สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสมหวัง 45 10 12 12 67
2 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 40 17 14 12 71
3 มานิตานุเคราะห์ 38 21 8 10 67
4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 38 12 6 8 56
5 เทพมิตรศึกษา 25 19 7 12 51
6 บ้านคลองสระ 21 21 11 11 53
7 นิคมสร้างตนเอง 21 14 15 7 50
8 วัดภูเขาทอง 19 15 10 11 44
9 วัดแจ้ง 19 7 4 4 30
10 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 16 20 12 17 48
11 เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 16 9 3 9 28
12 วัดสว่างอารมณ์ 14 21 9 11 44
13 จอย 14 10 4 7 28
14 บ้านปลายแหลม 14 7 0 1 21
15 ธิดาแม่พระ 14 4 6 7 24
16 วัดเขาพระนิ่ม 14 1 6 4 21
17 บ้านโพหวาย 13 14 8 11 35
18 วัดกงตาก 13 13 7 9 33
19 วัดโพธิ์นิมิต 13 10 6 4 29
20 วัดประสพ 13 7 6 3 26
21 อุ่นรัก 2 ภาษา 13 5 8 2 26
22 บ้านบ่อผุด 12 15 7 3 34
23 วัดบุณฑริการาม 12 10 4 4 26
24 วัดบางใบไม้ 12 8 8 12 28
25 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 11 11 14 5 36
26 บ้านศิลางาม 11 6 7 7 24
27 บ้านหาดงาม 11 6 5 6 22
28 บ้านบางใหญ่ 10 22 15 9 47
29 ยุวศึกษา 10 15 5 9 30
30 บ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 10 2 4 6 16
31 บ้านเกาะเต่า 10 2 1 0 13
32 วัดกาญจนาราม 9 11 9 11 29
33 วัดปากคู 9 9 4 2 22
34 บ้านบางรักษ์ 9 8 5 4 22
35 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 9 8 4 6 21
36 บ้านห้วยโศก 9 7 2 7 18
37 วัดวชิรประดิษฐ์ 9 6 5 3 20
38 บ้านแหลมหอย 9 5 2 2 16
39 ชุมชนบ้านนางกำ 8 10 8 7 26
40 บ้านซอย 2 8 7 6 2 21
41 บ้านคอกช้าง 8 7 2 9 17
42 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 8 7 1 2 16
43 วัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) 8 6 6 14 20
44 บ้านศรีธนู 8 5 1 1 14
45 วัดนาราเจริญสุข 8 5 0 1 13
46 ธีราศรมสุราษฎร์ 7 13 11 8 31
47 บ้านไสตอ 7 9 9 7 25
48 บ้านควนยูง 7 8 3 8 18
49 เทศบาล 2 วัดสระเกศ 7 7 3 5 17
50 บ้านปากดอนสัก 7 4 2 0 13
51 วัดท่าทอง 7 0 4 2 11
52 บ้านโฉลกหลำ 6 10 6 2 22
53 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 6 10 2 2 18
54 วัดพุฒ 6 9 2 3 17
55 บ้านแม่โมกข์ 6 8 11 9 25
56 บ้านบางสำโรง 6 8 4 5 18
57 วัดกลาง 6 3 1 2 10
58 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 5 10 3 5 18
59 วัดบ้านใน 5 9 12 10 26
60 บ้านหน้าค่าย 5 7 7 9 19
61 วัดนิกรประสาท 5 7 2 3 14
62 บ้านหัวหมากล่าง 5 4 6 4 15
63 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 5 4 3 2 12
64 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 4 9 5 2 18
65 ตวงวิชช์พัฒนา 4 9 3 4 16
66 วัดราษฎร์เจริญ 4 8 5 3 17
67 บ้านท่าเพชร 4 6 7 0 17
68 บ้านหาดริ้น 4 6 4 3 14
69 บ้านบ่อน้ำร้อน 4 5 6 3 15
