สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มานิตานุเคราะห์ 38 21 8 10 67
2 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 37 12 6 8 55
3 วัดสมหวัง 37 9 12 12 58
4 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 36 14 14 12 64
5 เทพมิตรศึกษา 25 19 7 12 51
6 นิคมสร้างตนเอง 21 14 15 7 50
7 วัดแจ้ง 19 7 4 4 30
8 บ้านคลองสระ 18 21 11 11 50
9 วัดภูเขาทอง 18 15 9 11 42
10 เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 16 9 3 9 28
11 วัดสว่างอารมณ์ 14 21 9 11 44
12 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 14 18 11 17 43
13 จอย 14 10 4 7 28
14 บ้านปลายแหลม 14 7 0 1 21
15 ธิดาแม่พระ 14 4 6 7 24
16 บ้านโพหวาย 13 13 8 11 34
17 วัดกงตาก 13 12 6 9 31
18 วัดโพธิ์นิมิต 13 10 6 4 29
19 อุ่นรัก 2 ภาษา 13 5 8 2 26
20 บ้านบ่อผุด 12 15 7 3 34
21 วัดบางใบไม้ 12 8 8 12 28
22 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 11 11 14 5 36
23 บ้านหาดงาม 11 6 5 6 22
24 วัดเขาพระนิ่ม 11 0 6 4 17
25 ยุวศึกษา 10 15 5 9 30
26 วัดบุณฑริการาม 10 9 4 4 23
27 บ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 10 2 4 6 16
28 บ้านบางรักษ์ 9 8 5 4 22
29 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 9 6 3 6 18
30 บ้านเกาะเต่า 9 2 1 0 12
31 บ้านบางใหญ่ 8 13 15 9 36
32 วัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) 8 5 6 14 19
33 บ้านแหลมหอย 8 5 2 2 15
34 บ้านศรีธนู 8 5 1 1 14
35 วัดนาราเจริญสุข 8 5 0 1 13
36 วัดวชิรประดิษฐ์ 8 3 4 3 15
37 ธีราศรมสุราษฎร์ 7 13 11 8 31
38 วัดกาญจนาราม 7 10 9 11 26
39 บ้านควนยูง 7 8 3 8 18
40 เทศบาล 2 วัดสระเกศ 7 7 3 5 17
41 บ้านห้วยโศก 7 7 2 7 16
42 วัดประสพ 7 6 6 3 19
43 บ้านโฉลกหลำ 6 10 6 2 22
44 บ้านไสตอ 6 8 7 7 21
45 ชุมชนบ้านนางกำ 6 7 8 7 21
46 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 6 7 1 2 14
47 วัดกลาง 6 3 1 2 10
48 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 5 10 3 5 18
49 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 5 9 2 2 16
50 บ้านแม่โมกข์ 5 8 9 9 22
51 บ้านบางสำโรง 5 7 4 5 16
52 วัดปากคู 5 7 4 2 16
53 บ้านคอกช้าง 5 7 2 9 14
54 วัดนิกรประสาท 5 7 2 3 14
55 บ้านศิลางาม 5 6 7 7 18
56 วัดท่าทอง 5 0 4 2 9
57 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 4 9 5 2 18
58 ตวงวิชช์พัฒนา 4 9 3 4 16
59 วัดราษฎร์เจริญ 4 8 5 3 17
60 วัดบ้านใน 4 7 11 10 22
61 บ้านหน้าค่าย 4 7 7 9 18
62 วัดพุฒ 4 7 2 3 13
63 บ้านซอย 2 4 5 6 2 15
64 บ้านหาดริ้น 4 5 4 3 13
65 เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 4 5 3 4 12
66 วัดเขานางเภา 4 5 3 2 12
67 วัดประเดิม 4 4 6 1 14
68 บ้านห้วยด่าน 4 4 4 1 12
69 บ้านดอนธูป 4 4 3 3 11
