สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ 12 23 19
2 002 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 23 41 29
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 43 74 61
4 004 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 30 48 42
5 005 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 48 101 69
6 010 โรงเรียนตลาดหนองหวาย 69 122 92
7 011 โรงเรียนตาขุน 43 70 59
8 017 โรงเรียนบ้านกลาง 39 82 64
9 019 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 18 36 28
10 022 โรงเรียนบ้านคชาธาร 20 41 34
11 023 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 20 32 30
12 024 โรงเรียนบ้านคลองพา 30 53 42
13 026 โรงเรียนบ้านคลองรอก 62 135 89
14 027 โรงเรียนบ้านคลองราง 6 11 10
15 028 โรงเรียนบ้านคลองวัว 20 27 26
16 029 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 49 115 79
17 025 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 74 174 119
18 030 โรงเรียนบ้านควนรา 9 12 11
19 031 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 13 23 17
20 032 โรงเรียนบ้านควนสูง 20 35 27
21 033 โรงเรียนบ้านคันธุลี 21 34 30
22 035 โรงเรียนบ้านจำปาทอง 3 5 4
23 037 โรงเรียนบ้านชายท่า 13 32 23
24 036 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 19 35 26
25 042 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 16 26 22
26 043 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 39 81 61
27 044 โรงเรียนบ้านดินก้อง 9 12 11
28 047 โรงเรียนบ้านตะกรบ 17 48 31
29 048 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 17 24 22
30 049 โรงเรียนบ้านตาขุน 13 24 19
31 045 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 19 43 32
32 046 โรงเรียนบ้านต้นยวน 28 45 39
33 051 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 45 66 61
34 052 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 17 42 25
35 060 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 50 144 90
36 061 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา 4 8 4
37 062 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 27 57 44
38 064 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 66 135 104
39 063 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 5 7 6
40 053 โรงเรียนบ้านท่าขนอน 29 61 35
41 057 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 49 100 77
42 058 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 37 99 64
43 055 โรงเรียนบ้านท่าแซะ 48 97 71
44 059 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ 0 0 0
45 054 โรงเรียนบ้านท่าไคร 17 27 24
46 056 โรงเรียนบ้านท่าไท 17 28 25
47 070 โรงเรียนบ้านนา 7 11 11
48 067 โรงเรียนบ้านนาค้อ 17 33 19
49 068 โรงเรียนบ้านนาแค 15 20 18
50 069 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 49 90 65
51 071 โรงเรียนบ้านน้ำราด 33 57 47
52 072 โรงเรียนบ้านบนไร่ 33 61 38
53 075 โรงเรียนบ้านบางขนุน 11 27 19
54 076 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 4 10 7
55 077 โรงเรียนบ้านบางปรุ 26 50 35
56 078 โรงเรียนบ้านบางพระ 10 14 12
57 079 โรงเรียนบ้านบางสาน 40 65 55
58 080 โรงเรียนบ้านบางหิน 6 14 11
59 073 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง 11 17 10
60 074 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 13 21 16
61 082 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 34 62 54
62 084 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 17 29 18
63 085 โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย 3 7 6
64 086 โรงเรียนบ้านปากหาร 0 0 0
65 083 โรงเรียนบ้านปากโตน 6 7 7
66 087 โรงเรียนบ้านป่าตง 23 42 26
67 088 โรงเรียนบ้านพรุยายชี 36 46 39
68 089 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 20 36 29
69 091 โรงเรียนบ้านพัฒนา 20 46 29
70 090 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 20 31 26
71 093 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 15 25 17
72 094 โรงเรียนบ้านมะเลาะ 17 35 25
73 097 โรงเรียนบ้านยาง 2 5 4
74 096 โรงเรียนบ้านยางงาม 28 52 44
75 098 โรงเรียนบ้านย่านยาว 10 28 16
76 099 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 7 9 8
77 100 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต 19 30 27
78 101 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง 5 11 9
79 102 โรงเรียนบ้านลูกเดือน 6 6 6
80 103 โรงเรียนบ้านวังขุม 1 3 2
81 104 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 18 37 30
82 105 โรงเรียนบ้านวังพลาย 12 28 17
83 106 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ 14 29 17
84 107 โรงเรียนบ้านศรีพนม 23 47 32
85 108 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 12 21 14
86 109 โรงเรียนบ้านสามสัก 4 7 6
87 111 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 40 69 56
88 112 โรงเรียนบ้านหนองจอก 18 29 26
89 113 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 13 26 18
90 114 โรงเรียนบ้านหนองมน 20 34 31
91 115 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 13 19 16
92 116 โรงเรียนบ้านหน้าซึง 5 7 7
93 121 โรงเรียนบ้านหินดาน 21 39 29
94 117 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 32 78 47
95 118 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 65 154 101
96 120 โรงเรียนบ้านห้วยพุน 32 44 40
97 119 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 11 30 19
98 124 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 35 65 47
99 126 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 44 131 76
100 125 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 5 5 5
101 018 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 6 17 10
102 021 โรงเรียนบ้านเขานาใน 26 49 38
103 020 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 9 15 10
104 034 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 19 29 26
105 038 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน 13 23 20
106 040 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 9 33 17
107 041 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 6 9 9
