สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เพชรผดุงเวียงไชย 38 13 11 10 62
2 บ้านห้วยทรายขาว 26 12 8 13 46
3 วัดรัตนาราม 21 15 7 4 43
4 วัดชยาราม 21 14 6 11 41
5 อนุบาลเปี่ยมรัก 21 8 11 8 40
6 วัดบางคราม 18 3 3 7 24
7 บ้านอู่ตะเภา 17 12 6 3 35
8 บ้านกลาง 17 6 6 3 29
9 บ้านทุ่งเสียน 15 20 10 5 45
10 บ้านคลองรอก 15 18 6 8 39
11 วัดศรีสุวรรณ 15 11 7 4 33
12 บ้านท่าขนอน 15 4 7 1 26
13 วัดสันติคีรีรมย์ 14 15 9 12 38
14 บ้านทำเนียบ 14 14 8 6 36
15 วัดประชาวงศาราม 14 11 6 7 31
16 อุปถัมภ์วิทยาพนม 14 10 3 14 27
17 ตลาดหนองหวาย 12 25 11 10 48
18 ชุมชนวัดปากตรัง 12 13 7 13 32
19 ตาขุน 12 9 4 14 25
20 บ้านถ้ำผึ้ง 12 8 6 9 26
21 พุทธนิคม 12 7 4 6 23
22 ชุมชนวัดจันทาราม 11 7 6 4 24
23 ธีราศรมพุนพิน 11 6 11 13 28
24 บ้านอรุโณทัย 11 6 5 6 22
25 อนุบาลชนะพร 10 10 7 1 27
26 วัดวิโรจนาราม 10 10 6 8 26
27 วัดพระพรหม 10 10 4 12 24
28 วัดกาฬสินธุ์ 10 4 4 5 18
29 บ้านคลองไม้แดง 9 23 12 19 44
30 บ้านท่าม่วง 9 11 6 7 26
31 บ้านพรุยายชี 9 10 7 10 26
32 บ้านท่าแซะ 9 9 13 5 31
33 มหาราชบ้านแสงอรุณ 9 9 10 12 28
34 บ้านห้วยตาหมิง 9 7 6 9 22
35 วัดตรณาราม 8 14 7 5 29
36 สหกรณ์นิคม 8 8 8 12 24
37 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 8 6 6 12 20
38 อนุบาลวริศสา 8 4 7 2 19
39 บ้านหญ้าปล้อง 7 16 11 6 34
40 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 7 8 8 12 23
41 บ้านยางงาม 7 4 5 4 16
42 บ้านช่องไม้งาม 7 4 3 5 14
43 บ้านปลายคลอง 6 12 8 8 26
44 ดรุโณทัยพุนพิน 6 11 6 5 23
45 วัดอินทราวาส 6 11 5 5 22
46 วัดถ้ำวราราม 6 10 8 10 24
47 บ้านดอนสุวรรณ 6 9 9 12 24
48 วัดสุทธาวาส 6 8 4 4 18
49 บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 6 3 2 6 11
50 วัดวิชิตธาราราม 6 3 2 2 11
51 บ้านท่านหญิงวิภา 5 14 10 18 29
52 วัดพรุศรี 5 11 10 10 26
53 บ้านคลองสงค์ 5 10 13 15 28
54 บ้านบนไร่ 5 10 6 8 21
55 บ้านบางสาน 5 9 11 6 25
56 วัดประตูใหญ่ 5 6 8 11 19
57 คีรีรัฐนิคม 5 6 8 4 19
58 วัดท่าตลิ่งชัน 5 2 4 5 11
59 บ้านนาใหญ่ 4 18 11 8 33
60 วัดเขาศรีวิชัย 4 9 7 11 20
61 บ้านต้นยวน 4 8 6 9 18
62 บ้านเขานาใน 4 8 6 8 18
63 อนุบาลบ้านคุณหนู 4 7 6 8 17
64 วัดโพธิ์น้อย 4 7 6 5 17
65 วัดขจรบำรุง 4 7 3 5 14
