สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน ถึง 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  เพชรผดุงเวียงไชย ได้  38  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 62 เหรียญ 
อันดับที่ 2  บ้านห้วยทรายขาว ได้  28  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 3  บ้านทุ่งเสียน ได้  23  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 4  บ้านคลองรอก ได้  21  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 5  วัดรัตนาราม ได้  21  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 6  วัดชยาราม ได้  21  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 7  อนุบาลเปี่ยมรัก ได้  21  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 8  วัดบางคราม ได้  20  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 9  บ้านอู่ตะเภา ได้  18  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 10  บ้านกลาง ได้  18  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ตลาดหนองหวาย ได้  16  เหรียญทอง  28  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 12  วัดสันติคีรีรมย์ ได้  16  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 13  วัดศรีสุวรรณ ได้  16  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 14  บ้านทำเนียบ ได้  15  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 15  วัดตรณาราม ได้  15  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 16  บ้านท่าขนอน ได้  15  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 17  วัดประชาวงศาราม ได้  14  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 18  อุปถัมภ์วิทยาพนม ได้  14  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 19  ชุมชนวัดปากตรัง ได้  12  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 20  วัดวิโรจนาราม ได้  12  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 21  ตาขุน ได้  12  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 22  บ้านถ้ำผึ้ง ได้  12  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 23  ชุมชนวัดจันทาราม ได้  12  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 24  พุทธนิคม ได้  12  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 25  วัดกาฬสินธุ์ ได้  12  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 26  ธีราศรมพุนพิน ได้  11  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 27  บ้านอรุโณทัย ได้  11  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 28  บ้านคลองไม้แดง ได้  10  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 29  บ้านท่าแซะ ได้  10  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 30  มหาราชบ้านแสงอรุณ ได้  10  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 31  อนุบาลชนะพร ได้  10  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 32  วัดพระพรหม ได้  10  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 33  สหกรณ์นิคม ได้  9  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 34  บ้านท่าม่วง ได้  9  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 35  บ้านพรุยายชี ได้  9  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 36  บ้านห้วยตาหมิง ได้  9  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 37  ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ได้  8  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 38  วัดห้วยกรวด ได้  8  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 39  เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 ได้  8  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 40  อนุบาลวริศสา ได้  8  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 41  วัดวิชิตธาราราม ได้  8  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 42  บ้านหญ้าปล้อง ได้  7  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 43  บ้านท่านหญิงวิภา ได้  7  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 44  วัดถ้ำวราราม ได้  7  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 45  บ้านบางสาน ได้  7  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 46  บ้านบนไร่ ได้  7  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 47  บ้านยางงาม ได้  7  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 48  บ้านช่องไม้งาม ได้  7  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 49  บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 ได้  7  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 50  บ้านบางพระ ได้  7  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 51  วัดเขาศรีวิชัย ได้  6  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 52  บ้านปลายคลอง ได้  6  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 53  บ้านคลองสงค์ ได้  6  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 54  วัดพรุศรี ได้  6  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 55  ดรุโณทัยพุนพิน ได้  6  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 56  วัดอินทราวาส ได้  6  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 57  บ้านดอนสุวรรณ ได้  6  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 58  วัดสุทธาวาส ได้  6  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 59  วัดท่าตลิ่งชัน ได้  6  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 60  วัดประตูใหญ่ ได้  5  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 61  คีรีรัฐนิคม ได้  5  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 62  บ้านคลองพา ได้  5  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 63  บ้านมะเลาะ ได้  5  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 64  บ้านนาใหญ่ ได้  4  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 65  บ้านต้นยวน ได้  4  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 66  บ้านเขานาใน ได้  4  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 67  วัดขจรบำรุง ได้  4  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 68  อนุบาลบ้านคุณหนู ได้  4  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 69  วัดโพธิ์น้อย ได้  4  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 70  วัดเดิมเจ้า ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 71  บ้านโพธิ์พนา ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 72  วัดหัวเตย ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 73  วัดโกศาวาส ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 74  วัดจันทร์ประดิษฐาราม ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 75  บ้านพัฒนา2 ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 76  บ้านคชาธาร ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 77  บ้านศรีพนม ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 78  วัดแหลมไผ่ ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 79  บ้านควนสุวรรณ ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 80  ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี ได้  3  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 81  บ้านห้วยพุน ได้  3  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 82  บ้านน้ำราด ได้  3  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 83  วัดทุ่งเซียด ได้  3  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 84  บ้านมะม่วงงาม ได้  3  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 85  วัดน้ำรอบ ได้  3  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 86  วัดสามัคคีธรรมาราม ได้  3  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 87  บ้านวังผักแว่น ได้  3  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 88  บ้านตาขุน ได้  3  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 89  บ้านใหญ่ ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 90  บ้านทรายแก้ว ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 91  บ้านพัฒนา ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 92  วัดอรัญญาราม ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 93  เทศบาลเมืองท่าข้าม 3 ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 94  บ้านเคี่ยมเพาะ ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 95  บ้านสหกรณ์ ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 96  บ้านบางหิน ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 97  บ้านดินก้อง ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 98  