สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 36 57 52
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 11 17 16
3 005 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 21 45 35
4 006 โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 4 8 5
5 030 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 58 165 96
6 031 โรงเรียนบ้านกงหนิง 19 31 27
7 032 โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 8 9 8
8 033 โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 14 22 21
9 038 โรงเรียนบ้านคลองกรูด 4 6 6
10 039 โรงเรียนบ้านคลองคราม 16 29 22
11 040 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 67 135 107
12 041 โรงเรียนบ้านคลองสระ 67 163 102
13 042 โรงเรียนบ้านคลองสุข 5 7 6
14 043 โรงเรียนบ้านควนนิมิต 14 32 23
15 044 โรงเรียนบ้านควนยูง 29 65 48
16 045 โรงเรียนบ้านควนราชา 8 12 11
17 046 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 27 54 41
18 047 โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 9 22 17
19 049 โรงเรียนบ้านซอย 10 3 6 5
20 050 โรงเรียนบ้านซอย 2 24 43 36
21 051 โรงเรียนบ้านดอนธูป 15 25 22
22 052 โรงเรียนบ้านดอนสน 16 30 23
23 054 โรงเรียนบ้านดอนหลวง 13 23 19
24 053 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 15 23 21
25 055 โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 16 25 22
26 057 โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 21 31 24
27 058 โรงเรียนบ้านทับท้อน 15 18 15
28 059 โรงเรียนบ้านท่าเพชร 19 47 30
29 061 โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 2 6 3
30 060 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 12 14 14
31 056 โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 8 10 10
32 062 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 11 24 17
33 067 โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 29 65 46
34 068 โรงเรียนบ้านบางสำโรง 27 58 42
35 069 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 60 108 83
36 064 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 23 44 33
37 065 โรงเรียนบ้านบ่อผุด 38 75 55
38 070 โรงเรียนบ้านปลายแหลม 22 63 38
39 071 โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 22 43 35
40 072 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 13 29 22
41 076 โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 12 20 18
42 075 โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 11 18 14
43 074 โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 21 39 33
44 078 โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 10 18 14
45 079 โรงเรียนบ้านวังหวาย 10 15 13
46 080 โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 13 25 21
47 081 โรงเรียนบ้านศรีธนู 15 24 22
48 082 โรงเรียนบ้านศิลางาม 34 63 49
49 083 โรงเรียนบ้านสันติสุข 18 27 25
50 084 โรงเรียนบ้านสุชน 17 31 23
51 088 โรงเรียนบ้านหนองเปล 2 4 2
52 089 โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 31 56 39
53 093 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 14 27 22
54 094 โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 19 27 23
55 095 โรงเรียนบ้านหาดงาม 28 64 45
56 096 โรงเรียนบ้านหาดริ้น 21 36 32
57 090 โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 15 24 22
58 092 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 0 0 0
59 091 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 30 64 45
60 099 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 22 36 32
61 035 โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 4 5 4
62 036 โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 24 40 30
63 034 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 14 32 21
64 077 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 36 61 53
65 097 โรงเรียนบ้านแหลมหอย 18 46 19
66 048 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 25 52 42
67 073 โรงเรียนบ้านโพหวาย 55 122 80
68 098 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 6 10 8
69 085 โรงเรียนบ้านไสขาม 19 35 29
70 086 โรงเรียนบ้านไสตอ 34 55 47
71 087 โรงเรียนบ้านไสใน 0 0 0
72 104 โรงเรียนวัดกงตาก 43 74 61
73 105 โรงเรียนวัดกลาง 12 17 15
74 106 โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) 38 54 50
75 107 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 41 98 70
76 111 โรงเรียนวัดคงคาล้อม 23 46 35
77 112 โรงเรียนวัดคีรีวง 26 41 30
78 113 โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 13 20 17
79 114 โรงเรียนวัดคุณาราม 18 32 28
80 116 โรงเรียนวัดชลคราม 22 32 31
81 117 โรงเรียนวัดชลธาร 2 4 4
82 118 โรงเรียนวัดดอนยาง 18 30 23
83 120 โรงเรียนวัดท่าทอง 13 27 21
84 121 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 91 186 137
85 122 โรงเรียนวัดนทีคมเขต 14 22 17
86 123 โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 7 6 6
87 124 โรงเรียนวัดนอก 17 27 24
88 125 โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 14 35 25
89 126 โรงเรียนวัดนิกรประสาท 21 34 30
