ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 810
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโพธิ์นิมิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพมิตรศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86 ทอง 4
5 เทศบาล 2 วัดสระเกศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85 ทอง 5
6 วัดพุฒ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84 ทอง 6
7 บ้านศรีธนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง 7
8 บ้านแหลมหอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 8
9 เทศบาล 3 วัดสมุทราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81 ทอง 9
10 เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80 ทอง 10
11 ตวงวิชช์พัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78 เงิน 11
12 บ้านปากกะแดะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78 เงิน 11
13 นานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77 เงิน 13
14 บ้านศิลางาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77 เงิน 13
15 บ้านบางสำโรง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76 เงิน 15
16 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75 เงิน 16
17 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74 เงิน 17
18 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73 เงิน 18
19 อุ่นรัก 2 ภาษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72 เงิน 19
20 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71 เงิน 20
21 จอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70 เงิน 21
22 บ้านท้องนายปาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68 ทองแดง 22
23 วัดแจ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68 ทองแดง 22
24 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68 ทองแดง 22
25 ชุมชนบ้านนางกำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 67 ทองแดง 25
26 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 67 ทองแดง 25
27 วัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 67 ทองแดง 25
28 วัดคุณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66 ทองแดง 28
29 วัดชลคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66 ทองแดง 28
30 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66 ทองแดง 28
31 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65 ทองแดง 31
32 บ้านดอนธูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65 ทองแดง 31
33 บ้านกงหนิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 64 ทองแดง 33
34 บ้านศรีชัยคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 63 ทองแดง 34
35 บ้านหน้าค่าย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 62 ทองแดง 35
36 ยุวศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 60 ทองแดง 36
37 ธิดาแม่พระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 0 เข้าร่วม


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกงตาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80.01 ทอง 4
5 วัดโพธิ์นิมิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80 ทอง 5
6 วัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.69 เงิน 6
7 บ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.34 เงิน 7
8 ชุมชนบ้านนางกำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.33 เงิน 8
9 บ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.33 เงิน 8
10 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.33 เงิน 8
11 บ้านคลองคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68.34 ทองแดง 11
12 บ้านโฉลกหลำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66.01 ทองแดง 12
13 นานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 0 เข้าร่วม
14 วัดแสงประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านนางกำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 45.29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 28.69 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 22.98 เข้าร่วม 4
5 วัดบ้านใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 14.50 เข้าร่วม 5
6 บ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 13.43 เข้าร่วม 6
7 บ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 10.41 เข้าร่วม 7
8 วัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านนางกำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 51.16 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 39.55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 34.75 เข้าร่วม 4
5 วัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 27.98 เข้าร่วม 5
6 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 25.06 เข้าร่วม 6
7 บ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 23.65 เข้าร่วม 7
8 วัดโพธิ์นิมิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 22.96 เข้าร่วม 8
9 บ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 21.97 เข้าร่วม 9
10 วัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 21.03 เข้าร่วม 10
11 วัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 12.90 เข้าร่วม 11


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 766
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางสำโรง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกาญจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.36 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดวังไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66.99 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 50.73 เข้าร่วม 4
5 มานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 43.62 เข้าร่วม 5
6 วัดราษฎร์เจริญ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 35.89 เข้าร่วม 6
7 วัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 35 เข้าร่วม 7
8 วัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 32.89 เข้าร่วม 8
9 วัดแจ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 30.79 เข้าร่วม 9
10 บ้านควนยูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 29.66 เข้าร่วม 10
11 วัดปากคู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 29.52 เข้าร่วม 11
12 บ้านสุชน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 26.07 เข้าร่วม 12
13 วัดพุฒ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 24.67 เข้าร่วม 13
14 บ้านหัวหมากบน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 22.02 เข้าร่วม 14
15 วัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 10 เข้าร่วม 15
16 เทพมิตรศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 6 เข้าร่วม 16
