สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เพชรผดุงเวียงไชย 38 13 11 10 62
2 บ้านห้วยทรายขาว 28 14 10 13 52
3 บ้านทุ่งเสียน 23 21 10 6 54
4 บ้านคลองรอก 21 20 7 9 48
5 วัดรัตนาราม 21 15 7 4 43
6 วัดชยาราม 21 14 6 11 41
7 อนุบาลเปี่ยมรัก 21 8 11 8 40
8 วัดบางคราม 20 3 3 7 26
9 บ้านอู่ตะเภา 18 14 6 3 38
10 บ้านกลาง 18 6 7 3 31
11 ตลาดหนองหวาย 16 28 12 10 56
12 วัดสันติคีรีรมย์ 16 17 11 13 44
13 วัดศรีสุวรรณ 16 12 8 4 36
14 บ้านทำเนียบ 15 17 10 6 42
15 วัดตรณาราม 15 14 7 5 36
16 บ้านท่าขนอน 15 4 7 1 26
17 วัดประชาวงศาราม 14 11 6 7 31
18 อุปถัมภ์วิทยาพนม 14 10 3 14 27
19 ชุมชนวัดปากตรัง 12 13 7 13 32
20 วัดวิโรจนาราม 12 10 6 8 28
21 ตาขุน 12 9 4 14 25
22 บ้านถ้ำผึ้ง 12 8 6 9 26
23 ชุมชนวัดจันทาราม 12 7 6 4 25
24 พุทธนิคม 12 7 4 6 23
25 วัดกาฬสินธุ์ 12 5 5 5 22
26 ธีราศรมพุนพิน 11 6 11 13 28
27 บ้านอรุโณทัย 11 6 5 6 22
28 บ้านคลองไม้แดง 10 23 14 21 47
29 บ้านท่าแซะ 10 11 14 6 35
30 มหาราชบ้านแสงอรุณ 10 10 12 12 32
31 อนุบาลชนะพร 10 10 7 1 27
32 วัดพระพรหม 10 10 4 12 24
33 สหกรณ์นิคม 9 11 9 12 29
34 บ้านท่าม่วง 9 11 7 7 27
35 บ้านพรุยายชี 9 10 7 10 26
36 บ้านห้วยตาหมิง 9 7 6 9 22
37 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 8 10 10 13 28
38 วัดห้วยกรวด 8 9 2 7 19
39 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 8 6 6 12 20
40 อนุบาลวริศสา 8 4 7 2 19
41 วัดวิชิตธาราราม 8 3 2 2 13
42 บ้านหญ้าปล้อง 7 16 11 6 34
43 บ้านท่านหญิงวิภา 7 14 10 18 31
44 วัดถ้ำวราราม 7 13 8 10 28
45 บ้านบางสาน 7 10 14 6 31
46 บ้านบนไร่ 7 10 6 8 23
47 บ้านยางงาม 7 4 5 4 16
48 บ้านช่องไม้งาม 7 4 3 5 14
49 บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 7 4 2 6 13
50 บ้านบางพระ 7 2 1 0 10
51 วัดเขาศรีวิชัย 6 12 8 11 26
52 บ้านปลายคลอง 6 12 8 8 26
53 บ้านคลองสงค์ 6 11 15 15 32
54 วัดพรุศรี 6 11 10 10 27
55 ดรุโณทัยพุนพิน 6 11 6 5 23
56 วัดอินทราวาส 6 11 5 5 22
57 บ้านดอนสุวรรณ 6 9 9 12 24
58 วัดสุทธาวาส 6 8 4 4 18
59 วัดท่าตลิ่งชัน 6 3 5 5 14
60 วัดประตูใหญ่ 5 6 9 11 20
61 คีรีรัฐนิคม 5 6 8 4 19
62 บ้านคลองพา 5 6 5 8 16
63 บ้านมะเลาะ 5 3 6 2 14
64 บ้านนาใหญ่ 4 18 11 8 33
65 บ้านต้นยวน 4 8 6 9 18