66 บ้านคลองพา 4 5 5 7 14
67 วัดหัวเตย 4 5 2 6 11
68 วัดโกศาวาส 4 5 1 8 10
69 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 4 4 5 8 13
70 บ้านคชาธาร 4 3 6 3 13
71 บ้านศรีพนม 4 3 5 7 12
72 บ้านมะเลาะ 4 3 5 2 12
73 วัดแหลมไผ่ 4 3 5 2 12
74 บ้านโพธิ์พนา 4 3 2 5 9
75 บ้านพัฒนา2 4 2 5 4 11
76 บ้านควนสุวรรณ 4 1 5 3 10
77 บ้านบางพระ 4 1 1 0 6
78 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี 3 12 12 14 27
79 วัดห้วยกรวด 3 8 2 7 13
80 บ้านห้วยพุน 3 7 8 8 18
81 บ้านน้ำราด 3 6 8 14 17
82 บ้านมะม่วงงาม 3 6 2 1 11
83 วัดสามัคคีธรรมาราม 3 5 5 16 13
84 บ้านวังผักแว่น 3 5 5 5 13
85 วัดเดิมเจ้า 3 5 5 4 13
86 บ้านใหญ่ 3 4 8 4 15
87 บ้านทรายแก้ว 3 4 7 2 14
88 บ้านตาขุน 3 4 2 2 9
89 วัดน้ำรอบ 3 4 1 1 8
90 เทศบาลเมืองท่าข้าม 3 3 3 1 7 7
91 บ้านเคี่ยมเพาะ 3 2 10 3 15
92 บ้านสหกรณ์ 3 2 6 1 11
93 บ้านบางหิน 3 1 2 0 6
94 บ้านดินก้อง 3 0 2 3 5
95 วัดพระบรมธาตุไชยา 2 10 7 7 19
96 ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ 2 8 0 1 10
97 บ้านโตนยาง 2 6 6 5 14
98 วัดพุมเรียง 2 6 5 5 13
99 วัดทุ่งเซียด 2 5 5 2 12
100 วัดเขาพนมแบก 2 5 4 1 11
101 บ้านราษฎร์ประสานจิต 2 4 7 5 13
102 วัดนิลาราม 2 4 3 3 9
103 บ้านตะเคียนทอง 2 4 2 2 8
104 บ้านหนองเหรียง 2 3 6 1 11
105 บ้านพัฒนา 2 3 3 10 8
106 บ้านหนองปรือ 2 3 3 5 8
107 วัดอรัญญาราม 2 3 2 4 7
108 บ้านท่าไคร 2 2 6 7 10
109 วัดโพธาราม 2 2 5 5 9
110 วัดบ่อมะปริง 2 2 4 13 8
111 บ้านหนองจอก 2 2 3 9 7
112 บ้านปากทำเรียง 2 2 3 7 7
113 บ้านย่านยาว 2 2 2 2 6
114 บ้านเขาเทพพิทักษ์ 2 1 2 3 5
115 บ้านเกาะมุกด์ 2 1 1 2 4
116 บ้านห้วยไผ่ 2 1 0 7 3
117 บ้านบางขนุน 2 0 5 1 7
118 บ้านเชี่ยวมะปราง 2 0 3 3 5
119 วัดบางพลา 2 0 2 1 4
120 บ้านเชี่ยวหมวง 2 0 0 0 2
121 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 1 13 9 6 23
122 วัดสังขประดิษฐ์ 1 10 7 7 18
123 บ้านทุ่งพลับ 1 9 7 6 17
124 วัดรัษฎาราม 1 8 1 1 10
125 บ้านนาค้อ 1 7 6 2 14
126 วัดธารน้ำไหล 1 7 2 5 10
127 บ้านคันธุลี 1 6 7 1 14
128 บ้านพังกาญจน์ 1 6 6 1 13
129 บ้านเชี่ยวขวาน 1 6 1 5 8
130 บ้านดอนมะกอก 1 5 6 4 12
131 บ้านป่าตง 1 4 7 9 12
132 บ้านนาแค 1 4 7 3 12
133 วัดตรีธาราราม 1 4 4 6 9