17 เทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 6 เข้าร่วม 16
18 บ้านซอย 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
19 วัดคุณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -


ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 703
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดคุณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 94 ทอง 4
5 ธิดาแม่พระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93 ทอง 5
6 นิคมสร้างตนเอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92 ทอง 6
7 วัดท่าทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92 ทอง 6
8 วัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92 ทอง 6
9 วัดแจ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92 ทอง 6
10 บ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91 ทอง 10
11 วัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91 ทอง 10
12 เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91 ทอง 10
13 บ้านบางสำโรง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90 ทอง 13
14 บ้านแม่โมกข์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90 ทอง 13
15 วัดคีรีวงการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90 ทอง 13
16 บ้านหน้าค่าย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89 ทอง 16
17 วัดชลคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89 ทอง 16
18 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88 ทอง 18
19 วัดนอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87 ทอง 19
20 บ้านม่วงลีบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86 ทอง 20
21 บ้านคอกช้าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85 ทอง 21
22 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85 ทอง 21
23 ชุมชนบ้านนางกำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84 ทอง 23
24 บ้านบ่อผุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง 24
25 บ้านโฉลกหลำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง 24
26 บ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 26
27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81 ทอง 27
28 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80 ทอง 28
29 บ้านปลายแหลม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80 ทอง 28
30 วัดคงคาล้อม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79 เงิน 30
31 วัดคีรีวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79 เงิน 30
32 วัดนิกรประสาท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79 เงิน 30
33 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79 เงิน 30
34 บ้านศิลางาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78 เงิน 34
35 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78 เงิน 34
36 วัดกงตาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78 เงิน 34
37 วัดบุณฑริการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78 เงิน 34
38 บ้านควนนิมิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77 เงิน 38
39 บ้านน้ำฉา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77 เงิน 38
40 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77 เงิน 38
41 วัดกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76 เงิน 41
42 วัดวชิรประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76 เงิน 41
43 อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76 เงิน 41
44 บ้านเขาพระอินทร์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75 เงิน 44
45 บ้านไสขาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75 เงิน 44
46 อนุบาลบ้านฟ้าใส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75 เงิน 44
47 บ้านหัวหมากล่าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74 เงิน 47
48 บ้านไสตอ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74 เงิน 47
49 ยุวศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74 เงิน 47
50 วัดปากคู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74 เงิน 47
51 ธีราศรมสุราษฎร์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73 เงิน 51
52 บ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73 เงิน 51
53 วัดประสพ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73 เงิน 51
54 อนุบาลเสริมสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73 เงิน 51
55 วัดนาราเจริญสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72 เงิน 55
56 อนุบาลขวัญยืน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72 เงิน 55
57 เทศบาล 2 วัดสระเกศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72 เงิน 55
58 วัดสมัยคงคา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71 เงิน 58
59 เทพมิตรศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71 เงิน 58
60 บ้านหาดริ้น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70 เงิน 60
61 บ้านศรีชัยคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69 ทองแดง 61
62 วัดนทีคมเขต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69 ทองแดง 61
63 วัดโพธิ์นิมิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69 ทองแดง 61
64 บ้านดินแดงสามัคคี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68 ทองแดง 64
65 บ้านบางรักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68 ทองแดง 64
66 วัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68 ทองแดง 64
67 บ้านคีรีรอบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 67 ทองแดง 67
68 บ้านปากกะแดะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 67 ทองแดง 67
69 วัดวังไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 67 ทองแดง 67
70 บ้านหาดงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66 ทองแดง 70
71 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66 ทองแดง 70
72 เทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66 ทองแดง 70
73 บ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65 ทองแดง 73
74 เทศบาล 3 วัดสมุทราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65 ทองแดง 73
75 จอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 64 ทองแดง 75
76 วัดราษฎร์เจริญ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 64 ทองแดง 75
77 บ้านสันติสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 63 ทองแดง 77
78 วัดพุฒ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 63 ทองแดง 77
79 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 63 ทองแดง 77
80 บ้านซอย 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 62 ทองแดง 80
81 บ้านบ่อน้ำร้อน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 62 ทองแดง 80