90 127 โรงเรียนวัดบางใบไม้ 45 87 72
91 129 โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 4 5 5
92 130 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 32 56 46
93 128 โรงเรียนวัดบ้านใน 37 72 60
94 132 โรงเรียนวัดประสพ 30 51 44
95 131 โรงเรียนวัดประเดิม 16 32 22
96 133 โรงเรียนวัดปากคู 26 61 45
97 135 โรงเรียนวัดพุฒ 20 47 35
98 134 โรงเรียนวัดพ่วง 9 13 12
99 137 โรงเรียนวัดภูเขาทอง 57 123 84
100 138 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 23 54 37
101 139 โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 26 41 38
102 140 โรงเรียนวัดวังไทร 24 50 38
103 141 โรงเรียนวัดสมหวัง 83 191 129
104 142 โรงเรียนวัดสมัยคงคา 19 26 23
105 143 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 55 137 93
106 144 โรงเรียนวัดสันติวราราม 10 24 14
107 145 โรงเรียนวัดสิงขร 1 1 1
108 148 โรงเรียนวัดอุทยาราม 11 21 17
109 109 โรงเรียนวัดเขานางเภา 15 31 22
110 110 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 27 60 39
111 108 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 13 21 17
112 115 โรงเรียนวัดแจ้ง 35 71 50
113 146 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 28 46 36
114 147 โรงเรียนวัดแหลมทอง 6 13 8
115 136 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 33 79 54
116 153 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 17 28 24
117 165 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 19 45 31
118 168 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 68 127 98
119 021 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 15 36 22
120 001 โรงเรียนการกุศลวัดละไม 0 0 0
121 002 โรงเรียนจอย 45 65 57
122 008 โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา 20 36 23
123 022 โรงเรียนธิดาแม่พระ 35 53 45
124 023 โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 42 73 62
125 024 โรงเรียนนานาชาติ เอส ซี แอล 0 0 0
126 025 โรงเรียนนานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย 26 44 37
127 026 โรงเรียนนานาชาติละไม 0 0 0
128 027 โรงเรียนนานาชาติสมุย 0 0 0
129 028 โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี 1 1 1
130 029 โรงเรียนนานาชาติอุ่นรัก 0 0 0
131 100 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 78 192 120
132 101 โรงเรียนยุวศึกษา 41 71 61
133 103 โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 32 55 43
134 150 โรงเรียนสัมพันธศึกษา 0 0 0
135 151 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 44 65 58
136 154 โรงเรียนอนุบาลกัลยารัตน์ 0 0 0
137 155 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร 0 0 0
138 156 โรงเรียนอนุบาลขวัญชนก 0 0 0
139 157 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน 25 56 39
140 159 โรงเรียนอนุบาลคิดดี 0 0 0
141 158 โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 2 6 4
142 160 โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 7 9 8
143 162 โรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใส 2 6 4
144 166 โรงเรียนอนุบาลวิจิตรา 0 0 0
145 167 โรงเรียนอนุบาลศรีสุรัตน์ 0 0 0
146 171 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 0 0 0
147 172 โรงเรียนอนุบาลอุทัยทิพย์ 0 0 0
148 161 โรงเรียนอนุบาลเด่นปัญญา 0 0 0
149 163 โรงเรียนอนุบาลเพลงพิณ 0 0 0
150 164 โรงเรียนอนุบาลเมธัส 2 6 4
151 169 โรงเรียนอนุบาลเสริมสุข 2 6 4
152 170 โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ 0 0 0
153 173 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 28 47 35
154 174 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 2 4 4
155 007 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 22 37 29
156 009 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 65 141 96
157 102 โรงเรียนเรืองดรุณีวิทยา 16 30 25
158 175 โรงเรียนไออุ่น 0 0 0
159 066 โรงเรียนบ้านบางชุมโถ 0 0 0
160 037 โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ 16 27 23
161 119 โรงเรียนวัดท้องอ่าว 0 0 0
162 152 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 32 91 43
163 010 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง) 0 0 0
164 011 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน 15 27 24
165 012 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม 0 0 0
166 013 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ 22 39 34
167 014 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม 19 31 24
168 015 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส 0 0 0
169 016 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 0 0 0
170 017 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 40 82 50
171 018 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 23 49 34
172 019 โรงเรียนเทศบาล ๕ 0 0 0
173 020 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 0 0 0
174 149 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 25 32 27
รวม 3385 6580 4943
11523

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ โทร 0816915447
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]