งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ระดับเขตพื้นที่
 
  • ศูนย์เครือข่ายการศึกษาโอนข้อมูลสู่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ภายในวันที่ 17 ก.ย. 61 เวลา 24.00 น
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  วันที่ 18 – 19 ก.ย. 61 
  • เปิดระบบให้แก้ไข/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน วันที่  19 – 21 ก.ย. 61
  • จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา   วันที่ 10 – 12 ต.ค. 61
  • ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  วันที่ 12  ต.ค. 61 เป็นต้นไป
  • พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  วันที่ 20 ต.ค. 61 เป็นต้นไป
--ระดับภาคใต้------------------------------------
♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค วันที่ 1-14 ธ.ค. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 14 ธ.ค. 2561
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 17-24 ธ.ค. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 25-27 ธ.ค. 2561
♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดตรัง วันที่ 8-10 ม.ค. 2562
การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ สำหรับพิมพ์บัตรประจำตัว  แบบที่ 1  แบบที่ 2
วันพุธ ที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา 10:30 น.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลัก
หลักการ

            1.  ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค
           2.  ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม โดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การแบ่งพื้นที่ การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์
            3.  การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้อง  ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษา ที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ
            4.  ให้ใช้ชื่องานว่า 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”
             5. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ
             6. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป

รายละเอียด ดังนี้
1. หนังสือนำ ประกาศ สพฐ.เรื่องการจัดงานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
2. รายละเอียดประกาศ
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 177
จำนวนทีม 1,658
จำนวนนักเรียน 3,554
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,394
จำนวนกรรมการ 1,392
ครู+นักเรียน 5,948
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,340
ประกาศผลแล้ว 210/277 (75.81%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 4
เมื่อวาน 13
สัปดาห์นี้ 44
สัปดาห์ที่แล้ว 357
เดือนนี้ 4
เดือนที่แล้ว 923
ปีนี้ 927
ทั้งหมด 125,301