82 บ้านศรีธนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 62 ทองแดง 80
83 วัดบ้านใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 62 ทองแดง 80
84 บ้านท่าเพชร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 61 ทองแดง 84
85 บ้านวังหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 61 ทองแดง 84
86 บ้านสุชน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 61 ทองแดง 84
87 ตวงวิชช์พัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 60 ทองแดง 87
88 บ้านควนราชา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 60 ทองแดง 87
89 วัดกาญจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 60 ทองแดง 87
90 วัดประเดิม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 60 ทองแดง 87
91 วัดอุทยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 60 ทองแดง 87
92 เรืองดรุณีวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 60 ทองแดง 87
93 นานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
94 บ้านกงหนิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
95 บ้านดอนธูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
96 บ้านมะเดื่อหวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
97 บ้านห้วยด่าน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
98 บ้านเกาะพลวย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
99 วัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
100 วัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
101 อนุบาลเมธัส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
102 เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -


ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 702
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโฉลกหลำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 95.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดแจ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดปากคู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93 ทอง 4
5 วัดดอนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92 ทอง 5
6 วัดคงคาล้อม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91 ทอง 6
7 นิคมสร้างตนเอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90 ทอง 7
8 บ้านหน้าค่าย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89 ทอง 8
9 วัดกาญจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88 ทอง 9
10 วัดราษฎร์เจริญ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.50 ทอง 10
11 บ้านไสตอ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87 ทอง 11
12 วัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86 ทอง 12
13 ธีราศรมสุราษฎร์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85.50 ทอง 13
14 เทศบาล 2 วัดสระเกศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85 ทอง 14
15 มานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.50 ทอง 15
16 ตวงวิชช์พัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.20 ทอง 16
17 จอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84 ทอง 17
18 วัดนอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.50 ทอง 18
19 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 19
20 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81 ทอง 20
21 อนุบาลเสริมสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81 ทอง 20
22 บ้านสันติสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80 ทอง 22
23 วัดกงตาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80 ทอง 22
24 ยุวศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79 เงิน 24
25 วัดนิกรประสาท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78.45 เงิน 25
26 บ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78 เงิน 26
27 ชุมชนบ้านใต้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.30 เงิน 27
28 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77 เงิน 28
29 วัดประสพ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.45 เงิน 29
30 บ้านหัวหมากล่าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.30 เงิน 30
31 วัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76 เงิน 31
32 บ้านดอนเสาธง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.45 เงิน 32
33 บ้านดอนธูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.30 เงิน 33
34 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.10 เงิน 34
35 วัดคุณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75 เงิน 35
36 บ้านบางสำโรง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74.45 เงิน 36
37 อนุบาลขวัญยืน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74.30 เงิน 37
38 วัดบ้านใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74.10 เงิน 38
39 บ้านมะเดื่อหวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74 เงิน 39
40 วัดประเดิม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.54 เงิน 40
41 บ้านทอนหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.30 เงิน 41
42 วัดคีรีวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.10 เงิน 42
43 วัดวังไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73 เงิน 43
44 บ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72.45 เงิน 44
45 วัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72.30 เงิน 45
46 อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72.17 เงิน 46
47 บ้านบ่อผุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72 เงิน 47
48 บ้านศรีชัยคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71.30 เงิน 48
49 บ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71.28 เงิน 49
50 บ้านปลายแหลม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71.28 เงิน 49
51 วัดคีรีวงการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71.25 เงิน 51
52 วัดนาราเจริญสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71.20 เงิน 52
53 วัดพุฒ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71.10 เงิน 53
54 วัดบุณฑริการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70 เงิน 54
55 บ้านดินแดงสามัคคี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69 ทองแดง 55
56 อนุบาลบ้านฟ้าใส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69 ทองแดง 55
57 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68.90 ทองแดง 57
58 วัดแสงประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68.80 ทองแดง 58
59 วัดวชิรประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68.70 ทองแดง 59
60 ธิดาแม่พระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68.50 ทองแดง 60
