สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยทรายขาว 12 4 10 26 26 12 8 13 46
2 เพชรผดุงเวียงไชย 11 9 8 28 38 13 11 10 62
3 บ้านอู่ตะเภา 11 2 1 14 17 12 6 3 35
4 วัดรัตนาราม 9 4 4 17 21 15 7 4 43
5 วัดบางคราม 6 5 3 14 18 3 3 7 24
6 บ้านกลาง 6 5 0 11 17 6 6 3 29
7 วัดสันติคีรีรมย์ 6 4 1 11 14 15 9 12 38
8 ตาขุน 5 6 0 11 12 9 4 14 25
9 บ้านอรุโณทัย 5 4 4 13 11 6 5 6 22
10 วัดประชาวงศาราม 5 1 3 9 14 11 6 7 31
11 ชุมชนวัดปากตรัง 4 5 3 12 12 13 7 13 32
12 บ้านทุ่งเสียน 4 3 4 11 15 20 10 5 45
13 บ้านทำเนียบ 4 3 2 9 14 14 8 6 36
14 บ้านถ้ำผึ้ง 4 3 2 9 12 8 6 9 26
15 บ้านท่าม่วง 4 3 1 8 9 11 6 7 26
16 บ้านคลองรอก 3 5 3 11 15 18 6 8 39
17 วัดพระพรหม 3 5 2 10 10 10 4 12 24
18 บ้านท่าขนอน 3 3 5 11 15 4 7 1 26
19 วัดชยาราม 3 3 2 8 21 14 6 11 41
20 วัดกาฬสินธุ์ 3 2 3 8 10 4 4 5 18
21 บ้านคลองไม้แดง 3 1 6 10 9 23 12 19 44
22 วัดวิโรจนาราม 3 1 4 8 10 10 6 8 26
23 ชุมชนวัดจันทาราม 3 1 2 6 11 7 6 4 24
24 บ้านพรุยายชี 3 1 1 5 9 10 7 10 26
25 บ้านน้ำราด 3 1 1 5 3 6 8 14 17
26 วัดขจรบำรุง 3 1 0 4 4 7 3 5 14
27 บ้านนาใหญ่ 2 4 0 6 4 18 11 8 33
28 อนุบาลเปี่ยมรัก 2 3 5 10 21 8 11 8 40
29 พุทธนิคม 2 3 2 7 12 7 4 6 23
30 อุปถัมภ์วิทยาพนม 2 2 4 8 14 10 3 14 27
31 บ้านท่าแซะ 2 2 4 8 9 9 13 5 31
32 บ้านท่านหญิงวิภา 2 2 2 6 5 14 10 18 29
33 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 2 1 3 6 8 6 6 12 20
34 วัดห้วยกรวด 2 1 1 4 3 8 2 7 13
35 บ้านดอนสุวรรณ 2 1 0 3 6 9 9 12 24
36 บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 2 1 0 3 6 3 2 6 11
37 วัดวิชิตธาราราม 2 1 0 3 6 3 2 2 11
38 บ้านคลองสงค์ 2 0 4 6 5 10 13 15 28
39 วัดสุทธาวาส 2 0 0 2 6 8 4 4 18
40 บ้านเกาะมุกด์ 2 0 0 2 2 1 1 2 4
41 วัดตรณาราม 1 3 0 4 8 14 7 5 29
42 บ้านห้วยตาหมิง 1 2 3 6 9 7 6 9 22
43 อนุบาลวริศสา 1 2 2 5 8 4 7 2 19
44 บ้านบนไร่ 1 2 2 5 5 10 6 8 21
45 บ้านยางงาม 1 2 1 4 7 4 5 4 16
46 ตลาดหนองหวาย 1 1 3 5 12 25 11 10 48
47 ธีราศรมพุนพิน 1 1 3 5 11 6 11 13 28
48 อนุบาลชนะพร 1 1 2 4 10 10 7 1 27
49 บ้านปลายคลอง 1 1 2 4 6 12 8 8 26
50 มหาราชบ้านแสงอรุณ 1 1 1 3 9 9 10 12 28
51 ดรุโณทัยพุนพิน 1 1 1 3 6 11 6 5 23
52 บ้านศรีพนม 1 1 1 3 4 3 5 7 12
53 บ้านควนสุวรรณ 1 1 1 3 4 1 5 3 10
54 บ้านราษฎร์ประสานจิต 1 1 1 3 2 4 7 5 13
55 บ้านแสนสุข 1 1 1 3 1 2 3 5 6
56 วัดถ้ำวราราม 1 1 0 2 6 10 8 10 24
57 วัดพรุศรี 1 1 0 2 5 11 10 10 26
58 อนุบาลบ้านคุณหนู 1 1 0 2 4 7 6 8 17
59 วัดหัวเตย 1 1 0 2 4 5 2 6 11
60 วัดโกศาวาส 1 1 0 2 4 5 1 8 10
61 บ้านบางหิน 1 1 0 2 3 1 2 0 6
62 บ้านดินก้อง 1 1 0 2 3 0 2 3 5
63 บ้านพัฒนา 1 1 0 2 2 3 3 10 8
64 บ้านบางสาน 1 0 3 4 5 9 11 6 25
65 บ้านหญ้าปล้อง 1 0 2 3 7 16 11 6 34
66 วัดประตูใหญ่ 1 0 2 3 5 6 8 11 19
67 บ้านทรายแก้ว 1 0 1 2 3 4 7 2 14
68 วัดโพธิ์น้อย 1 0 0 1 4 7 6 5 17
69 บ้านมะเลาะ 1 0 0 1 4 3 5 2 12
70 บ้านวังผักแว่น 1 0 0 1 3 5 5 5 13
71 ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ 1 0 0 1 2 8 0 1 10
