งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน ถึง 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สนามกีฬาโรงเรียน 1 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1
-
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สนามกีฬาโรงเรียน 1 ต.ค. 2561 10.30-16.30 น
-
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สนามกีฬาโรงเรียน 1 ต.ค. 2561 10.30-16.30 น
-
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สนามกีฬาโรงเรียน 1 ต.ค. 2561 10.30-16.30 น
-
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1
-
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 ใต้ถุนอาคาร 1 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
-
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 ใต้ถุนอาคาร 1 ต.ค. 2561 13.00 - 16.30 น
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจีรายุ ไชยเชียงของ 088-7524650
นายสุริยัน ถิ่นบ้านใหม่ 093-5785621
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนSillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]