61 บ้านบ่อน้ำร้อน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68.50 ทองแดง 60
62 บ้านหาดงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68.50 ทองแดง 60
63 วัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68.20 ทองแดง 63
64 บ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68 ทองแดง 64
65 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 67.60 ทองแดง 65
66 บ้านดอนสน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 67.50 ทองแดง 66
67 บ้านบางรักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 67.20 ทองแดง 67
68 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 67 ทองแดง 68
69 บ้านกงหนิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66.50 ทองแดง 69
70 บ้านวังทองสามัคคี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66.30 ทองแดง 70
71 บ้านหาดริ้น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66 ทองแดง 71
72 บ้านเขาพระอินทร์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65.80 ทองแดง 72
73 เรืองดรุณีวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65.70 ทองแดง 73
74 บ้านคีรีรอบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65.50 ทองแดง 74
75 เทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65.40 ทองแดง 75
76 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65 ทองแดง 76
77 เทศบาล 3 วัดสมุทราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65 ทองแดง 76
78 วัดโพธิ์นิมิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 64.70 ทองแดง 78
79 บ้านปากกะแดะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 64.50 ทองแดง 79
80 บ้านสุชน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 64 ทองแดง 80
81 วัดเขานางเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 63.20 ทองแดง 81
82 บ้านม่วงลีบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 63 ทองแดง 82
83 วัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 62.80 ทองแดง 83
84 บ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 62.70 ทองแดง 84
85 บ้านไสขาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 62.50 ทองแดง 85
86 บ้านซอย 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 61.20 ทองแดง 86
87 บ้านคลองคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 61 ทองแดง 87
88 บ้านเกาะพลวย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 60 ทองแดง 88
89 บ้านดอนหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
90 บ้านห้วยด่าน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
91 อนุบาลเมธัส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
92 เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 169
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมสร้างตนเอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 001
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโฉลกหลำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพมิตรศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 4
5 วัดปากคู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79 เงิน 5
6 บ้านมะม่วงหวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78 เงิน 6
7 เรืองดรุณีวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.66 เงิน 7
8 ธีราศรมสุราษฎร์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.33 เงิน 8
9 บ้านควนยูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.33 เงิน 8
10 เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.33 เงิน 10
11 ยุวศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74.33 เงิน 11
12 มานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.33 เงิน 12
13 วัดวังไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72.66 เงิน 13
14 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72.33 เงิน 14
15 วัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70.33 เงิน 15
16 วัดแหลมทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68.66 ทองแดง 16
17 บ้านปากกะแดะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
18 วัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 145
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคอกช้าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดปากคู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านหน้าค่าย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79 เงิน 5
6 วัดกาญจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.33 เงิน 6
7 มานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.67 เงิน 7
8 วัดพุฒ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76 เงิน 8
9 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.33 เงิน 9
10 บ้านดอนหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75 เงิน 10
11 วัดแสงประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72.67 เงิน 11
12 บ้านบ่อผุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69 ทองแดง 12
13 วัดนทีคมเขต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68.67 ทองแดง 13
14 บ้านท่าเพชร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68 ทองแดง 14
15 วัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
16 อนุบาลขวัญยืน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 006
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92.66 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศิลางาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมสร้างตนเอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.33 เงิน 4


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 768
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านควนยูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79.67 เงิน 4
5 อนุบาลขวัญยืน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78.67 เงิน 5
6 จอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.33 เงิน 6
7 บ้านบางรักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72.67 เงิน 7
8 บ้านควนนิมิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70 เงิน 8
9 บ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68 ทองแดง 9
10 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านศิลางาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 155
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมสร้างตนเอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านซอย 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านศรีธนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.67 ทอง 4
5 วัดกงตาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.33 ทอง 5
6 บ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.33 ทอง 6
