งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน ถึง 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) ห้องคุณธรรม 1 ต.ค. 2561 09.00-16.30 ภาคเช้าลำดับที่1-20,ภาคบ่ายลำดับที่21-41
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) ห้องคุณธรรม 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30 ภาคเช้าลำดับที่1-23,ภาคบ่ายลำดับที่24-46
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) ห้องคุณธรรม 2 ต.ค. 2561 09.00-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) อาคารอเนกประสงค์ 2 ต.ค. 2561 09.00-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) อาคารอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2561 09.00-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) อาคารอเนกประสงค์ 2 ต.ค. 2561 09.00-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) ห้องท่าฉาง 1 ต.ค. 2561 09.00-16.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) ห้องท่าฉาง 1 ต.ค. 2561 09.00-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) ห้องเรียนอนุบาล 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30 ลำดับที่1-15 ภาคเช้า.ลำดับที่16-30 ภาคบ่าย
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) ห้องเรียนอนุบาล 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30 ลำดับที่1-15 ภาคเช้า.ลำดับที่16-29 ภาคบ่าย
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) เทศบาล 3 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) อาคารอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2561
1 ต.ค. 2561
2 ต.ค. 2561
09.00-16.30 30 ก.ย. 2561 ภาคเช้าลำดับที่1-15,ภาคบ่ายลำดับที่ 16-30 1 ต.ค.2561 ภาคเช้าลำดับที่ 31-45 ภาคบ่ายลำดับที่ 46-60 2 ต.ค.2561 ภาคเช้าลำดับที่ 61-80,ภาคบ่ายลำดับที่ 81-103
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) อาคารอเนกประสงค์ 30 ก.ย. 2561
1 ต.ค. 2561
2 ต.ค. 2561
09.00-16.30 30 ก.ย. 2561 ภาคเช้าลำดับที่1-15,ภาคบ่ายลำดับที่ 16-30 1 ต.ค.2561 ภาคเช้าลำดับที่ 31-48 ภาคบ่ายลำดับที่ 49-65 2 ต.ค.2561 ภาคเช้าลำดับที่ 66-85,ภาคบ่ายลำดับที่ 86-109
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) อาคารอเนกประสงค์ 2 ต.ค. 2561 09.00-16.30
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) ห้องลูกเสือ อาคาร3 ชั้น2 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30 ภาคเช้าลำดับที่1-8,ภาคบ่ายลำดับที่9-20
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 (ท่าล้อน) ห้องลูกเสือ อาคาร3 ชั้น2 30 ก.ย. 2561 09.00-16.30 ภาคเช้า


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจีรายุ ไชยเชียงของ 088-7524650
นายสุริยัน ถิ่นบ้านใหม่ 093-5785621
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนSillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]