งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน ถึง 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม 2 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม 2 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ต.ค. 2561 13.00-17.00 น.
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม 30 ก.ย. 2561 09.00-12.00 น.
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ต.ค. 2561 11.00-14.00 น.
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม 2 ต.ค. 2561 13.00-14.00
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ต.ค. 2561 14.20-17.00
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม 2 ต.ค. 2561 13.00-17.00 น.
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม 2 ต.ค. 2561 13.00-17.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจีรายุ ไชยเชียงของ 088-7524650
นายสุริยัน ถิ่นบ้านใหม่ 093-5785621
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนSillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]