7 วัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.33 ทอง 6
8 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.33 ทอง 6
9 บ้านห้วยด่าน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.33 ทอง 9
10 บ้านไสขาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.67 ทอง 10
11 วัดบุณฑริการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.33 ทอง 11
12 วัดแจ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.33 ทอง 11
13 วัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81.67 ทอง 13
14 มานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81.33 ทอง 14
15 บ้านหัวหมากบน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80 ทอง 15
16 ยุวศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78.67 เงิน 16
17 วัดปากคู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70 เงิน 17
18 บ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
19 บ้านบ่อน้ำร้อน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
20 วัดนิกรประสาท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
21 วัดวชิรประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
22 เทพมิตรศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 022
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกงตาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81.66 ทอง 4
5 วัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80.33 ทอง 5
6 เรืองดรุณีวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79.66 เงิน 6
7 วัดพุฒ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78.66 เงิน 7
8 บ้านวังหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.66 เงิน 8
9 มานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.66 เงิน 8
10 บ้านควนยูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.33 เงิน 10
11 วัดคงคาล้อม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77 เงิน 11
12 วัดบ้านใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76 เงิน 12
13 บ้านท่าเพชร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.66 เงิน 13
14 บ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75 เงิน 14
15 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74.33 เงิน 15
16 บ้านซอย 10 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.66 เงิน 16
17 บ้านหาดริ้น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.66 เงิน 16
18 บ้านบ่อผุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73 เงิน 18
19 วัดนาราเจริญสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72 เงิน 19
20 วัดดอนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71.66 เงิน 20
21 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70.66 เงิน 21
22 บ้านกงหนิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69 ทองแดง 22
23 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68.33 ทองแดง 23
24 เทพมิตรศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 0 เข้าร่วม
25 เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 067
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90.83 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดนาราเจริญสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65.17 ทองแดง 4


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 068
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 003
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนาราเจริญสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไสตอ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดวังไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมสร้างตนเอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.66 ทอง 4
5 วัดปากคู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79 เงิน 5
6 วัดประสพ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 012
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.60 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดกาญจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 63.60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 004
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมสร้างตนเอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 013
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89.30 ทอง ชนะเลิศ


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 023
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโพธิ์นิมิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88.66 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศิลางาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดกงตาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70.66 เงิน 4
5 บ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69 ทองแดง 5
6 บ้านโฉลกหลำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69 ทองแดง 5
7 บ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65.33 ทองแดง 7
8 วัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65 ทองแดง 8
9 บ้านคลองคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 62 ทองแดง 9
10 บ้านหน้าค่าย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 10


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกงตาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85.33 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมสร้างตนเอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 026
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดปากคู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ธีราศรมสุราษฎร์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 019
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75 เงิน 4


การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 018
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.67 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเขานางเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพุฒ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธีราศรมสุราษฎร์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 64.67 ทองแดง 4
5 บ้านทับท้อน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
6 บ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 165
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.22 ทอง ชนะเลิศ
2 มานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดแจ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.56 ทอง 4
5 วัดนิกรประสาท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.33 ทอง 5
6 ยุวศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81.66 ทอง 6