66 บ้านเขานาใน 4 8 6 8 18
67 วัดขจรบำรุง 4 8 5 6 17
68 อนุบาลบ้านคุณหนู 4 7 6 8 17
69 วัดโพธิ์น้อย 4 7 6 5 17
70 วัดเดิมเจ้า 4 5 5 4 14
71 บ้านโพธิ์พนา 4 5 3 5 12
72 วัดหัวเตย 4 5 2 6 11
73 วัดโกศาวาส 4 5 1 8 10
74 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 4 4 7 8 15
75 บ้านพัฒนา2 4 3 8 4 15
76 บ้านคชาธาร 4 3 6 3 13
77 บ้านศรีพนม 4 3 5 7 12
78 วัดแหลมไผ่ 4 3 5 2 12
79 บ้านควนสุวรรณ 4 1 5 3 10
80 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี 3 12 12 14 27
81 บ้านห้วยพุน 3 8 9 8 20
82 บ้านน้ำราด 3 6 8 14 17
83 วัดทุ่งเซียด 3 6 5 2 14
84 บ้านมะม่วงงาม 3 6 2 1 11
85 วัดน้ำรอบ 3 6 1 1 10
86 วัดสามัคคีธรรมาราม 3 5 5 16 13
87 บ้านวังผักแว่น 3 5 5 5 13
88 บ้านตาขุน 3 5 2 2 10
89 บ้านใหญ่ 3 4 8 4 15
90 บ้านทรายแก้ว 3 4 7 2 14
91 บ้านพัฒนา 3 3 3 10 9
92 วัดอรัญญาราม 3 3 2 5 8
93 เทศบาลเมืองท่าข้าม 3 3 3 1 7 7
94 บ้านเคี่ยมเพาะ 3 2 10 3 15
95 บ้านสหกรณ์ 3 2 6 1 11
96 บ้านบางหิน 3 1 2 0 6
97 บ้านดินก้อง 3 0 2 3 5
98 วัดพระบรมธาตุไชยา 2 10 9 7 21
99 บ้านทุ่งพลับ 2 10 8 6 20
100 บ้านคันธุลี 2 8 8 1 18
101 ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ 2 8 1 1 11
102 บ้านพังกาญจน์ 2 7 7 1 16
103 วัดพุมเรียง 2 6 7 5 15
104 บ้านโตนยาง 2 6 6 5 14
105 วัดเขาพนมแบก 2 5 4 1 11
106 บ้านราษฎร์ประสานจิต 2 4 7 5 13
107 บ้านท่าไท 2 4 4 5 10
108 วัดนิลาราม 2 4 3 3 9
109 บ้านตะเคียนทอง 2 4 2 2 8
110 บ้านหนองเหรียง 2 3 6 1 11
111 บ้านปากทำเรียง 2 3 3 7 8
112 บ้านหนองปรือ 2 3 3 5 8
113 บ้านท่าไคร 2 2 6 7 10
114 วัดโพธาราม 2 2 5 5 9
115 วัดบ่อมะปริง 2 2 4 13 8
116 บ้านหนองจอก 2 2 3 9 7
117 บ้านย่านยาว 2 2 2 2 6
118 บ้านขวัญพัฒน์ 2 1 8 4 11
119 บ้านเขาเทพพิทักษ์ 2 1 2 3 5
120 บ้านเกาะมุกด์ 2 1 1 2 4
121 บ้านห้วยไผ่ 2 1 0 7 3
122 บ้านบางขนุน 2 0 5 1 7
123 บ้านเชี่ยวมะปราง 2 0 3 3 5
124 วัดบางพลา 2 0 2 1 4
125 บ้านเชี่ยวหมวง 2 0 0 0 2
126 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 1 13 9 6 23
127 วัดสังขประดิษฐ์ 1 10 7 7 18
128 วัดรัษฎาราม 1 8 1 1 10
129 บ้านนาค้อ 1 7 6 2 14
130 วัดธารน้ำไหล 1 7 2 5 10
131 วัดอัมพาราม 1 6 5 9 12
132 บ้านเชี่ยวขวาน 1 6 1 5 8
133 บ้านดอนมะกอก 1 5 6 4 12
