งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ โรงเรียนมานิมานุเคราะห์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น ชั้น 2 ห้อง รอบแรก ห้อง ป.5/6-ป.5/10 รอบสอง ห้อง ป.5/11-ป.5/13 30 ก.ย. 2561 09.00-15.00 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง รอบแรก ห้อง ป.5/6-ป.5/7 รอบสอง ห้อง ป.5/8-ป.5/9 1 ต.ค. 2561 09.00-15.00 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ห้อง ป.5/1-ป.5/5 30 ก.ย. 2561 09.00-15.00 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น ชั้นเดียว ห้อง ห้อง ป.1/3-ป.1/5 1 ต.ค. 2561 09.00-12.00 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ป.2/2-ป.2/5 30 ก.ย. 2561 09.00-14.00 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 53 ชั้น ชั้นเดียว ห้อง ห้อง ป.1/8-ป.1/9 1 ต.ค. 2561 09.00-10.30 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารขุนประนุทฯ ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ห้องประชุมอาคารขุนประนุทฯ 1 ต.ค. 2561 09.00-14.30 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารขุนประนุทฯ ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ห้องประชุมอาคารขุนประนุทฯ 1 ต.ค. 2561 14.30-15.30 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ก้อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ป.1/10-ป.1/13 1 ต.ค. 2561 09.00-11.30 รับรายงานตัว 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น ชั้นเดียว ห้อง ห้อง ป.1/7 1 ต.ค. 2561 11.30-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ก้อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงยิมเนเซี่ยม 2 ต.ค. 2561 07.00-15.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น. /ผู้เข้าแข่งขัน ต้องนำบัตรประจำผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวด้วย
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงยิมเนเซี่ยม 1 ต.ค. 2561 07.00-15.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น. /ผู้เข้าแข่งขัน ต้องนำบัตรประจำผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวด้วย
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงยิมเนเซี่ยม 1 ต.ค. 2561 07.00-15.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น. /ผู้เข้าแข่งขัน ต้องนำบัตรประจำผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวด้วย
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงยิมเนเซี่ยม 2 ต.ค. 2561 07.00-15.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น. /ผู้เข้าแข่งขัน ต้องนำบัตรประจำผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวด้วย
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงยิมเนเซี่ยม 2 ต.ค. 2561 07.00-15.00 รายงานตัว 07.00-08.00 น. /ผู้เข้าแข่งขัน ต้องนำบัตรประจำผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวด้วย


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ โทร 0816915447
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]