108 039 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 9 23 15
109 081 โรงเรียนบ้านเบญจา 4 7 6
110 122 โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ 9 14 12
111 095 โรงเรียนบ้านแม่แขก 18 39 30
112 110 โรงเรียนบ้านแสนสุข 12 29 21
113 050 โรงเรียนบ้านโตนยาง 27 42 36
114 092 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา 18 24 23
115 123 โรงเรียนบ้านใหญ่ 20 35 30
116 066 โรงเรียนบ้านไทรงาม(พุนพิน) 9 15 9
117 065 โรงเรียนบ้านไทรงาม(ไชยา) 6 12 9
118 131 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 46 69 60
119 134 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 28 54 41
120 137 โรงเรียนวัดขจรบำรุง 24 56 37
121 140 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 23 33 30
122 141 โรงเรียนวัดจาย 9 9 9
123 142 โรงเรียนวัดชยาราม 52 99 76
124 143 โรงเรียนวัดชัยธาราวาส 3 3 3
125 145 โรงเรียนวัดตรณาราม 41 77 59
126 146 โรงเรียนวัดตรีธาราราม 15 38 26
127 148 โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 39 69 58
128 149 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร 14 29 21
129 151 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด 16 25 21
130 150 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 20 30 26
131 152 โรงเรียนวัดธัญญาราม 21 41 34
132 153 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล 16 28 25
133 154 โรงเรียนวัดนันทาราม 12 18 17
134 155 โรงเรียนวัดนาคาวาส 3 5 3
135 159 โรงเรียนวัดนิลาราม 12 25 16
136 156 โรงเรียนวัดน้ำพุ 17 23 21
137 157 โรงเรียนวัดน้ำรอบ 11 17 17
138 158 โรงเรียนวัดน้ำหัก 12 30 22
139 161 โรงเรียนวัดบางคราม 33 60 48
140 162 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด 9 14 14
141 163 โรงเรียนวัดบางปอ 0 0 0
142 164 โรงเรียนวัดบางพลา 7 16 12
143 165 โรงเรียนวัดบางมะเดื่อ 0 0 0
144 160 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 24 47 36
145 166 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 39 122 68
146 167 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 33 72 56
147 168 โรงเรียนวัดพนม 26 44 37
148 169 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 32 49 43
149 170 โรงเรียนวัดพระพรหม 38 74 58
150 171 โรงเรียนวัดพรุศรี 40 62 47
151 172 โรงเรียนวัดพะแสง 14 27 18
152 173 โรงเรียนวัดพุมเรียง 21 25 24
153 176 โรงเรียนวัดรัตนาราม 49 95 68
154 177 โรงเรียนวัดรัษฎาราม 12 22 20
155 178 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 10 23 18
156 179 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 17 31 24
157 180 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 38 68 57
158 181 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 41 62 54
159 182 โรงเรียนวัดสระพัง 2 12 5
160 183 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 27 51 40
161 184 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 27 39 35
162 185 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 61 107 82
163 186 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม 30 58 44
164 187 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 24 68 41
165 188 โรงเรียนวัดสุมังคลาราม 3 7 5
166 189 โรงเรียนวัดหนองไทร 10 14 13
167 191 โรงเรียนวัดหัวเตย 18 36 26
168 190 โรงเรียนวัดห้วยกรวด 29 58 48
169 193 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 14 25 21
170 194 โรงเรียนวัดอัมพาราม 21 27 26
171 195 โรงเรียนวัดอัมพาวาส 7 10 9
172 196 โรงเรียนวัดอินทราวาส 29 100 52
173 135 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง 12 20 19
174 138 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 12 25 20
175 139 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 41 85 65
176 144 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า 18 27 22
177 192 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ 14 34 23
178 136 โรงเรียนวัดโกศาวาส 25 36 26
179 174 โรงเรียนวัดโพธาราม 14 18 17
180 175 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 23 42 34
181 147 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร 10 17 15
182 198 โรงเรียนสหกรณ์นิคม 43 87 58
183 199 โรงเรียนสารภีอุทิศ 11 13 11
184 006 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 29 51 34
185 016 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน 45 76 59
186 127 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 30 66 48
187 128 โรงเรียนพัฒนศาสตร์วิทยา 7 0 0
188 129 โรงเรียนพุทธนิคม 32 59 36
189 133 โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม 0 0 0
190 132 โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก 1 0 0
191 197 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี 43 79 53
192 200 โรงเรียนอนุบาลกองบิน7 2 6 4
193 201 โรงเรียนอนุบาลชนะพร 29 50 41
194 202 โรงเรียนอนุบาลตรีพัฒน์ 2 6 4
195 203 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) 2 6 4
196 204 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 26 57 30
197 206 โรงเรียนอนุบาลพุทธนิคม 2 6 4
198 207 โรงเรียนอนุบาลร่วมฤดี 0 0 0
199 208 โรงเรียนอนุบาลวริศสา 21 48 24
200 209 โรงเรียนอนุบาลวังบอนหอม 0 0 0
201 205 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 49 110 75
202 210 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 43 88 60
203 130 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 73 154 109
204 012 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 33 49 45
205 013 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 2 15 20 18
206 014 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 14 18 15
207 015 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 4 2 6 4
208 007 โรงเรียนตชด.บ้านกอเตย 0 0 0
209 008 โรงเรียนตชด.บ้านคลองวาย 17 31 26
210 009 โรงเรียนตชด.บ้านยางโพรง 0 0 0
รวม 4453 8542 6381
14923

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจีรายุ ไชยเชียงของ 088-7524650
นายสุริยัน ถิ่นบ้านใหม่ 093-5785621
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนSillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]