7 วัดพุฒ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80.77 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านใต้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80 เงิน 8
9 บ้านมะเดื่อหวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79.78 เงิน 9
10 วัดประเดิม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79.33 เงิน 10
11 บ้านน้ำฉา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78.44 เงิน 11
12 วัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78.33 เงิน 12
13 บ้านควนนิมิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78.01 เงิน 13
14 ชุมชนบ้านนางกำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.67 เงิน 14
15 เทพมิตรศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.23 เงิน 15
16 บ้านคลองคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.12 เงิน 16
17 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.78 เงิน 17
18 บ้านศรีชัยคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.78 เงิน 18
19 บ้านเกาะนกเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.78 เงิน 18
20 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.33 เงิน 20
21 วัดเขานางเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.78 เงิน 21
22 บ้านควนยูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.45 เงิน 22
23 บ้านหัวหมากบน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.33 เงิน 23
24 วัดกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.22 เงิน 24
25 บ้านเขาพระอินทร์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74.99 เงิน 25
26 บ้านดินแดงสามัคคี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74.89 เงิน 26
27 บ้านหาดริ้น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74.44 เงิน 27
28 อนุบาลขวัญยืน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.67 เงิน 28
29 เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.67 เงิน 29
30 วัดคุณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.56 เงิน 30
31 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.55 เงิน 31
32 วัดบุณฑริการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.23 เงิน 32
33 วัดโพธิ์นิมิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.22 เงิน 33
34 บ้านบางสำโรง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.11 เงิน 34
35 บ้านปลายแหลม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73 เงิน 35
36 บ้านบ่อผุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72.11 เงิน 36
37 บ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72.11 เงิน 37
38 บ้านท่าเพชร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72.11 เงิน 37
39 บ้านโฉลกหลำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71.78 เงิน 39
40 บ้านไสตอ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71.67 เงิน 40
41 วัดวชิรประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71.45 เงิน 41
42 วัดเขาแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71.45 เงิน 41
43 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71.34 เงิน 43
44 บ้านบางรักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71.22 เงิน 44
45 บ้านห้วยด่าน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71.11 เงิน 45
46 บ้านดอนหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70.77 เงิน 46
47 วัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70.33 เงิน 47
48 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70.11 เงิน 48
49 วัดวังไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70.01 เงิน 49
50 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70 เงิน 50
51 วัดอุทยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70 ทองแดง 51
52 เทศบาล 2 วัดสระเกศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70 ทองแดง 51
53 บ้านคีรีรอบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69.89 ทองแดง 53
54 นิคมสร้างตนเอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69.88 ทองแดง 54
55 บ้านแม่โมกข์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69.88 ทองแดง 54
56 บ้านวังทองสามัคคี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69.67 ทองแดง 56
57 เทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69.67 ทองแดง 56
58 บ้านคลองกรูด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69.44 ทองแดง 58
59 บ้านกงหนิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69.12 ทองแดง 59
60 ตวงวิชช์พัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68.77 ทองแดง 60
61 วัดดอนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68.67 ทองแดง 61
62 บ้านควนราชา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68.45 ทองแดง 62
63 วัดชลคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68.33 ทองแดง 63
64 บ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 67.89 ทองแดง 64
65 บ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 67.56 ทองแดง 65
66 บ้านแหลมหอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66.67 ทองแดง 66
67 วัดคีรีวงการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66.34 ทองแดง 67
68 บ้านดอนสน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66.33 ทองแดง 68
69 บ้านม่วงลีบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66.22 ทองแดง 69
70 บ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65.44 ทองแดง 70
71 วัดประสพ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65.44 ทองแดง 70
72 วัดชลธาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65.22 ทองแดง 72
73 บ้านท่าโพธิ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 64.22 ทองแดง 73
74 บ้านสุชน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 63.89 ทองแดง 74
75 วัดแสงประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 63.44 ทองแดง 75
76 บ้านหนองเปล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 63.22 ทองแดง 76
77 บ้านศิลางาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 63 ทองแดง 77
78 บ้านเกาะพลวย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 62.56 ทองแดง 78
79 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 62.22 ทองแดง 79
80 วัดพ่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 60.55 ทองแดง 80
81 บ้านดอนธูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 59.66 เข้าร่วม 81
82 บ้านคอกช้าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 82
83 วัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 58.22 เข้าร่วม 83
84 วัดคงคาล้อม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 58.22 เข้าร่วม 83