134 บ้านวังพลาย 1 4 4 3 9
135 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 1 4 0 9 5
136 วัดพนม 1 3 7 13 11
137 บ้านควนสูง 1 3 5 8 9
138 วัดเกษมบำรุง 1 3 3 4 7
139 วัดอัมพาวาส 1 3 2 1 6
140 บ้านหนองมน 1 2 6 7 9
141 บ้านศรีปทุมวัลย์ 1 2 4 4 7
142 บ้านแสนสุข 1 2 3 5 6
143 บ้านแม่แขก 1 2 2 11 5
144 บ้านสามสัก 1 2 1 0 4
145 บ้านขวัญพัฒน์ 1 1 8 4 10
146 ตชด.บ้านคลองวาย 1 1 6 5 8
147 บ้านบ่อน้ำผุด 1 1 6 1 8
148 วัดหนองไทร 1 1 2 6 4
149 บ้านไทรงาม(ไชยา) 1 1 2 1 4
150 บ้านลุ่มชุมแสง 1 1 1 1 3
151 บ้านยาง 1 1 0 0 2
152 เทศบาลเมืองท่าข้าม 4 1 1 0 0 2
153 วัดถ้ำสิงขร 1 0 4 8 5
154 บ้านบางประชาภิบาล 1 0 1 1 2
155 บ้านหินดาน 0 7 5 9 12
156 วัดนันทาราม 0 7 1 4 8
157 วัดอัมพาราม 0 6 5 9 11
158 วัดพะแสง 0 6 5 3 11
159 วัดน้ำพุ 0 6 3 5 9
160 สารภีอุทิศ 0 6 1 3 7
161 บ้านบางปรุ 0 5 6 8 11
162 บ้านตะกรบ 0 5 5 5 10
163 บ้านเชี่ยวเฟือง 0 5 1 3 6
164 วัดสองพี่น้อง 0 4 13 7 17
165 วัดธัญญาราม 0 4 6 5 10
166 บ้านชายท่า 0 4 4 5 8
167 วัดบางน้ำจืด 0 4 3 2 7
168 บ้านคลองวัว 0 3 6 6 9
169 วัดน้ำหัก 0 3 5 4 8
170 บ้านท่าไท 0 3 2 5 5
171 บ้านไทรงาม(พุนพิน) 0 2 1 6 3
172 บ้านเหนือน้ำ 0 2 1 5 3
173 บ้านคลองชะอุ่น 0 1 6 11 7
174 บ้านควนรา 0 1 4 3 5
175 วัดไตรรัตนากร 0 1 3 5 4
176 วัดราษฎร์บำรุง 0 1 3 4 4
177 บ้านคลองราง 0 1 3 2 4
178 บ้านลูกเดือน 0 1 3 2 4
179 บ้านนา 0 1 2 4 3
180 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 0 1 2 4 3
181 บ้านทุ่งนางเภา 0 1 2 1 3
182 บ้านหน้าซึง 0 1 1 2 2
183 บ้านอ่างทอง 0 1 1 2 2
184 บ้านปากน้ำท่ากระจาย 0 1 1 1 2
185 วัดจาย 0 0 2 4 2
186 อนุบาลกองบิน7 0 0 2 0 2
187 อนุบาลตรีพัฒน์ 0 0 2 0 2
188 อนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) 0 0 2 0 2
189 บ้านเบญจา 0 0 1 3 1
190 อนุบาลพุทธนิคม 0 0 1 1 1
191 วัดสระพัง 0 0 1 0 1
192 บ้านวังขุม 0 0 1 0 1
193 บ้านปากโตน 0 0 0 5 0
194 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 5 0
195 บ้านจำปาทอง 0 0 0 3 0
196 วัดนาคาวาส 0 0 0 3 0
197 บ้านบ่อกรัง 0 0 0 2 0
198 วัดชัยธาราวาส 0 0 0 2 0
199 วัดสุมังคลาราม 0 0 0 1 0
200 พัฒนศาสตร์วิทยา 0 0 0 0 0
201 มัธยมเปี่ยมรัก 0 0 0 0 0
รวม 843 1,049 932 1,090 3,914