิน 6
7 วัดสถิตย์ชลธาร สพป. ปัตตานี เขต 1 76 เงิน 6
8 ชุมชนบ้านสะนิง สพป. ปัตตานี เขต 1 75.80 เงิน 8
9 บ้านท่าน้ำตะวันออก สพป. ปัตตานี เขต 1 72 เงิน 9
10 บ้านกาแลกุมิ สพป. ปัตตานี เขต 1 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 800
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปะกาลือสง สพป. ปัตตานี เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านควนคูหา สพป. ปัตตานี เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองช้าง สพป. ปัตตานี เขต 1 80 ทอง 4
5 บ้านราวอ สพป. ปัตตานี เขต 1 80 ทอง 4
6 บ้านตันหยงลุโละ สพป. ปัตตานี เขต 1 79 เงิน 6
7 บ้านใหม่ สพป. ปัตตานี เขต 1 79 เงิน 6
8 บ้านพ่อมิ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 78 เงิน 8
9 บ้านตูเวาะ สพป. ปัตตานี เขต 1 77 เงิน 9
10 ชุมชนบ้านปูยุด สพป. ปัตตานี เขต 1 76 เงิน 10
11 ชุมชนบ้านปาตา สพป. ปัตตานี เขต 1 65 ทองแดง 11
12 ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 53 เข้าร่วม 12


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 801
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านฝาง สพป. ปัตตานี เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคาโต สพป. ปัตตานี เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางมะรวด สพป. ปัตตานี เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 796
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำบ่อ สพป. ปัตตานี เขต 1 60 ทองแดง ชนะเลิศ


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 812
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคาโต สพป. ปัตตานี เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 803
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคอลอตันหยง สพป. ปัตตานี เขต 1 67 ทองแดง ชนะเลิศ
2 เมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเกาะเปาะ สพป. ปัตตานี เขต 1 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 802
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตันหยง สพป. ปัตตานี เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตูเวาะ สพป. ปัตตานี เขต 1 59 เข้าร่วม 4
5 ชุมชนบ้านปูยุด สพป. ปัตตานี เขต 1 56 เข้าร่วม 5
6 บ้านบางปู สพป. ปัตตานี เขต 1 50 เข้าร่วม 6
7 บ้านหัวคลอง สพป. ปัตตานี เขต 1 50 เข้าร่วม 6
8 บ้านเกาะเปาะ สพป. ปัตตานี เขต 1 40 เข้าร่วม 8
9 บ้านบางมะรวด สพป. ปัตตานี เขต 1 29 เข้าร่วม 9
10 บ้านโคกโตนด สพป. ปัตตานี เขต 1 28 เข้าร่วม 10


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 794
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 98.65 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเกาะเปาะ สพป. ปัตตานี เขต 1 91.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบาโลย สพป. ปัตตานี เขต 1 90.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดปิยาราม สพป. ปัตตานี เขต 1 87.83 ทอง 4
5 ยะหริ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 86.49 ทอง 5
6 บ้านคาโต สพป. ปัตตานี เขต 1 85.49 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านปูยุด สพป. ปัตตานี เขต 1 80.32 ทอง 7
8 บ้านคลองช้าง สพป. ปัตตานี เขต 1 76.82 เงิน 8
9 บ้านพ่อมิ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 73.82 เงิน 9


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 810
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 97.20 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านปูยุด สพป. ปัตตานี เขต 1 90.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมะปริง สพป. ปัตตานี เขต 1 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางมะรวด สพป. ปัตตานี เขต 1 79.30 เงิน 4
5 บ้านควนคูหา สพป. ปัตตานี เขต 1 77.70 เงิน 5
6 ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 75.50 เงิน 6
7 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) สพป. ปัตตานี เขต 1 73.30 เงิน 7
8 เมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 71.90 เงิน 8
9 บ้านตาหมน สพป. ปัตตานี เขต 1 68.30 ทองแดง 9
10 ยะหริ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 65.90 ทองแดง 10
11 พัฒนศึกษา สพป. ปัตตานี เขต 1 62.60 ทองแดง 11
12 บ้านหัวคลอง สพป. ปัตตานี เขต 1 61.10 ทองแดง 12


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 795
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาฮง สพป. ปัตตานี เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสถิตย์ชลธาร สพป. ปัตตานี เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านควนดิน สพป. ปัตตานี เขต 1 77 เงิน 4
5 บ้านมะพร้าวต้นเดียว สพป. ปัตตานี เขต 1 75 เงิน 5
6 บ้านพ่อมิ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 74 เงิน 6
7 ยะหริ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 72 เงิน 7
8 บ้านคาโต สพป. ปัตตานี เขต 1 68 ทองแดง 8
9 ชุมชนวัดปิยาราม สพป. ปัตตานี เขต 1 55 เข้าร่วม 9
10 บ้านตันหยงดาลอ สพป. ปัตตานี เขต 1 55 เข้าร่วม 9


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางมะรวด สพป. ปัตตานี เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตันหยงเปาว์ สพป. ปัตตานี เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเกาะเปาะ สพป. ปัตตานี เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