งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน ถึง 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 424,425 2 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 424,425 2 ต.ค. 2561 13.00-16.00 น.
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 114 2 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 225,226,227,228 2 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 225,226,227,228 2 ต.ค. 2561 13.00-16.00 น
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 114 2 ต.ค. 2561 13.00-16.3 น.
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 312 2 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 312 2 ต.ค. 2561 13.00-16.00 น.
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 127 128 129 2 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 125 126 311 312 2 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 127 2 ต.ค. 2561 13.00-16.00 น.
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 128 2 ต.ค. 2561 13.00-16.00 น.
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 125 126 311 312 2 ต.ค. 2561 13.00-16.00 น.
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 2 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ห้อง 129 2 ต.ค. 2561 13.00-16.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจีรายุ ไชยเชียงของ 088-7524650
นายสุริยัน ถิ่นบ้านใหม่ 093-5785621
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนSillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]