สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยทรายขาว 13 5 10 28 28 14 10 13 52
2 เพชรผดุงเวียงไชย 11 9 8 28 38 13 11 10 62
3 บ้านอู่ตะเภา 11 2 1 14 18 14 6 3 38
4 วัดรัตนาราม 9 4 4 17 21 15 7 4 43
5 บ้านทุ่งเสียน 8 6 5 19 23 21 10 6 54
6 บ้านกลาง 7 5 0 12 18 6 7 3 31
7 วัดบางคราม 6 7 3 16 20 3 3 7 26
8 วัดสันติคีรีรมย์ 6 5 3 14 16 17 11 13 44
9 ตาขุน 5 6 0 11 12 9 4 14 25
10 บ้านอรุโณทัย 5 4 4 13 11 6 5 6 22
11 บ้านท่าม่วง 5 3 1 9 9 11 7 7 27
12 วัดประชาวงศาราม 5 1 3 9 14 11 6 7 31
13 บ้านคลองรอก 4 7 7 18 21 20 7 9 48
14 ชุมชนวัดปากตรัง 4 5 3 12 12 13 7 13 32
15 บ้านทำเนียบ 4 3 3 10 15 17 10 6 42
16 วัดกาฬสินธุ์ 4 3 3 10 12 5 5 5 22
17 บ้านถ้ำผึ้ง 4 3 2 9 12 8 6 9 26
18 บ้านคลองไม้แดง 4 1 7 12 10 23 14 21 47
19 วัดวิโรจนาราม 4 1 4 9 12 10 6 8 28
20 ชุมชนวัดจันทาราม 4 1 2 7 12 7 6 4 25
21 วัดห้วยกรวด 4 1 2 7 8 9 2 7 19
22 วัดตรณาราม 3 6 1 10 15 14 7 5 36
23 วัดพระพรหม 3 5 2 10 10 10 4 12 24
24 บ้านท่าขนอน 3 3 5 11 15 4 7 1 26
25 วัดชยาราม 3 3 2 8 21 14 6 11 41
26 ตลาดหนองหวาย 3 2 4 9 16 28 12 10 56
27 บ้านท่านหญิงวิภา 3 2 2 7 7 14 10 18 31
28 บ้านพรุยายชี 3 1 1 5 9 10 7 10 26
29 วัดวิชิตธาราราม 3 1 1 5 8 3 2 2 13
30 บ้านน้ำราด 3 1 1 5 3 6 8 14 17
31 วัดขจรบำรุง 3 1 0 4 4 8 5 6 17
32 บ้านท่าไท 3 0 0 3 2 4 4 5 10
33 บ้านนาใหญ่ 2 4 0 6 4 18 11 8 33
34 อนุบาลเปี่ยมรัก 2 3 5 10 21 8 11 8 40
35 บ้านท่าแซะ 2 3 4 9 10 11 14 6 35
36 พุทธนิคม 2 3 2 7 12 7 4 6 23
37 อุปถัมภ์วิทยาพนม 2 2 4 8 14 10 3 14 27
38 วัดเขาศรีวิชัย 2 2 1 5 6 12 8 11 26
39 วัดถ้ำวราราม 2 2 0 4 7 13 8 10 28
40 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 2 1 3 6 8 6 6 12 20
41 บ้านบางสาน 2 1 3 6 7 10 14 6 31
42 บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 2 1 0 3 7 4 2 6 13
43 วัดพรุศรี 2 1 0 3 6 11 10 10 27
44 บ้านดอนสุวรรณ 2 1 0 3 6 9 9 12 24
45 บ้านคลองสงค์ 2 0 5 7 6 11 15 15 32
46 วัดสุทธาวาส 2 0 0 2 6 8 4 4 18
47 บ้านมะเลาะ 2 0 0 2 5 3 6 2 14
48 บ้านเกาะมุกด์ 2 0 0 2 2 1 1 2 4
49 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 4 2 7 8 10 10 13 28
50 บ้านบนไร่ 1 3 3 7 7 10 6 8 23
51 บ้านห้วยตาหมิง 1 2 3 6 9 7 6 9 22
52 อนุบาลวริศสา 1 2 2 5 8 4 7 2 19
53 บ้านยางงาม 1 2 1 4 7 4 5 4 16
54 วัดอัมพาราม 1 2 0 3 1 6 5 9 12
55 ธีราศรมพุนพิน 1 1 3 5 11 6 11 13 28
56 มหาราชบ้านแสงอรุณ 1 1 2 4 10 10 12 12 32
57 อนุบาลชนะพร 1 1 2 4 10 10 7 1 27
58 บ้านบางพระ 1 1 2 4 7 2 1 0 10
59 บ้านปลายคลอง 1 1 2 4 6 12 8 8 26
60 ดรุโณทัยพุนพิน 1 1 1 3 6 11 6 5 23
61 บ้านศรีพนม 1 1 1 3 4 3 5 7 12
62 บ้านควนสุวรรณ 1 1 1 3 4 1 5 3 10
63 บ้านราษฎร์ประสานจิต 1 1 1 3 2 4 7 5 13
64 บ้านแสนสุข 1 1 1 3 1 2 3 5 6
65 อนุบาลบ้านคุณหนู 1 1 0 2 4 7 6 8 17
66 วัดหัวเตย 1 1 0 2 4 5 2 6 11
67 วัดโกศาวาส 1 1 0 2 4 5 1 8 10
68 บ้านพัฒนา 1 1 0 2 3 3 3 10 9
69 บ้านบางหิน 1 1 0 2 3 1 2 0 6
70 บ้านดินก้อง 1 1 0 2 3 0 2 3 5
71 บ้านหญ้าปล้อง 1 0 2 3 7 16 11 6 34