134 บ้านป่าตง 1 4 8 9 13
135 บ้านนาแค 1 4 7 3 12
136 วัดตรีธาราราม 1 4 4 6 9
137 บ้านวังพลาย 1 4 4 3 9
138 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 1 4 0 9 5
139 วัดพนม 1 3 7 13 11
140 บ้านควนสูง 1 3 5 8 9
141 บ้านแม่แขก 1 3 3 11 7
142 วัดเกษมบำรุง 1 3 3 4 7
143 วัดอัมพาวาส 1 3 2 1 6
144 ตชด.บ้านคลองวาย 1 2 8 6 11
145 บ้านหนองมน 1 2 6 7 9
146 บ้านศรีปทุมวัลย์ 1 2 4 4 7
147 บ้านแสนสุข 1 2 3 5 6
148 บ้านสามสัก 1 2 1 0 4
149 บ้านบ่อน้ำผุด 1 1 6 1 8
150 วัดหนองไทร 1 1 2 6 4
151 บ้านไทรงาม(ไชยา) 1 1 2 1 4
152 บ้านลุ่มชุมแสง 1 1 1 1 3
153 บ้านยาง 1 1 0 0 2
154 เทศบาลเมืองท่าข้าม 4 1 1 0 0 2
155 วัดถ้ำสิงขร 1 0 4 8 5
156 บ้านบางประชาภิบาล 1 0 1 1 2
157 บ้านหินดาน 0 7 5 9 12
158 บ้านตะกรบ 0 7 5 5 12
159 วัดนันทาราม 0 7 1 4 8
160 วัดธัญญาราม 0 6 7 5 13
161 วัดพะแสง 0 6 5 3 11
162 วัดน้ำพุ 0 6 3 5 9
163 สารภีอุทิศ 0 6 1 3 7
164 บ้านบางปรุ 0 5 7 8 12
165 บ้านเชี่ยวเฟือง 0 5 1 3 6
166 วัดสองพี่น้อง 0 4 14 7 18
167 บ้านชายท่า 0 4 4 5 8
168 วัดบางน้ำจืด 0 4 3 2 7
169 บ้านคลองวัว 0 3 6 6 9
170 วัดน้ำหัก 0 3 5 4 8
171 บ้านไทรงาม(พุนพิน) 0 2 1 6 3
172 บ้านเหนือน้ำ 0 2 1 5 3
173 บ้านคลองชะอุ่น 0 1 6 11 7
174 บ้านควนรา 0 1 4 3 5
175 วัดไตรรัตนากร 0 1 3 5 4
176 วัดราษฎร์บำรุง 0 1 3 4 4
177 บ้านคลองราง 0 1 3 2 4
178 บ้านลูกเดือน 0 1 3 2 4
179 บ้านนา 0 1 2 4 3
180 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 0 1 2 4 3
181 บ้านทุ่งนางเภา 0 1 2 1 3
182 บ้านหน้าซึง 0 1 1 2 2
183 บ้านอ่างทอง 0 1 1 2 2
184 บ้านปากน้ำท่ากระจาย 0 1 1 1 2
185 วัดจาย 0 0 3 4 3
186 อนุบาลกองบิน7 0 0 2 0 2
187 อนุบาลตรีพัฒน์ 0 0 2 0 2
188 อนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) 0 0 2 0 2
189 บ้านเบญจา 0 0 1 3 1
190 อนุบาลพุทธนิคม 0 0 1 1 1
191 วัดสระพัง 0 0 1 0 1
192 บ้านวังขุม 0 0 1 0 1
193 บ้านปากโตน 0 0 0 5 0
194 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 5 0
195 บ้านจำปาทอง 0 0 0 3 0
196 วัดนาคาวาส 0 0 0 3 0
197 บ้านบ่อกรัง 0 0 0 2 0
198 วัดชัยธาราวาส 0 0 0 2 0
199 วัดสุมังคลาราม 0 0 0 1 0
200 พัฒนศาสตร์วิทยา 0 0 0 0 0
201 มัธยมเปี่ยมรัก 0 0 0 0 0
รวม 924 1,108 988 1,101 3,020