72 วัดเขาพนมแบก 1 0 0 1 2 5 4 1 11
73 วัดอรัญญาราม 1 0 0 1 2 3 2 4 7
74 วัดบ่อมะปริง 1 0 0 1 2 2 4 13 8
75 บ้านเชี่ยวมะปราง 1 0 0 1 2 0 3 3 5
76 บ้านเชี่ยวหมวง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 วัดรัษฎาราม 1 0 0 1 1 8 1 1 10
78 วัดเกษมบำรุง 1 0 0 1 1 3 3 4 7
79 วัดอัมพาวาส 1 0 0 1 1 3 2 1 6
80 บ้านยาง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
81 บ้านบางประชาภิบาล 1 0 0 1 1 0 1 1 2
82 บ้านคลองชะอุ่น 1 0 0 1 0 1 6 11 7
83 บ้านห้วยพุน 0 4 0 4 3 7 8 8 18
84 วัดศรีสุวรรณ 0 2 2 4 15 11 7 4 33
85 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 0 2 2 4 7 8 8 12 23
86 วัดอินทราวาส 0 2 2 4 6 11 5 5 22
87 สหกรณ์นิคม 0 2 1 3 8 8 8 12 24
88 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี 0 2 1 3 3 12 12 14 27
89 คีรีรัฐนิคม 0 2 0 2 5 6 8 4 19
90 บ้านโตนยาง 0 2 0 2 2 6 6 5 14
91 วัดอัมพาราม 0 2 0 2 0 6 5 9 11
92 บ้านต้นยวน 0 1 2 3 4 8 6 9 18
93 วัดเขาศรีวิชัย 0 1 1 2 4 9 7 11 20
94 วัดพุมเรียง 0 1 1 2 2 6 5 5 13
95 บ้านหนองปรือ 0 1 1 2 2 3 3 5 8
96 บ้านปากทำเรียง 0 1 1 2 2 2 3 7 7
97 วัดท่าตลิ่งชัน 0 1 0 1 5 2 4 5 11
98 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 0 1 0 1 4 4 5 8 13
99 วัดแหลมไผ่ 0 1 0 1 4 3 5 2 12
100 วัดน้ำรอบ 0 1 0 1 3 4 1 1 8
101 บ้านหนองเหรียง 0 1 0 1 2 3 6 1 11
102 บ้านนาค้อ 0 1 0 1 1 7 6 2 14
103 บ้านวังพลาย 0 1 0 1 1 4 4 3 9
104 วัดพนม 0 1 0 1 1 3 7 13 11
105 บ้านสามสัก 0 1 0 1 1 2 1 0 4
106 บ้านลุ่มชุมแสง 0 1 0 1 1 1 1 1 3
107 วัดถ้ำสิงขร 0 1 0 1 1 0 4 8 5
108 บ้านบางพระ 0 0 2 2 4 1 1 0 6
109 วัดเดิมเจ้า 0 0 2 2 3 5 5 4 13
110 บ้านช่องไม้งาม 0 0 1 1 7 4 3 5 14
111 บ้านเขานาใน 0 0 1 1 4 8 6 8 18
112 บ้านพัฒนา2 0 0 1 1 4 2 5 4 11
113 บ้านใหญ่ 0 0 1 1 3 4 8 4 15
114 บ้านตาขุน 0 0 1 1 3 4 2 2 9
115 วัดพระบรมธาตุไชยา 0 0 1 1 2 10 7 7 19
116 วัดโพธาราม 0 0 1 1 2 2 5 5 9
117 บ้านหนองจอก 0 0 1 1 2 2 3 9 7
118 บ้านเขาเทพพิทักษ์ 0 0 1 1 2 1 2 3 5
119 วัดธารน้ำไหล 0 0 1 1 1 7 2 5 10
120 บ้านป่าตง 0 0 1 1 1 4 7 9 12
121 ตชด.บ้านคลองวาย 0 0 1 1 1 1 6 5 8
122 เทศบาลเมืองท่าข้าม 4 0 0 1 1 1 1 0 0 2
123 บ้านคลองพา 0 0 0 0 4 5 5 7 14
124 บ้านคชาธาร 0 0 0 0 4 3 6 3 13
125 บ้านโพธิ์พนา 0 0 0 0 4 3 2 5 9
126 บ้านมะม่วงงาม 0 0 0 0 3 6 2 1 11
127 วัดสามัคคีธรรมาราม 0 0 0 0 3 5 5 16 13
128 เทศบาลเมืองท่าข้าม 3 0 0 0 0 3 3 1 7 7
129 บ้านเคี่ยมเพาะ 0 0 0 0 3 2 10 3 15
130 บ้านสหกรณ์ 0 0 0 0 3 2 6 1 11
131 วัดทุ่งเซียด 0 0 0 0 2 5 5 2 12
132 วัดนิลาราม 0 0 0 0 2 4 3 3 9
133 บ้านตะเคียนทอง 0 0 0 0 2 4 2 2 8
134 บ้านท่าไคร 0 0 0 0 2 2 6 7 10
135 บ้านย่านยาว 0 0 0 0 2 2 2 2 6
136 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0 2 1 0 7 3
137 บ้านบางขนุน 0 0 0 0 2 0 5 1 7
138 วัดบางพลา 0 0 0 0 2 0 2 1 4
139 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 13 9 6 23
140 วัดสังขประดิษฐ์ 0 0 0 0 1 10 7 7 18
141 บ้านทุ่งพลับ 0 0 0 0 1 9 7 6 17