72 วัดประตูใหญ่ 1 0 2 3 5 6 9 11 20
73 บ้านทรายแก้ว 1 0 1 2 3 4 7 2 14
74 วัดอรัญญาราม 1 0 1 2 3 3 2 5 8
75 วัดโพธิ์น้อย 1 0 0 1 4 7 6 5 17
76 บ้านวังผักแว่น 1 0 0 1 3 5 5 5 13
77 ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ 1 0 0 1 2 8 1 1 11
78 บ้านพังกาญจน์ 1 0 0 1 2 7 7 1 16
79 วัดเขาพนมแบก 1 0 0 1 2 5 4 1 11
80 วัดบ่อมะปริง 1 0 0 1 2 2 4 13 8
81 บ้านเชี่ยวมะปราง 1 0 0 1 2 0 3 3 5
82 บ้านเชี่ยวหมวง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
83 วัดรัษฎาราม 1 0 0 1 1 8 1 1 10
84 วัดเกษมบำรุง 1 0 0 1 1 3 3 4 7
85 วัดอัมพาวาส 1 0 0 1 1 3 2 1 6
86 บ้านยาง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
87 บ้านบางประชาภิบาล 1 0 0 1 1 0 1 1 2
88 บ้านคลองชะอุ่น 1 0 0 1 0 1 6 11 7
89 บ้านห้วยพุน 0 4 0 4 3 8 9 8 20
90 วัดศรีสุวรรณ 0 2 2 4 16 12 8 4 36
91 วัดอินทราวาส 0 2 2 4 6 11 5 5 22
92 สหกรณ์นิคม 0 2 1 3 9 11 9 12 29
93 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี 0 2 1 3 3 12 12 14 27
94 คีรีรัฐนิคม 0 2 0 2 5 6 8 4 19
95 บ้านโตนยาง 0 2 0 2 2 6 6 5 14
96 บ้านต้นยวน 0 1 2 3 4 8 6 9 18
97 วัดเดิมเจ้า 0 1 2 3 4 5 5 4 14
98 วัดพุมเรียง 0 1 1 2 2 6 7 5 15
99 บ้านปากทำเรียง 0 1 1 2 2 3 3 7 8
100 บ้านหนองปรือ 0 1 1 2 2 3 3 5 8
101 วัดท่าตลิ่งชัน 0 1 0 1 6 3 5 5 14
102 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 0 1 0 1 4 4 7 8 15
103 วัดแหลมไผ่ 0 1 0 1 4 3 5 2 12
104 วัดน้ำรอบ 0 1 0 1 3 6 1 1 10
105 บ้านทุ่งพลับ 0 1 0 1 2 10 8 6 20
106 บ้านหนองเหรียง 0 1 0 1 2 3 6 1 11
107 บ้านนาค้อ 0 1 0 1 1 7 6 2 14
108 บ้านวังพลาย 0 1 0 1 1 4 4 3 9
109 วัดพนม 0 1 0 1 1 3 7 13 11
110 บ้านสามสัก 0 1 0 1 1 2 1 0 4
111 บ้านลุ่มชุมแสง 0 1 0 1 1 1 1 1 3
112 วัดถ้ำสิงขร 0 1 0 1 1 0 4 8 5
113 บ้านช่องไม้งาม 0 0 1 1 7 4 3 5 14
114 บ้านเขานาใน 0 0 1 1 4 8 6 8 18
115 บ้านพัฒนา2 0 0 1 1 4 3 8 4 15
116 วัดทุ่งเซียด 0 0 1 1 3 6 5 2 14
117 บ้านตาขุน 0 0 1 1 3 5 2 2 10
118 บ้านใหญ่ 0 0 1 1 3 4 8 4 15
119 วัดพระบรมธาตุไชยา 0 0 1 1 2 10 9 7 21
120 วัดโพธาราม 0 0 1 1 2 2 5 5 9
121 บ้านหนองจอก 0 0 1 1 2 2 3 9 7
122 บ้านเขาเทพพิทักษ์ 0 0 1 1 2 1 2 3 5
123 วัดธารน้ำไหล 0 0 1 1 1 7 2 5 10
124 บ้านป่าตง 0 0 1 1 1 4 8 9 13
125 ตชด.บ้านคลองวาย 0 0 1 1 1 2 8 6 11
126 เทศบาลเมืองท่าข้าม 4 0 0 1 1 1 1 0 0 2
127 บ้านคลองพา 0 0 0 0 5 6 5 8 16
128 บ้านโพธิ์พนา 0 0 0 0 4 5 3 5 12
129 บ้านคชาธาร 0 0 0 0 4 3 6 3 13
130 บ้านมะม่วงงาม 0 0 0 0 3 6 2 1 11
131 วัดสามัคคีธรรมาราม 0 0 0 0 3 5 5 16 13
132 เทศบาลเมืองท่าข้าม 3 0 0 0 0 3 3 1 7 7
133 บ้านเคี่ยมเพาะ 0 0 0 0 3 2 10 3 15
134 บ้านสหกรณ์ 0 0 0 0 3 2 6 1 11
135 บ้านคันธุลี 0 0 0 0 2 8 8 1 18
136 วัดนิลาราม 0 0 0 0 2 4 3 3 9
137 บ้านตะเคียนทอง 0 0 0 0 2 4 2 2 8
138 บ้านท่าไคร 0 0 0 0 2 2 6 7 10
139 บ้านย่านยาว 0 0 0 0 2 2 2 2 6
140 บ้านขวัญพัฒน์ 0 0 0 0 2 1 8 4 11
141 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0 2 1 0 7 3