วัดพระบรมธาตุไชยา ได้  2  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 99  บ้านทุ่งพลับ ได้  2  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 100  บ้านคันธุลี ได้  2  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 101  ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ ได้  2  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 102  บ้านพังกาญจน์ ได้  2  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 103  วัดพุมเรียง ได้  2  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 104  บ้านโตนยาง ได้  2  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 105  วัดเขาพนมแบก ได้  2  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 106  บ้านราษฎร์ประสานจิต ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 107  บ้านท่าไท ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 108  วัดนิลาราม ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 109  บ้านตะเคียนทอง ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 110  บ้านหนองเหรียง ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 111  บ้านปากทำเรียง ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 112  บ้านหนองปรือ ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 113  บ้านท่าไคร ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 114  วัดโพธาราม ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 115  วัดบ่อมะปริง ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 116  บ้านหนองจอก ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 117  บ้านย่านยาว ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 118  บ้านขวัญพัฒน์ ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 119  บ้านเขาเทพพิทักษ์ ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 120  บ้านเกาะมุกด์ ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 121  บ้านห้วยไผ่ ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 122  บ้านบางขนุน ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 123  บ้านเชี่ยวมะปราง ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 124  วัดบางพลา ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 125  บ้านเชี่ยวหมวง ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 126  ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) ได้  1  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 127  วัดสังขประดิษฐ์ ได้  1  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 128  วัดรัษฎาราม ได้  1  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 129  บ้านนาค้อ ได้  1  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 130  วัดธารน้ำไหล ได้  1  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 131  วัดอัมพาราม ได้  1  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 132  บ้านเชี่ยวขวาน ได้  1  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 133  บ้านดอนมะกอก ได้  1  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 134  บ้านป่าตง ได้  1  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 135  บ้านนาแค ได้  1  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 136  วัดตรีธาราราม ได้  1  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 137  บ้านวังพลาย ได้  1  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 138  เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 ได้  1  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 139  วัดพนม ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 140  บ้านควนสูง ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 141  บ้านแม่แขก ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 142  วัดเกษมบำรุง ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 143  วัดอัมพาวาส ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 144  ตชด.บ้านคลองวาย ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 145  บ้านหนองมน ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 146  บ้านศรีปทุมวัลย์ ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 147  บ้านแสนสุข ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 148  บ้านสามสัก ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 149  บ้านบ่อน้ำผุด ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 150  วัดหนองไทร ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 151  บ้านไทรงาม(ไชยา) ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 152  บ้านลุ่มชุมแสง ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 153  บ้านยาง ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 154  เทศบาลเมืองท่าข้าม 4 ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 155  วัดถ้ำสิงขร ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 156  บ้านบางประชาภิบาล ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 157  บ้านหินดาน ได้  0  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 158  บ้านตะกรบ ได้  0  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 159  วัดนันทาราม ได้  0  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 160  วัดธัญญาราม ได้  0  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 161  วัดพะแสง ได้  0  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 162  วัดน้ำพุ ได้  0  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 163  สารภีอุทิศ ได้  0  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 164  บ้านบางปรุ ได้  0  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 165  บ้านเชี่ยวเฟือง ได้  0  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 166  วัดสองพี่น้อง ได้  0  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 167  บ้านชายท่า ได้  0  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 168  วัดบางน้ำจืด ได้  0  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 169  บ้านคลองวัว ได้  0  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 170  วัดน้ำหัก ได้  0  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 171  บ้านไทรงาม(พุนพิน) ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 172  บ้านเหนือน้ำ ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 173  บ้านคลองชะอุ่น ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 174  บ้านควนรา ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 175  วัดไตรรัตนากร ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 176  วัดราษฎร์บำรุง ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 177  บ้านคลองราง ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 178  บ้านลูกเดือน ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 179  บ้านนา ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 180  บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 181  บ้านทุ่งนางเภา ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 182  บ้านหน้าซึง ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 183  บ้านอ่างทอง ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 184  บ้านปากน้ำท่ากระจาย ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 185  วัดจาย ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 186  อนุบาลกองบิน7 ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 187  อนุบาลตรีพัฒน์ ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 188  อนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 189  บ้านเบญจา ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 190  อนุบาลพุทธนิคม ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 191  วัดสระพัง ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 192  บ้านวังขุม ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 193  บ้านปากโตน ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 194  บ้านทุ่งโพธิ์ ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 195  บ้านจำปาทอง ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 196  วัดนาคาวาส ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 197  บ้านบ่อกรัง ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 198  วัดชัยธาราวาส ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 199  วัดสุมังคลาราม ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 200  พัฒนศาสตร์วิทยา ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 201  มัธยมเปี่ยมรัก ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