งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน ถึง 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 30 ก.ย. 2561 08.30-12.30
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 30 ก.ย. 2561 08.30-12.30
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 30 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 30 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารอนุบาล 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารอนุบาล 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 1 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 1 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 1 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 1 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 2 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 2 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 2 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารโรงอาหาร 2 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารอนุบาล 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารอนุบาล 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจีรายุ ไชยเชียงของ 088-7524650
นายสุริยัน ถิ่นบ้านใหม่ 093-5785621
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนSillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]