142 บ้านบางขนุน 0 0 0 0 2 0 5 1 7
143 วัดบางพลา 0 0 0 0 2 0 2 1 4
144 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 13 9 6 23
145 วัดสังขประดิษฐ์ 0 0 0 0 1 10 7 7 18
146 บ้านเชี่ยวขวาน 0 0 0 0 1 6 1 5 8
147 บ้านดอนมะกอก 0 0 0 0 1 5 6 4 12
148 บ้านนาแค 0 0 0 0 1 4 7 3 12
149 วัดตรีธาราราม 0 0 0 0 1 4 4 6 9
150 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 0 0 0 0 1 4 0 9 5
151 บ้านควนสูง 0 0 0 0 1 3 5 8 9
152 บ้านแม่แขก 0 0 0 0 1 3 3 11 7
153 บ้านหนองมน 0 0 0 0 1 2 6 7 9
154 บ้านศรีปทุมวัลย์ 0 0 0 0 1 2 4 4 7
155 บ้านบ่อน้ำผุด 0 0 0 0 1 1 6 1 8
156 วัดหนองไทร 0 0 0 0 1 1 2 6 4
157 บ้านไทรงาม(ไชยา) 0 0 0 0 1 1 2 1 4
158 บ้านหินดาน 0 0 0 0 0 7 5 9 12
159 บ้านตะกรบ 0 0 0 0 0 7 5 5 12
160 วัดนันทาราม 0 0 0 0 0 7 1 4 8
161 วัดธัญญาราม 0 0 0 0 0 6 7 5 13
162 วัดพะแสง 0 0 0 0 0 6 5 3 11
163 วัดน้ำพุ 0 0 0 0 0 6 3 5 9
164 สารภีอุทิศ 0 0 0 0 0 6 1 3 7
165 บ้านบางปรุ 0 0 0 0 0 5 7 8 12
166 บ้านเชี่ยวเฟือง 0 0 0 0 0 5 1 3 6
167 วัดสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 4 14 7 18
168 บ้านชายท่า 0 0 0 0 0 4 4 5 8
169 วัดบางน้ำจืด 0 0 0 0 0 4 3 2 7
170 บ้านคลองวัว 0 0 0 0 0 3 6 6 9
171 วัดน้ำหัก 0 0 0 0 0 3 5 4 8
172 บ้านไทรงาม(พุนพิน) 0 0 0 0 0 2 1 6 3
173 บ้านเหนือน้ำ 0 0 0 0 0 2 1 5 3
174 บ้านควนรา 0 0 0 0 0 1 4 3 5
175 วัดไตรรัตนากร 0 0 0 0 0 1 3 5 4
176 วัดราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 3 4 4
177 บ้านคลองราง 0 0 0 0 0 1 3 2 4
178 บ้านลูกเดือน 0 0 0 0 0 1 3 2 4
179 บ้านนา 0 0 0 0 0 1 2 4 3
180 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 1 2 4 3
181 บ้านทุ่งนางเภา 0 0 0 0 0 1 2 1 3
182 บ้านหน้าซึง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
183 บ้านอ่างทอง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
184 บ้านปากน้ำท่ากระจาย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
185 วัดจาย 0 0 0 0 0 0 3 4 3
186 อนุบาลกองบิน7 0 0 0 0 0 0 2 0 2
187 อนุบาลตรีพัฒน์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
188 อนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
189 บ้านเบญจา 0 0 0 0 0 0 1 3 1
190 อนุบาลพุทธนิคม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
191 วัดสระพัง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านวังขุม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 บ้านปากโตน 0 0 0 0 0 0 0 5 0
194 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 5 0
195 บ้านจำปาทอง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
196 วัดนาคาวาส 0 0 0 0 0 0 0 3 0
197 บ้านบ่อกรัง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
198 วัดชัยธาราวาส 0 0 0 0 0 0 0 2 0
199 วัดสุมังคลาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
200 พัฒนศาสตร์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 มัธยมเปี่ยมรัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 232 195 181 608 924 1,108 988 1,101 3,020