142 บ้านคันธุลี 0 0 0 0 1 6 7 1 14
143 บ้านพังกาญจน์ 0 0 0 0 1 6 6 1 13
144 บ้านเชี่ยวขวาน 0 0 0 0 1 6 1 5 8
145 บ้านดอนมะกอก 0 0 0 0 1 5 6 4 12
146 บ้านนาแค 0 0 0 0 1 4 7 3 12
147 วัดตรีธาราราม 0 0 0 0 1 4 4 6 9
148 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 0 0 0 0 1 4 0 9 5
149 บ้านควนสูง 0 0 0 0 1 3 5 8 9
150 บ้านหนองมน 0 0 0 0 1 2 6 7 9
151 บ้านศรีปทุมวัลย์ 0 0 0 0 1 2 4 4 7
152 บ้านแม่แขก 0 0 0 0 1 2 2 11 5
153 บ้านขวัญพัฒน์ 0 0 0 0 1 1 8 4 10
154 บ้านบ่อน้ำผุด 0 0 0 0 1 1 6 1 8
155 วัดหนองไทร 0 0 0 0 1 1 2 6 4
156 บ้านไทรงาม(ไชยา) 0 0 0 0 1 1 2 1 4
157 บ้านหินดาน 0 0 0 0 0 7 5 9 12
158 วัดนันทาราม 0 0 0 0 0 7 1 4 8
159 วัดพะแสง 0 0 0 0 0 6 5 3 11
160 วัดน้ำพุ 0 0 0 0 0 6 3 5 9
161 สารภีอุทิศ 0 0 0 0 0 6 1 3 7
162 บ้านบางปรุ 0 0 0 0 0 5 6 8 11
163 บ้านตะกรบ 0 0 0 0 0 5 5 5 10
164 บ้านเชี่ยวเฟือง 0 0 0 0 0 5 1 3 6
165 วัดสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 4 13 7 17
166 วัดธัญญาราม 0 0 0 0 0 4 6 5 10
167 บ้านชายท่า 0 0 0 0 0 4 4 5 8
168 วัดบางน้ำจืด 0 0 0 0 0 4 3 2 7
169 บ้านคลองวัว 0 0 0 0 0 3 6 6 9
170 วัดน้ำหัก 0 0 0 0 0 3 5 4 8
171 บ้านท่าไท 0 0 0 0 0 3 2 5 5
172 บ้านไทรงาม(พุนพิน) 0 0 0 0 0 2 1 6 3
173 บ้านเหนือน้ำ 0 0 0 0 0 2 1 5 3
174 บ้านควนรา 0 0 0 0 0 1 4 3 5
175 วัดไตรรัตนากร 0 0 0 0 0 1 3 5 4
176 วัดราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 3 4 4
177 บ้านคลองราง 0 0 0 0 0 1 3 2 4
178 บ้านลูกเดือน 0 0 0 0 0 1 3 2 4
179 บ้านนา 0 0 0 0 0 1 2 4 3
180 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 1 2 4 3
181 บ้านทุ่งนางเภา 0 0 0 0 0 1 2 1 3
182 บ้านหน้าซึง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
183 บ้านอ่างทอง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
184 บ้านปากน้ำท่ากระจาย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
185 วัดจาย 0 0 0 0 0 0 2 4 2
186 อนุบาลกองบิน7 0 0 0 0 0 0 2 0 2
187 อนุบาลตรีพัฒน์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
188 อนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
189 บ้านเบญจา 0 0 0 0 0 0 1 3 1
190 อนุบาลพุทธนิคม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
191 วัดสระพัง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านวังขุม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 บ้านปากโตน 0 0 0 0 0 0 0 5 0
194 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 5 0
195 บ้านจำปาทอง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
196 วัดนาคาวาส 0 0 0 0 0 0 0 3 0
197 บ้านบ่อกรัง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
198 วัดชัยธาราวาส 0 0 0 0 0 0 0 2 0
199 วัดสุมังคลาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
200 พัฒนศาสตร์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 มัธยมเปี่ยมรัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 199 171 163 533 843 1,049 932 1,090 2,824