70 บ้านปากดอนสัก 4 4 2 0 10
71 บ้านหัวหมากบน 4 4 1 4 9
72 บ้านคลองคราม 4 2 9 1 15
73 บ้านไสขาม 4 2 5 3 11
74 บ้านคีรีรอบ 4 0 3 2 7
75 วัดคีรีวง 3 9 6 3 18
76 วัดคีรีวงการาม 3 5 5 0 13
77 วัดชลคราม 3 5 3 6 11
78 บ้านหัวหมากล่าง 3 4 6 4 13
79 บ้านท่าเพชร 3 4 6 0 13
80 วัดเขาแก้ว 3 4 3 2 10
81 ชุมชนบ้านใต้ 3 4 2 2 9
82 บ้านมะเดื่อหวาน 3 4 2 0 9
83 บ้านปากกะแดะ 3 3 6 5 12
84 วัดดอนยาง 3 3 5 6 11
85 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 3 3 3 2 9
86 นานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย 3 2 5 4 10
87 วัดนอก 3 2 5 4 10
88 บ้านดอนหลวง 3 2 3 2 8
89 บ้านสุชน 3 1 6 5 10
90 บ้านดอนสน 3 0 7 6 10
91 วัดแสงประดิษฐ์ 2 9 9 5 20
92 อนุบาลขวัญยืน 2 9 6 7 17
93 วัดคงคาล้อม 2 9 6 5 17
94 บ้านทอนหญ้าปล้อง 2 8 5 4 15
95 วัดคุณาราม 2 6 3 4 11
96 บ้านม่วงลีบ 2 5 5 4 12
97 บ้านบ่อน้ำร้อน 2 5 5 3 12
98 บ้านควนนิมิต 2 5 5 2 12
99 บ้านน้ำฉา 2 5 2 2 9
100 วัดวังไทร 2 4 10 1 16
101 เรืองดรุณีวิทยา 2 4 3 5 9
102 บ้านดินแดงสามัคคี 2 3 7 3 12
103 เทศบาล 3 วัดสมุทราราม 2 3 5 6 10
104 วัดสันติวราราม 2 3 4 1 9
105 บ้านเกาะพลวย 2 2 6 7 10
106 บ้านวังหวาย 2 2 3 3 7
107 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 2 2 2 6 6
108 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 2 1 8 5 11
109 บ้านวังทองสามัคคี 2 1 5 2 8
110 บ้านกงหนิง 2 0 10 2 12
111 บ้านเขาพระอินทร์ 1 6 5 3 12
112 วัดสมัยคงคา 1 6 4 6 11
113 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 1 5 6 8 12
114 บ้านศรีชัยคราม 1 5 2 2 8
115 บ้านมะม่วงหวาน 1 3 2 4 6
116 บ้านดอนเสาธง 1 2 3 2 6
117 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 1 2 1 0 4
118 วัดนทีคมเขต 1 1 6 6 8
119 บ้านควนราชา 1 1 4 0 6
120 วัดพ่วง 1 1 3 2 5
121 อนุบาลเสริมสุข 1 1 0 0 2
122 เทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน 1 0 8 6 9
123 บ้านสันติสุข 1 0 7 9 8
124 บ้านท่าโพธิ์ 1 0 7 3 8
125 บ้านคลองกรูด 1 0 3 0 4
126 บ้านหนองเปล 1 0 1 0 2
127 วัดชลธาร 1 0 1 0 2
128 อุ่นรักเกาะสมุย 1 0 1 0 2
129 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 1 0 0 0 1
130 บ้านใหม่สามัคคี 0 2 4 0 6
131 วัดอุทยาราม 0 2 3 5 5
132 อนุบาลชุลีกร 0 2 1 2 3
133 บ้านท่าเสาเภา 0 2 0 0 2
134 อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 0 2 0 0 2
135 บ้านท้องนายปาน 0 1 5 0 6
136 บ้านคลองสุข 0 1 2 1 3
137 วัดนทีวัฒนาราม 0 1 1 3 2
138 บ้านเกาะนกเภา 0 1 1 0 2
139 อนุบาลบ้านฟ้าใส 0 1 1 0 2
140 บ้านซอย 10 0 1 0 2 1
141 วัดสิงขร 0 1 0 0 1
142 บ้านทับท้อน 0 0 3 5 3
143 วัดแหลมทอง 0 0 3 1 3
144 วัดบุญบันเทิง 0 0 1 1 1
145 บ้านกำสนประชาสรรค์ 0 0 1 0 1
146 อนุบาลเมธัส 0 0 0 0 0
รวม 845 788 685 616 2,934