สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ โรงเรียนมานิมานุเคราะห์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  วัดสมหวัง ได้  45  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 67 เหรียญ 
อันดับที่ 2  วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) ได้  40  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 71 เหรียญ 
อันดับที่ 3  มานิตานุเคราะห์ ได้  38  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 67 เหรียญ 
อันดับที่ 4  อนุบาลสุราษฎร์ธานี ได้  38  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 5  เทพมิตรศึกษา ได้  25  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 51 เหรียญ 
อันดับที่ 6  บ้านคลองสระ ได้  21  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 7  นิคมสร้างตนเอง ได้  21  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 8  วัดภูเขาทอง ได้  19  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 9  วัดแจ้ง ได้  19  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 10  บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ได้  16  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 11  เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ได้  16  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 12  วัดสว่างอารมณ์ ได้  14  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 13  จอย ได้  14  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 14  บ้านปลายแหลม ได้  14  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ธิดาแม่พระ ได้  14  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 16  วัดเขาพระนิ่ม ได้  14  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 17  บ้านโพหวาย ได้  13  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 18  วัดกงตาก ได้  13  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 19  วัดโพธิ์นิมิต ได้  13  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 20  วัดประสพ ได้  13  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 21  อุ่นรัก 2 ภาษา ได้  13  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 22  บ้านบ่อผุด ได้  12  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 23  วัดบุณฑริการาม ได้  12  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 24  วัดบางใบไม้ ได้  12  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 25  สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ได้  11  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 26  บ้านศิลางาม ได้  11  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 27  บ้านหาดงาม ได้  11  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 28  บ้านบางใหญ่ ได้  10  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 29  ยุวศึกษา ได้  10  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 30  บ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) ได้  10  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 31  บ้านเกาะเต่า ได้  10  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 32  วัดกาญจนาราม ได้  9  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 33  วัดปากคู ได้  9  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 34  บ้านบางรักษ์ ได้  9  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 35  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) ได้  9  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 36  บ้านห้วยโศก ได้  9  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 37  วัดวชิรประดิษฐ์ ได้  9  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 38  บ้านแหลมหอย ได้  9  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 39  ชุมชนบ้านนางกำ ได้  8  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 40  บ้านซอย 2 ได้  8  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 41  บ้านคอกช้าง ได้  8  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 42  อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ได้  8  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 43  วัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) ได้  8  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 44  บ้านศรีธนู ได้  8  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 45  วัดนาราเจริญสุข ได้  8  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 46  ธีราศรมสุราษฎร์ ได้  7  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 47  บ้านไสตอ ได้  7  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 48  บ้านควนยูง ได้  7  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 49  เทศบาล 2 วัดสระเกศ ได้  7  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 50  บ้านปากดอนสัก ได้  7  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 51  วัดท่าทอง ได้  7  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 52  บ้านโฉลกหลำ ได้  6  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 53  ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม ได้  6  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 54  วัดพุฒ ได้  6  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 55  บ้านแม่โมกข์ ได้  6  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 56  บ้านบางสำโรง ได้  6  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 57  วัดกลาง ได้  6  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 58  วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ได้  5  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 59  วัดบ้านใน ได้  5  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 60  บ้านหน้าค่าย ได้  5  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 61  วัดนิกรประสาท ได้  5  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 62  บ้านหัวหมากล่าง ได้  5  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 63  บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ ได้  5  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 64  เซนต์โยเซฟเกาะสมุย ได้  4  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 65  ตวงวิชช์พัฒนา ได้  4  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 66  วัดราษฎร์เจริญ ได้  4  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 67  บ้านท่าเพชร ได้  4  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 68  บ้านหาดริ้น ได้  4  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 69  บ้านบ่อน้ำร้อน ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 70  วัดชลคราม ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 71  เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 72  วัดเขานางเภา ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 73  บ้านปากกะแดะ ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 74  วัดประเดิม ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 75  บ้านห้วยด่าน ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 76  บ้านดอนธูป ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 77  บ้านหัวหมากบน ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 78  บ้านคลองคราม ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 79  วัดนอก ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 80  บ้านไสขาม ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 81  บ้านคีรีรอบ ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 82  วัดแสงประดิษฐ์ ได้  3  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 83  วัดคีรีวง ได้  3  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 84  บ้านทอนหญ้าปล้อง ได้  3  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 85  บ้านม่วงลีบ ได้  3  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 86  วัดวังไทร ได้  3  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 87  วัดคีรีวงการาม ได้  3  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 88  วัดเขาแก้ว ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 89  ชุมชนบ้านใต้ ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 90  บ้านมะเดื่อหวาน ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 91  วัดดอนยาง ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 92  บ้านดอนเสาธง ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 93  บ้านเกาะพลวย ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 94  นานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 95  บ้านดอนหลวง ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 96  บ้านสุชน ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 97  บ้านดอนสน ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 98  อนุบาลขวัญยืน ได้  2  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 99  วัดคงคาล้อม ได้  2  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 100  วัดคุณาราม ได้  2  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 101  บ้านควนนิมิต ได้  2  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 102  บ้านน้ำฉา ได้  2  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 103  เรืองดรุณีวิทยา ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 104  บ้านดินแดงสามัคคี ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 105  เทศบาล 3 วัดสมุทราราม ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 106  วัดสันติวราราม ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 107  บ้านวังหวาย ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 108  ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 109  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 110  บ้านวังทองสามัคคี ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 111  บ้านกงหนิง ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 112  บ้านเขาพระอินทร์ ได้  1  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 113  วัดสมัยคงคา ได้  1  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 114  ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ได้  1  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 115  บ้านศรีชัยคราม ได้  1  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 116  บ้านมะม่วงหวาน ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 117  ชุมชนวัดสุนทรนิวาส ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 118  วัดนทีคมเขต ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 119  บ้านควนราชา ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 120  วัดพ่วง ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 121  อนุบาลเสริมสุข ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 122  เทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 123  บ้านสันติสุข ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 124  บ้านท่าโพธิ์ ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 125  บ้านคลองกรูด ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 126  บ้านหนองเปล ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 127  วัดชลธาร ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 128  อุ่นรักเกาะสมุย ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 129  นานาชาติสุราษฎร์ธานี ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 130  บ้านใหม่สามัคคี ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 131  วัดอุทยาราม ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 132  อนุบาลชุลีกร ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 133  บ้านท่าเสาเภา ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 134  อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 135  บ้านท้องนายปาน ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 136  บ้านคลองสุข ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 137  วัดนทีวัฒนาราม ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 138  บ้านเกาะนกเภา ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 139  อนุบาลบ้านฟ้าใส ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 140  บ้านซอย 10 ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 141  วัดสิงขร ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 142  บ้านทับท้อน ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 143  วัดแหลมทอง ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 144  วัดบุญบันเทิง ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 145  บ้านกำสนประชาสรรค์ ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 146  อนุบาลเมธัส ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