สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 วัดสมหวัง 24 12 6 42
2 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 19 13 4 36
3 มานิตานุเคราะห์ 11 16 10 37
4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 10 10 8 28
5 บ้านคลองสระ 10 10 5 25
6 บ้านบางใหญ่ 10 4 3 17
7 เทพมิตรศึกษา 6 4 6 16
8 บ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 6 2 2 10
9 วัดโพธิ์นิมิต 6 1 3 10
10 บ้านศิลางาม 6 1 2 9
11 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 5 7 3 15
12 นิคมสร้างตนเอง 5 6 5 16
13 วัดเขาพระนิ่ม 5 4 1 10
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 5 2 3 10
15 อุ่นรัก 2 ภาษา 5 1 1 7
16 วัดบ้านใน 4 3 2 9
17 วัดแจ้ง 4 2 5 11
18 วัดวังไทร 4 1 2 7
19 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 4 1 1 6
20 บ้านบางรักษ์ 4 0 0 4
21 บ้านปากดอนสัก 4 0 0 4
22 วัดภูเขาทอง 3 7 4 14
23 บ้านห้วยโศก 3 4 0 7
24 ชุมชนบ้านนางกำ 3 2 3 8
25 บ้านโพหวาย 2 6 4 12
26 เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 2 5 4 11
27 วัดบางใบไม้ 2 5 3 10
28 วัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) 2 5 2 9
29 บ้านเกาะเต่า 2 4 2 8
30 วัดประสพ 2 3 2 7
31 จอย 2 3 0 5
32 บ้านปลายแหลม 2 2 1 5
33 บ้านแหลมหอย 2 2 1 5
34 บ้านบางสำโรง 2 2 0 4
35 ธิดาแม่พระ 2 1 3 6
36 วัดกาญจนาราม 2 1 2 5
37 วัดนาราเจริญสุข 2 1 2 5
38 บ้านบ่อผุด 2 0 1 3
39 วัดวชิรประดิษฐ์ 2 0 1 3
40 วัดกลาง 2 0 1 3
41 วัดแสงประดิษฐ์ 2 0 1 3
42 บ้านมะเดื่อหวาน 2 0 1 3
43 บ้านแม่โมกข์ 2 0 0 2
44 วัดกงตาก 1 4 7 12
45 บ้านซอย 2 1 4 1 6
46 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1 3 2 6
47 วัดบุณฑริการาม 1 3 1 5
48 บ้านคอกช้าง 1 3 1 5
49 วัดสว่างอารมณ์ 1 2 2 5
50 ธีราศรมสุราษฎร์ 1 2 0 3
51 บ้านหน้าค่าย 1 2 0 3
52 วัดปากคู 1 1 3 5
53 บ้านโฉลกหลำ 1 1 3 5
54 บ้านควนยูง 1 1 2 4
55 วัดพุฒ 1 1 1 3
56 นานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย 1 1 1 3
57 บ้านดอนสน 1 1 1 3
58 บ้านหัวหมากล่าง 1 1 0 2
59 วัดชลคราม 1 1 0 2
60 บ้านเกาะพลวย 1 1 0 2
61 บ้านสุชน 1 1 0 2
62 บ้านศรีธนู 1 0 3 4
63 บ้านดอนเสาธง 1 0 2 3
64 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 0 1 2
65 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 1 0 1 2
66 วัดท่าทอง 1 0 0 1
67 เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 1 0 0 1
68 วัดคีรีวงการาม 1 0 0 1
69 ชุมชนบ้านใต้ 1 0 0 1
70 บ้านควนนิมิต 1 0 0 1
71 บ้านดินแดงสามัคคี 1 0 0 1
72 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 1 0 0 1
73 บ้านควนราชา 1 0 0 1
74 บ้านไสตอ 0 2 0 2
75 บ้านทอนหญ้าปล้อง 0 1 2 3
76 เทศบาล 2 วัดสระเกศ 0 1 1 2
77 บ้านหาดริ้น 0 1 1 2
78 บ้านหัวหมากบน 0 1 1 2
79 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 0 1 0 1
80 วัดเขานางเภา 0 1 0 1
81 วัดนอก 0 1 0 1
82 บ้านไสขาม 0 1 0 1
83 วัดดอนยาง 0 1 0 1
84 วัดคงคาล้อม 0 1 0 1
85 บ้านน้ำฉา 0 1 0 1
86 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 0 1 0 1
87 บ้านคลองคราม 0 0 3 3
88 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 0 0 2 2
89 บ้านปากกะแดะ 0 0 2 2
90 วัดประเดิม 0 0 2 2
91 บ้านกงหนิง 0 0 2 2
92 บ้านหาดงาม 0 0 1 1
93 ยุวศึกษา 0 0 1 1
94 วัดราษฎร์เจริญ 0 0 1 1
95 วัดคีรีวง 0 0 1 1
96 บ้านม่วงลีบ 0 0 1 1
97 วัดเขาแก้ว 0 0 1 1
98 อนุบาลขวัญยืน 0 0 1 1
99 วัดสันติวราราม 0 0 1 1
100 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 1 1
101 วัดนิกรประสาท 0 0 0 0
102 ตวงวิชช์พัฒนา 0 0 0 0
103 บ้านท่าเพชร 0 0 0 0
104 บ้านบ่อน้ำร้อน 0 0 0 0
105 บ้านห้วยด่าน 0 0 0 0
106 บ้านดอนธูป 0 0 0 0
107 บ้านคีรีรอบ 0 0 0 0
108 บ้านดอนหลวง 0 0 0 0
109 วัดคุณาราม 0 0 0 0
110 เรืองดรุณีวิทยา 0 0 0 0
111 เทศบาล 3 วัดสมุทราราม 0 0 0 0
112 บ้านวังหวาย 0 0 0 0
113 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 0 0 0 0
114 บ้านวังทองสามัคคี 0 0 0 0
115 บ้านเขาพระอินทร์ 0 0 0 0
116 วัดสมัยคงคา 0 0 0 0
117 บ้านศรีชัยคราม 0 0 0 0
118 บ้านมะม่วงหวาน 0 0 0 0
119 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 0 0 0 0
120 วัดนทีคมเขต 0 0 0 0
121 วัดพ่วง 0 0 0 0
122 อนุบาลเสริมสุข 0 0 0 0
123 เทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน 0 0 0 0
124 บ้านสันติสุข 0 0 0 0
125 บ้านคลองกรูด 0 0 0 0
126 บ้านหนองเปล 0 0 0 0
127 วัดชลธาร 0 0 0 0
128 อุ่นรักเกาะสมุย 0 0 0 0
129 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0
130 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0
131 วัดอุทยาราม 0 0 0 0
132 อนุบาลชุลีกร 0 0 0 0
133 บ้านท่าเสาเภา 0 0 0 0
134 อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 0 0 0 0
135 บ้านท้องนายปาน 0 0 0 0
136 บ้านคลองสุข 0 0 0 0
137 วัดนทีวัฒนาราม 0 0 0 0
138 บ้านเกาะนกเภา 0 0 0 0
139 อนุบาลบ้านฟ้าใส 0 0 0 0
140 บ้านซอย 10 0 0 0 0
141 วัดสิงขร 0 0 0 0
142 บ้านทับท้อน 0 0 0 0
143 วัดแหลมทอง 0 0 0 0
144 วัดบุญบันเทิง 0 0 0 0
145 บ้านกำสนประชาสรรค์ 0 0 0 0
146 อนุบาลเมธัส 0 0 0 0
รวม 234 200 167 601

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ โทร 0816915447
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]