สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสมหวัง 24 12 6 42 45 10 12 12 67
2 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 19 13 4 36 40 17 14 12 71
3 มานิตานุเคราะห์ 11 16 10 37 38 21 8 10 67
4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 10 10 8 28 38 12 6 8 56
5 บ้านคลองสระ 10 10 5 25 21 21 11 11 53
6 บ้านบางใหญ่ 10 4 3 17 10 22 15 9 47
7 เทพมิตรศึกษา 6 4 6 16 25 19 7 12 51
8 บ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 6 2 2 10 10 2 4 6 16
9 วัดโพธิ์นิมิต 6 1 3 10 13 10 6 4 29
10 บ้านศิลางาม 6 1 2 9 11 6 7 7 24
11 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 5 7 3 15 16 20 12 17 48
12 นิคมสร้างตนเอง 5 6 5 16 21 14 15 7 50
13 วัดเขาพระนิ่ม 5 4 1 10 14 1 6 4 21
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 5 2 3 10 9 8 4 6 21
15 อุ่นรัก 2 ภาษา 5 1 1 7 13 5 8 2 26
16 วัดบ้านใน 4 3 2 9 5 9 12 10 26
17 วัดแจ้ง 4 2 5 11 19 7 4 4 30
18 วัดวังไทร 4 1 2 7 3 5 12 2 20
19 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 4 1 1 6 11 11 14 5 36
20 บ้านบางรักษ์ 4 0 0 4 9 8 5 4 22
21 บ้านปากดอนสัก 4 0 0 4 7 4 2 0 13
22 วัดภูเขาทอง 3 7 4 14 19 15 10 11 44
23 บ้านห้วยโศก 3 4 0 7 9 7 2 7 18
24 ชุมชนบ้านนางกำ 3 2 3 8 8 10 8 7 26
25 บ้านโพหวาย 2 6 4 12 13 14 8 11 35
26 เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 2 5 4 11 16 9 3 9 28
27 วัดบางใบไม้ 2 5 3 10 12 8 8 12 28
28 วัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) 2 5 2 9 8 6 6 14 20
29 บ้านเกาะเต่า 2 4 2 8 10 2 1 0 13
30 วัดประสพ 2 3 2 7 13 7 6 3 26
31 จอย 2 3 0 5 14 10 4 7 28
32 บ้านปลายแหลม 2 2 1 5 14 7 0 1 21
33 บ้านแหลมหอย 2 2 1 5 9 5 2 2 16
34 บ้านบางสำโรง 2 2 0 4 6 8 4 5 18
35 ธิดาแม่พระ 2 1 3 6 14 4 6 7 24
36 วัดกาญจนาราม 2 1 2 5 9 11 9 11 29
37 วัดนาราเจริญสุข 2 1 2 5 8 5 0 1 13
38 บ้านบ่อผุด 2 0 1 3 12 15 7 3 34
39 วัดวชิรประดิษฐ์ 2 0 1 3 9 6 5 3 20
40 วัดกลาง 2 0 1 3 6 3 1 2 10
41 วัดแสงประดิษฐ์ 2 0 1 3 3 9 9 5 21
42 บ้านมะเดื่อหวาน 2 0 1 3 3 4 2 0 9
43 บ้านแม่โมกข์ 2 0 0 2 6 8 11 9 25
44 วัดกงตาก 1 4 7 12 13 13 7 9 33
45 บ้านซอย 2 1 4 1 6 8 7 6 2 21
46 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1 3 2 6 8 7 1 2 16
47 วัดบุณฑริการาม 1 3 1 5 12 10 4 4 26
48 บ้านคอกช้าง 1 3 1 5 8 7 2 9 17
49 วัดสว่างอารมณ์ 1 2 2 5 14 21 9 11 44
50 ธีราศรมสุราษฎร์ 1 2 0 3 7 13 11 8 31
51 บ้านหน้าค่าย 1 2 0 3 5 7 7 9 19
52 วัดปากคู 1 1 3 5 9 9 4 2 22
53 บ้านโฉลกหลำ 1 1 3 5 6 10 6 2 22
54 บ้านควนยูง 1 1 2 4 7 8 3 8 18
55 วัดพุฒ 1 1 1 3 6 9 2 3 17
56 นานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย 1 1 1 3 3 2 5 4 10
57 บ้านดอนสน 1 1 1 3 3 0 7 6 10
58 บ้านหัวหมากล่าง 1 1 0 2 5 4 6 4 15
59 วัดชลคราม 1 1 0 2 4 5 4 7 13
60 บ้านเกาะพลวย 1 1 0 2 3 2 6 7 11
61 บ้านสุชน 1 1 0 2 3 1 6 5 10
62 บ้านศรีธนู 1 0 3 4 8 5 1 1 14
63 บ้านดอนเสาธง 1 0 2 3 3 3 3 2 9
64 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 0 1 2 5 10 3 5 18
65 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 1 0 1 2 4 9 5 2 18
66 วัดท่าทอง 1 0 0 1 7 0 4 2 11
67 เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 1 0 0 1 4 5 3 4 12
68 วัดคีรีวงการาม 1 0 0 1 3 5 5 0 13
69 ชุมชนบ้านใต้ 1 0 0 1 3 4 2 2 9
70 บ้านควนนิมิต 1 0 0 1 2 5 5 2 12
71 บ้านดินแดงสามัคคี 1 0 0 1 2 3 7 3 12
72 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 1 0 0 1 1 5 6 8 12
73 บ้านควนราชา 1 0 0 1 1 1 4 0 6
74 บ้านไสตอ 0 2 0 2 7 9 9 7 25
75 บ้านทอนหญ้าปล้อง 0 1 2 3 3 8 5 4 16
76 เทศบาล 2 วัดสระเกศ 0 1 1 2 7 7 3 5 17
77 บ้านหาดริ้น 0 1 1 2 4 6 4 3 14
78 บ้านหัวหมากบน 0 1 1 2 4 4 1 4 9
79 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 0 1 0 1 6 10 2 2 18
80 วัดเขานางเภา 0 1 0 1 4 5 3 2 12
81 วัดนอก 0 1 0 1 4 2 5 4 11
82 บ้านไสขาม 0 1 0 1 4 2 5 3 11
83 วัดดอนยาง 0 1 0 1 3 3 6 6 12
84 วัดคงคาล้อม 0 1 0 1 2 9 6 5 17
85 บ้านน้ำฉา 0 1 0 1 2 5 2 2 9
86 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 0 1 0 1 2 2 2 6 6
87 บ้านคลองคราม 0 0 3 3 4 2 9 1 15
88 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 0 0 2 2 5 4 3 2 12
89 บ้านปากกะแดะ 0 0 2 2 4 4 6 5 14
90 วัดประเดิม 0 0 2 2 4 4 6 1 14
91 บ้านกงหนิง 0 0 2 2 2 0 10 2 12
92 บ้านหาดงาม 0 0 1 1 11 6 5 6 22
93 ยุวศึกษา 0 0 1 1 10 15 5 9 30
94 วัดราษฎร์เจริญ 0 0 1 1 4 8 5 3 17
95 วัดคีรีวง 0 0 1 1 3 9 7 3 19
96 บ้านม่วงลีบ 0 0 1 1 3 7 6 4 16
97 วัดเขาแก้ว 0 0 1 1 3 4 3 2 10
98 อนุบาลขวัญยืน 0 0 1 1 2 9 6 7 17
99 วัดสันติวราราม 0 0 1 1 2 3 4 1 9
100 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 1 1 1 0 7 3 8
101 วัดนิกรประสาท 0 0 0 0 5 7 2 3 14
102 ตวงวิชช์พัฒนา 0 0 0 0 4 9 3 4 16
103 บ้านท่าเพชร 0 0 0 0 4 6 7 0 17
104 บ้านบ่อน้ำร้อน 0 0 0 0 4 5 6 3 15
105 บ้านห้วยด่าน 0 0 0 0 4 4 4 1 12
106 บ้านดอนธูป 0 0 0 0 4 4 3 3 11
107 บ้านคีรีรอบ 0 0 0 0 4 0 3 2 7
108 บ้านดอนหลวง 0 0 0 0 3 2 3 2 8
109 วัดคุณาราม 0 0 0 0 2 6 3 4 11
110 เรืองดรุณีวิทยา 0 0 0 0 2 4 3 5 9
111 เทศบาล 3 วัดสมุทราราม 0 0 0 0 2 3 5 6 10
112 บ้านวังหวาย 0 0 0 0 2 2 3 3 7
113 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 0 0 0 0 2 1 8 5 11
114 บ้านวังทองสามัคคี 0 0 0 0 2 1 5 2 8
115 บ้านเขาพระอินทร์ 0 0 0 0 1 6 5 3 12
116 วัดสมัยคงคา 0 0 0 0 1 6 4 6 11
117 บ้านศรีชัยคราม 0 0 0 0 1 5 2 2 8
118 บ้านมะม่วงหวาน 0 0 0 0 1 3 2 4 6
119 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 0 0 0 0 1 2 1 0 4
120 วัดนทีคมเขต 0 0 0 0 1 1 6 6 8
121 วัดพ่วง 0 0 0 0 1 1 3 2 5
122 อนุบาลเสริมสุข 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 เทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน 0 0 0 0 1 0 8 6 9
124 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 1 0 7 9 8
125 บ้านคลองกรูด 0 0 0 0 1 0 3 0 4
126 บ้านหนองเปล 0 0 0 0 1 0 1 0 2
127 วัดชลธาร 0 0 0 0 1 0 1 0 2
128 อุ่นรักเกาะสมุย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
129 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 0 2 4 0 6
131 วัดอุทยาราม 0 0 0 0 0 2 3 5 5
132 อนุบาลชุลีกร 0 0 0 0 0 2 1 2 3
133 บ้านท่าเสาเภา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
134 อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 0 0 0 0 0 2 0 0 2
135 บ้านท้องนายปาน 0 0 0 0 0 1 5 0 6
136 บ้านคลองสุข 0 0 0 0 0 1 2 1 3
137 วัดนทีวัฒนาราม 0 0 0 0 0 1 1 3 2
138 บ้านเกาะนกเภา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
139 อนุบาลบ้านฟ้าใส 0 0 0 0 0 1 1 0 2
140 บ้านซอย 10 0 0 0 0 0 1 0 2 1
141 วัดสิงขร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านทับท้อน 0 0 0 0 0 0 3 5 3
143 วัดแหลมทอง 0 0 0 0 0 0 3 1 3
144 วัดบุญบันเทิง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
145 บ้านกำสนประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
146 อนุบาลเมธัส 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 234 200 167 601 935 838 703 618 2,476