70 วัดชลคราม 4 5 4 7 13
71 เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 4 5 3 4 12
72 วัดเขานางเภา 4 5 3 2 12
73 บ้านปากกะแดะ 4 4 6 5 14
74 วัดประเดิม 4 4 6 1 14
75 บ้านห้วยด่าน 4 4 4 1 12
76 บ้านดอนธูป 4 4 3 3 11
77 บ้านหัวหมากบน 4 4 1 4 9
78 บ้านคลองคราม 4 2 9 1 15
79 วัดนอก 4 2 5 4 11
80 บ้านไสขาม 4 2 5 3 11
81 บ้านคีรีรอบ 4 0 3 2 7
82 วัดแสงประดิษฐ์ 3 9 9 5 21
83 วัดคีรีวง 3 9 7 3 19
84 บ้านทอนหญ้าปล้อง 3 8 5 4 16
85 บ้านม่วงลีบ 3 7 6 4 16
86 วัดวังไทร 3 5 12 2 20
87 วัดคีรีวงการาม 3 5 5 0 13
88 วัดเขาแก้ว 3 4 3 2 10
89 ชุมชนบ้านใต้ 3 4 2 2 9
90 บ้านมะเดื่อหวาน 3 4 2 0 9
91 วัดดอนยาง 3 3 6 6 12
92 บ้านดอนเสาธง 3 3 3 2 9
93 บ้านเกาะพลวย 3 2 6 7 11
94 นานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย 3 2 5 4 10
95 บ้านดอนหลวง 3 2 3 2 8
96 บ้านสุชน 3 1 6 5 10
97 บ้านดอนสน 3 0 7 6 10
98 อนุบาลขวัญยืน 2 9 6 7 17
99 วัดคงคาล้อม 2 9 6 5 17
100 วัดคุณาราม 2 6 3 4 11
101 บ้านควนนิมิต 2 5 5 2 12
102 บ้านน้ำฉา 2 5 2 2 9
103 เรืองดรุณีวิทยา 2 4 3 5 9
104 บ้านดินแดงสามัคคี 2 3 7 3 12
105 เทศบาล 3 วัดสมุทราราม 2 3 5 6 10
106 วัดสันติวราราม 2 3 4 1 9
107 บ้านวังหวาย 2 2 3 3 7
108 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 2 2 2 6 6
109 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 2 1 8 5 11
110 บ้านวังทองสามัคคี 2 1 5 2 8
111 บ้านกงหนิง 2 0 10 2 12
112 บ้านเขาพระอินทร์ 1 6 5 3 12
113 วัดสมัยคงคา 1 6 4 6 11
114 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 1 5 6 8 12
115 บ้านศรีชัยคราม 1 5 2 2 8
116 บ้านมะม่วงหวาน 1 3 2 4 6
117 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 1 2 1 0 4
118 วัดนทีคมเขต 1 1 6 6 8
119 บ้านควนราชา 1 1 4 0 6
120 วัดพ่วง 1 1 3 2 5
121 อนุบาลเสริมสุข 1 1 0 0 2
122 เทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน 1 0 8 6 9
123 บ้านสันติสุข 1 0 7 9 8
124 บ้านท่าโพธิ์ 1 0 7 3 8
125 บ้านคลองกรูด 1 0 3 0 4
126 บ้านหนองเปล 1 0 1 0 2
127 วัดชลธาร 1 0 1 0 2
128 อุ่นรักเกาะสมุย 1 0 1 0 2
129 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 1 0 0 0 1
130 บ้านใหม่สามัคคี 0 2 4 0 6
131 วัดอุทยาราม 0 2 3 5 5
132 อนุบาลชุลีกร 0 2 1 2 3
133 บ้านท่าเสาเภา 0 2 0 0 2
134 อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 0 2 0 0 2
135 บ้านท้องนายปาน 0 1 5 0 6
136 บ้านคลองสุข 0 1 2 1 3
137 วัดนทีวัฒนาราม 0 1 1 3 2
138 บ้านเกาะนกเภา 0 1 1 0 2
139 อนุบาลบ้านฟ้าใส 0 1 1 0 2
140 บ้านซอย 10 0 1 0 2 1
141 วัดสิงขร 0 1 0 0 1
142 บ้านทับท้อน 0 0 3 5 3
143 วัดแหลมทอง 0 0 3 1 3
144 วัดบุญบันเทิง 0 0 1 1 1
145 บ้านกำสนประชาสรรค์ 0 0 1 0 1
146 อนุบาลเมธัส 0 0 0 0 0
รวม 935 838 703 618 2,476