85 วัดนอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 58.22 เข้าร่วม 83
86 วัดกงตาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 57.88 เข้าร่วม 86
87 บ้านปากกะแดะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 57.11 เข้าร่วม 87
88 วัดท่าทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 53 เข้าร่วม 88
89 เรืองดรุณีวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 51.89 เข้าร่วม 89
90 บ้านบ่อน้ำร้อน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 51.44 เข้าร่วม 90
91 วัดสมัยคงคา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 47.89 เข้าร่วม 91
92 วัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 47.89 เข้าร่วม 91
93 วัดปากคู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 46.44 เข้าร่วม 93
94 บ้านไสขาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 43.89 เข้าร่วม 94
95 จอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
96 ธิดาแม่พระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
97 ธีราศรมสุราษฎร์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
98 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
99 เทศบาล 3 วัดสมุทราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทอนหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่โมกข์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66.40 ทองแดง 4


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 102
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93.40 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดแจ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบุณฑริการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปลายแหลม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80.80 ทอง 4
5 บ้านบางรักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80.40 ทอง 5
6 วัดประสพ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78 เงิน 6
7 วัดโพธิ์นิมิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.40 เงิน 7
8 บ้านคอกช้าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.20 เงิน 8
9 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77 เงิน 9
10 วัดนอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76 เงิน 10
11 บ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.20 เงิน 11
12 บ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74.80 เงิน 12
13 บ้านหน้าค่าย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71 เงิน 13
14 ธีราศรมสุราษฎร์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68.80 ทองแดง 14
15 วัดแสงประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 67.40 ทองแดง 15
16 บ้านปากกะแดะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 67.20 ทองแดง 16
17 วัดท่าทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65.80 ทองแดง 17
18 ธิดาแม่พระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65 ทองแดง 18
19 เทพมิตรศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 64.60 ทองแดง 19
20 นานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 63 ทองแดง 20


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 184
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพุฒ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางสำโรง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านนางกำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70.13 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดแจ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 51.62 เข้าร่วม 4
5 บ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 48.03 เข้าร่วม 5
6 บ้านหัวหมากบน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 47.49 เข้าร่วม 6
7 บ้านควนยูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 44.47 เข้าร่วม 7
8 บ้านม่วงลีบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 43.21 เข้าร่วม 8
9 บ้านหัวหมากล่าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 43.15 เข้าร่วม 9
10 วัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 43.06 เข้าร่วม 10
11 วัดนทีคมเขต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 41.72 เข้าร่วม 11
12 วัดชลคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 40.54 เข้าร่วม 12
13 วัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 39.83 เข้าร่วม 13
14 บ้านคอกช้าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 38.26 เข้าร่วม 14
15 วัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 37.15 เข้าร่วม 15
16 เทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 36.18 เข้าร่วม 16
17 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 35.19 เข้าร่วม 17
18 วัดนิกรประสาท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 33.32 เข้าร่วม 18
19 วัดวังไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 33.05 เข้าร่วม 19
20 บ้านสันติสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 33 เข้าร่วม 20
21 วัดกงตาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 32.90 เข้าร่วม 21
22 วัดบ้านใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 32.19 เข้าร่วม 22
23 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 31.98 เข้าร่วม 23
24 วัดกาญจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 31.13 เข้าร่วม 24
25 บ้านไสตอ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 30.41 เข้าร่วม 25
26 บ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 29.51 เข้าร่วม 26
27 เทพมิตรศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 27.95 เข้าร่วม 27
28 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 27.70 เข้าร่วม 28
29 บ้านมะม่วงหวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 26.94 เข้าร่วม 29
30 บ้านสุชน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 26.56 เข้าร่วม 30
31 วัดนอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 26.37 เข้าร่วม 31
32 มานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 25.98 เข้าร่วม 32
33 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 25.63 เข้าร่วม 33
34 อนุบาลขวัญยืน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 23.95 เข้าร่วม 34
35 วัดดอนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 23.20 เข้าร่วม 35
36 ธีราศรมสุราษฎร์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 22.56 เข้าร่วม 36
37 บ้านซอย 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 17 เข้าร่วม 37
38 บ้านดอนเสาธง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
39 บ้านศรีชัยคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -
40 วัดคีรีวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -