ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 370
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.33 ทอง 4
5 คีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 5
6 อนุบาลเปี่ยมรัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 5
7 วัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 7
8 วัดน้ำรอบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.67 ทอง 8
9 พุทธนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.33 ทอง 9
10 วัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.33 ทอง 9
11 บ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.33 ทอง 11
12 วัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 12
13 วัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.33 ทอง 13
14 บ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.33 เงิน 14
15 สหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.33 เงิน 14
16 บ้านมะเลาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.67 เงิน 16
17 วัดวิชิตธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 17
18 วัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.67 เงิน 18
19 อนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.33 เงิน 19
20 บ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 20
21 บ้านแสนสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.67 เงิน 21
22 บ้านนาค้อ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.33 เงิน 22
23 ธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 23
24 บ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 23
25 วัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 25
26 เพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.67 เงิน 26
27 วัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.33 เงิน 27
28 ตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 28
29 บ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 28
30 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.67 เงิน 30
31 ตชด.บ้านคลองวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.33 เงิน 31
32 บ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.33 เงิน 31
33 บ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.33 เงิน 31
34 บ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 34
35 บ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 34
36 วัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.33 เงิน 36
37 บ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.67 ทองแดง 37
38 บ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.67 ทองแดง 37
39 บ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.67 ทองแดง 37
40 วัดธัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.33 ทองแดง 40
41 บ้านพัฒนา2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.33 ทองแดง 41
42 วัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.33 ทองแดง 41
43 ชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 43
44 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 43
45 บ้านบางสาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.33 ทองแดง 45
46 บ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 46
47 บ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.67 ทองแดง 47
48 วัดพะแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.67 ทองแดง 47
49 บ้านควนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.33 ทองแดง 49
50 บ้านมะม่วงงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.33 ทองแดง 49
51 วัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.33 ทองแดง 49
52 วัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.33 ทองแดง 49
53 บ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
54 วัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
55 วัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
56 บ้านเคี่ยมเพาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.33 ทองแดง 56
57 บ้านคลองชะอุ่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 57
58 บ้านหนองเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 57
59 บ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.33 ทองแดง 59
60 บ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 60
61 วัดน้ำพุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 60
62 บ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62.33 ทองแดง 62
63 วัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62.33 ทองแดง 62
64 บ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 64
65 วัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 65
66 บ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55.33 เข้าร่วม 66
67 บ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
68 บ้านป่าตง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
69 วัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
70 วัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
71 อุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 165
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตะเคียนทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.65 ทอง 4
5 วัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.99 ทอง 5
6 วัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.32 ทอง 6
7 บ้านตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 7
8 บ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.33 ทอง 8
9 บ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.32 ทอง 9
10 ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.32 เงิน 10
11 บ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.32 เงิน 10
12 บ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.32 เงิน 10
13 บ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.22 เงิน 13
14 บ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 14
15 บ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.99 เงิน 15
16 วัดอรัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.66 เงิน 16
17 วัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 17
18 บ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.66 เงิน 18
19 วัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.65 เงิน 19
20 วัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.32 เงิน 20
21 อนุบาลเปี่ยมรัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 21
22 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.99 เงิน 22
23 วัดน้ำรอบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.66 เงิน 23
24 วัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.33 เงิน 24
25 ชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.32 เงิน 25
26 ตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.32 เงิน 25
27 บ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.32 เงิน 25
28 บ้านตะกรบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.32 เงิน 25
29 วัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.32 เงิน 25
30 บ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 30
31 วัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 30
32 บ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.99 เงิน 32
33 บ้านบางสาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.66 เงิน 33
34 บ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 34
35 บ้านบางปรุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 34
36 บ้านมะม่วงงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 36
37 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 36
38 บ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.66 เงิน 38
39 วัดเขาพนมแบก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.66 เงิน 38
40 บ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.32 เงิน 40
41 วัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.32 เงิน 40
42 อนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 42
43 อนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 42
44 บ้านเชี่ยวขวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.99 เงิน 44
45 บ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.98 เงิน 45
46 วัดบางน้ำจืด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.66 เงิน 46
47 มหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.65 เงิน 47
48 บ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.33 เงิน 48
49 วัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.33 เงิน 48
50 บ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.32 เงิน 50
51 บ้านศรีพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.32 เงิน 50
52 ดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 52
53 วัดรัษฎาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 52
54 วัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 52
55 วัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.99 เงิน 55
56 วัดวิชิตธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.66 เงิน 56
57 บ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.32 เงิน 57
58 วัดน้ำพุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 58
59 บ้านคันธุลี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.66 เงิน 59
60 เพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.32 เงิน 60
61 บ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 61
62 วัดพะแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 61
63 วัดอัมพาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 61
64 บ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.66 ทองแดง 64
65 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 65
66 บ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.65 ทองแดง 66
67 วัดเกษมบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.33 ทองแดง 67
68 อนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.32 ทองแดง 68
69 บ้านบางขนุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.99 ทองแดง 69
70 บ้านพัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.99 ทองแดง 69
71 วัดถ้ำวราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.66 ทองแดง 71
72 บ้านมะเลาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.33 ทองแดง 72
73 บ้านย่านยาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.32 ทองแดง 73
74 บ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.66 ทองแดง 74
75 สหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.66 ทองแดง 74
76 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.65 ทองแดง 76
77 บ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.32 ทองแดง 77
78 บ้านเชี่ยวเฟือง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.99 ทองแดง 78
79 วัดหนองไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.99 ทองแดง 78
80 บ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.65 ทองแดง 80
81 วัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.33 ทองแดง 81
82 คีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62.65 ทองแดง 82
83 บ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61.99 ทองแดง 83
84 ชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61.66 ทองแดง 84
85 บ้านควนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60.66 ทองแดง 85
86 วัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60.66 ทองแดง 85
87 บ้านแม่แขก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58.99 เข้าร่วม 87
88 บ้านนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58.32 เข้าร่วม 88
89 บ้านคลองราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57.65 เข้าร่วม 89
90 บ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56.66 เข้าร่วม 90
91 วัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56.66 เข้าร่วม 90
92 บ้านคลองชะอุ่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54.33 เข้าร่วม 92
93 วัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 93
94 บ้านป่าตง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52.66 เข้าร่วม 94
95 อุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48.65 เข้าร่วม 95
96 วัดธัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46.65 เข้าร่วม 96
97 ตชด.บ้านคลองวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 45.99 เข้าร่วม 97
98 วัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 41.66 เข้าร่วม 98
99 ธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
100 บ้านขวัญพัฒน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
101 บ้านคชาธาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
102 บ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
103 บ้านบ่อกรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
104 บ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
105 บ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
106 พุทธนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
107 วัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
108 วัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
109 วัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
110 วัดไตรรัตนากร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 760
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุทธนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 คีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 4
5 บ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 4
6 วัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 6
7 อนุบาลเปี่ยมรัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 7
8 บ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 8
9 วัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 9
10 บ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 10
11 ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 11
12 วัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 11
13 ดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 13
14 บ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 13
15 บ้านมะม่วงงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 13
16 วัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 13
17 เพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 13
18 บ้านบางหิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 18
19 บ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 19
20 วัดถ้ำวราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 20
21 ตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 21
22 บ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 21
23 บ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 21
24 วัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 24
25 วัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 24
26 บ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 26
27 บ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 26
28 บ้านควนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 28
29 บ้านหนองเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 28
30 บ้านอ่างทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 28
31 วัดอัมพาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 31
32 อนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 31
33 บ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 33
34 ชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 34
35 อนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 35
36 บ้านแม่แขก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 36
37 มหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 36
38 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 38
39 วัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 39
40 บ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 40
41 บ้านพัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 40
42 บ้านป่าตง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 42
43 ธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 43
44 บ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 44 เข้าร่วม 44
45 วัดน้ำพุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 45
46 บ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 41 เข้าร่วม 46
47 บ้านหินดาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 39 เข้าร่วม 47
48 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 48
49 ตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 32 เข้าร่วม 49
50 บ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 29 เข้าร่วม 50
51 ชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 27 เข้าร่วม 51
52 บ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
53 บ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
54 วัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
55 วัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
56 วัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
57 วัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
58 วัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
59 วัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
60 วัดโพธาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
61 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
62 บ้านตะเคียนทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
63 บ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
64 บ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
65 สหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 787
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดรัษฎาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91.87 ทอง ชนะเลิศ
2 อุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพัฒนา2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 4
5 วัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.05 เงิน 5
6 วัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.88 ทองแดง 6
7 วัดถ้ำสิงขร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.55 ทองแดง 7
8 บ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.40 ทองแดง 8
9 บ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60.38 ทองแดง 9
10 อนุบาลเปี่ยมรัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59.55 เข้าร่วม 10
11 บ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56.94 เข้าร่วม 11
12 อนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54.94 เข้าร่วม 12
13 บ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54.77 เข้าร่วม 13
14 วัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53.33 เข้าร่วม 14
15 เพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52.83 เข้าร่วม 15
16 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 51.50 เข้าร่วม 16
17 บ้านแม่แขก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 51.16 เข้าร่วม 17
18 บ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50.50 เข้าร่วม 18
19 ชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50.38 เข้าร่วม 19
20 วัดเกษมบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50.16 เข้าร่วม 20
21 บ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48.38 เข้าร่วม 21
22 ตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 44.88 เข้าร่วม 22
23 บ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 44.61 เข้าร่วม 23
24 วัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 43.38 เข้าร่วม 24
25 วัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 39.55 เข้าร่วม 25
26 วัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 37.94 เข้าร่วม 26
27 วัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 37.38 เข้าร่วม 27
28 บ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
29 บ้านตะเคียนทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
30 บ้านบางขนุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 034
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางสาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 164
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 มหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.99 ทอง 4
5 บ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.66 ทอง 5
6 บ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 6
7 วัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.99 ทอง 7
8 บ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.33 ทอง 8
9 บ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.99 ทอง 9
10 วัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.33 ทอง 10
11 วัดรัษฎาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.99 เงิน 11
12 บ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.66 เงิน 12
13 บ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.65 เงิน 13
14 อนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.65 เงิน 13
15 พุทธนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.32 เงิน 15
16 วัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.32 เงิน 15
17 วัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.32 เงิน 15
18 สหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.32 เงิน 15
19 บ้านคันธุลี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.99 เงิน 19
20 บ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.99 เงิน 19
21 วัดถ้ำวราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.99 เงิน 19
22 วัดพะแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.99 เงิน 19
23 วัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.99 เงิน 19
24 วัดหนองไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.99 เงิน 19
25 วัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.99 เงิน 19
26 อนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.98 เงิน 26
27 อุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.65 เงิน 27
28 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.33 เงิน 28
29 บ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.32 เงิน 29
30 บ้านคชาธาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.99 เงิน 30
31 บ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.99 เงิน 30
32 บ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.99 เงิน 30
33 บ้านหินดาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.99 เงิน 30
34 บ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.99 เงิน 30
35 วัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.66 เงิน 35
36 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.66 เงิน 35
37 อนุบาลเปี่ยมรัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.66 เงิน 35
38 บ้านยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.65 เงิน 38
39 ตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.33 เงิน 39
40 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.33 เงิน 39
41 ดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.32 เงิน 41
42 บ้านตะกรบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.32 เงิน 41
43 บ้านควนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.99 เงิน 43
44 บ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.99 เงิน 43
45 บ้านเชี่ยวเฟือง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.99 เงิน 43
46 วัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.99 เงิน 43
47 วัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.66 เงิน 47
48 วัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.66 เงิน 47
49 เพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.66 เงิน 47
50 บ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.65 เงิน 50
51 บ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.65 เงิน 50
52 บ้านบางปรุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.33 เงิน 52
53 บ้านแม่แขก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.32 เงิน 53
54 บ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.99 เงิน 54
55 บ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.99 เงิน 54
56 วัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.99 เงิน 54
57 บ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.66 เงิน 57
58 บ้านพัฒนา2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.65 เงิน 58
59 บ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.65 เงิน 58
60 วัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.65 เงิน 58
61 อนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.65 เงิน 58
62 คีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.35 เงิน 62
63 ชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.32 เงิน 63
64 บ้านคลองราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.32 เงิน 63
65 บ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.32 เงิน 63
66 บ้านย่านยาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.32 เงิน 63
67 วัดน้ำพุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.32 เงิน 63
68 วัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.32 เงิน 63
69 วัดน้ำรอบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.99 เงิน 69
70 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.66 เงิน 70
71 บ้านนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.66 เงิน 70
72 วัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.33 เงิน 72
73 วัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.33 เงิน 72
74 บ้านมะม่วงงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.32 เงิน 74
75 วัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.32 เงิน 74
76 บ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.99 เงิน 76
77 บ้านบางสาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.99 เงิน 76
78 บ้านวังพลาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.99 เงิน 76
79 วัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.66 เงิน 79
80 ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.33 เงิน 80
81 วัดเขาพนมแบก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.33 เงิน 80
82 บ้านพัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.32 เงิน 82
83 วัดธัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 83
84 วัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.99 เงิน 84
85 วัดบางน้ำจืด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.66 เงิน 85
86 วัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.65 เงิน 86
87 วัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.33 เงิน 87
88 บ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.32 เงิน 88
89 บ้านเชี่ยวขวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.32 เงิน 88
90 วัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.32 เงิน 88
91 บ้านศรีพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.99 เงิน 91
92 บ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.66 เงิน 92
93 บ้านตะเคียนทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.32 เงิน 93
94 บ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.32 เงิน 93
95 วัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.66 เงิน 95
96 บ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.32 เงิน 96
97 บ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.99 ทองแดง 97
98 ตชด.บ้านคลองวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.32 ทองแดง 98
99 บ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.66 ทองแดง 99
100 บ้านโพธิ์พนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.66 ทองแดง 99
101 บ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.33 ทองแดง 101
102 บ้านคลองชะอุ่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.99 ทองแดง 102
103 วัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.32 ทองแดง 103
104 บ้านขวัญพัฒน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 734
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 4
5 วัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 5
6 วัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 6
7 บ้านคชาธาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 7
8 บ้านเคี่ยมเพาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.50 ทอง 8
9 อนุบาลเปี่ยมรัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 9
10 วัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.50 ทอง 10
11 บ้านมะเลาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 11
12 บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.50 ทอง 12
13 บ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 13
14 วัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.50 ทอง 14
15 วัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 15
16 บ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 16
17 บ้านบางปรุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 17
18 บ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 788
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 97.10 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.10 เงิน 4
5 วัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.84 เงิน 5
6 บ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.10 เงิน 6
7 วัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.36 ทองแดง 7
8 บ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 45.73 เข้าร่วม 8


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 269
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 4
6 พุทธนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 4
7 วัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 4
8 เพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 4
9 ธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 9
10 บ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 9
11 บ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 9
12 วัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 9
13 วัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 9
14 วัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 9
15 บ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 15
16 บ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 15
17 บ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 17
18 อุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 18
19 ดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
20 ตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
21 บ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
22 บ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
23 บ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
24 บ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
25 บ้านตะเคียนทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
26 บ้านตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
27 บ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
28 บ้านนาค้อ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
29 บ้านบางปรุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
30 บ้านบ่อน้ำผุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
31 บ้านลูกเดือน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
32 บ้านวังพลาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
33 บ้านหนองจอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
34 บ้านหินดาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
35 บ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
36 บ้านเชี่ยวขวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
37 บ้านไทรงาม(พุนพิน) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
38 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
39 มหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
40 วัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
41 วัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
42 วัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
43 วัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
44 วัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
45 วัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
46 วัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
47 วัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
48 วัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
49 วัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
50 สารภีอุทิศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
51 อนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
52 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 19
53 ตชด.บ้านคลองวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
54 บ้านขวัญพัฒน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
55 บ้านคลองชะอุ่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
56 บ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
57 บ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
58 บ้านควนรา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
59 บ้านคันธุลี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
60 บ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
61 บ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
62 บ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
63 บ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
64 บ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
65 บ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
66 บ้านป่าตง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
67 บ้านมะเลาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
68 บ้านราษฎร์ประสานจิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
69 บ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
70 บ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
71 บ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
72 บ้านเคี่ยมเพาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
73 บ้านแม่แขก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
74 วัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
75 วัดธัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
76 วัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
77 วัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
78 วัดพะแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
79 วัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
80 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
81 วัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
82 วัดอัมพาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
83 วัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
84 วัดโพธาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
85 วัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
86 วัดไตรรัตนากร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
87 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
88 สหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
89 อนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
90 อนุบาลเปี่ยมรัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 53
91 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
92 บ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
93 บ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
94 บ้านเชี่ยวหมวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
95 วัดชัยธาราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 268
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พุทธนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 4
5 บ้านบางสาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 4
6 บ้านย่านยาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 4
7 อุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 7
8 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 7
9 เพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 7
10 บ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 10
11 บ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 10
12 บ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 10
13 บ้านหนองจอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 10
14 วัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 10
15 วัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 10
16 วัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 10
17 วัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 10
18 บ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
19 บ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
20 บ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
21 บ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
22 บ้านนาค้อ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
23 บ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
24 บ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
25 บ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
26 บ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
27 บ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
28 บ้านเชี่ยวขวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
29 มหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
30 วัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
31 วัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
32 วัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
33 วัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
34 วัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
35 วัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
36 วัดบางน้ำจืด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
37 วัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
38 วัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
39 วัดพะแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
40 วัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
41 วัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
42 สารภีอุทิศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
43 อนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18
44 วัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 44
45 อนุบาลเปี่ยมรัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 45
46 วัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 46
47 ชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 47
48 ดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 47
49 ตชด.บ้านคลองวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 47
50 บ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 47
51 บ้านคันธุลี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 47
52 บ้านตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 47
53 บ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 47
54 บ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 47
55 บ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 47
56 บ้านราษฎร์ประสานจิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 47
57 บ้านวังพลาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 47
58 บ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 47
59 บ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 47
60 บ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 47
61 วัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 47
62 วัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 47
63 วัดหนองไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 47
64 วัดอัมพาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 47
65 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 47
66 สหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 47
67 บ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 67
68 บ้านควนรา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 67
69 บ้านควนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 67
70 บ้านเคี่ยมเพาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 67
71 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
72 บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
73 บ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
74 บ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
75 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
76 วัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
77 วัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
78 อนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
79 ชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
80 บ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
81 บ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
82 บ้านบางปรุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
83 บ้านหนองเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
84 บ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
85 บ้านเหนือน้ำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
86 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
87 วัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
88 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 มหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 วัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 บ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 8
9 วัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
10 วัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 263
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านควนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95 ทอง 4
5 วัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง 5
6 บ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง 6
7 บ้านเขาเทพพิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 7
8 วัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง 8
9 วัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 9
10 บ้านวังพลาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 10
11 ตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 11
12 วัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 12
13 วัดธัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 13
14 วัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 14
15 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 15
16 บ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 15
17 บ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 15
18 วัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 15
19 วัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 15
20 วัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 15
21 วัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 15
22 วัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 15
23 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 15
24 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 15
25 วัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 25
26 บ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 26
27 บ้านตะกรบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 26
28 บ้านนาค้อ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 26
29 บ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 26
30 บ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 26
31 มหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 26
32 วัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 26
33 วัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 26
34 วัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 26
35 อนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 26
36 อนุบาลเปี่ยมรัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 26
37 วัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 37
38 ธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
39 บ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
40 บ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
41 บ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
42 บ้านบางปรุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
43 บ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
44 บ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
45 วัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
46 วัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
47 สหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
48 บ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 4
5 วัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 4
6 บ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.67 เงิน 6
7 บ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.33 เงิน 7
8 บ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 8
9 บ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.33 เงิน 9
10 วัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 10
11 บ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.33 เงิน 11
12 บ้านบางสาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.33 เงิน 12
13 ชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 13
14 ตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 13
15 บ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.67 เงิน 15
16 บ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.33 เงิน 16
17 วัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 17
18 วัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 18
19 บ้านราษฎร์ประสานจิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.67 เงิน 19
20 บ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.67 เงิน 19
21 บ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.33 เงิน 21
22 วัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 300
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 4
5 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 5
6 วัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 6
7 บ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 7
8 บ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 8
9 บ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 9
10 ตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
11 บ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
12 บ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
13 วัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
14 วัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 312
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านควนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาเทพพิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 5
6 เพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 6
7 วัดบางพลา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 7
8 บ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 8
9 วัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 9
10 บ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 10
11 บ้านย่านยาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 11
12 วัดอรัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 12
13 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 13
14 ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 14
15 วัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 15
16 บ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 16
17 บ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 17
18 วัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 18
19 คีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 19
20 วัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 20
21 วัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 21
22 บ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 22
23 บ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 23
24 วัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 24
25 สหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 25
26 ชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 26
27 บ้านหนองจอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 26
28 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 26
29 อนุบาลเปี่ยมรัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 26
30 วัดธัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 30
31 บ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
32 วัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 311
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 4
5 บ้านย่านยาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 5
6 เพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 6
7 บ้านควนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 7
8 บ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 8
9 วัดอรัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 9
10 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 10
11 วัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 11
12 บ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 12
13 วัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 13
14 ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 14
15 วัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 15
16 วัดบางพลา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 16
17 บ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 17
18 วัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 18
19 บ้านป่าตง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 19
20 วัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 20
21 วัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 21
22 บ้านหนองเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 22
23 บ้านคชาธาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 23
24 บ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 23
25 วัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 25
26 ชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 26
27 อนุบาลเปี่ยมรัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 27
28 บ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 28
29 บ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 28
30 บ้านหนองจอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 28
31 บ้านไทรงาม(พุนพิน) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 28
32 วัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 28
33 วัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 28
34 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 28
35 สหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 28


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 313
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 4


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.67 เงิน 4
5 พุทธนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.33 เงิน 5
6 อนุบาลเปี่ยมรัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 6
7 อนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.67 เงิน 7
8 ชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.33 เงิน 8
9 บ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.67 เงิน 9
10 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.67 เงิน 10
11 วัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.67 เงิน 10
12 บ้านเชี่ยวเฟือง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 12
13 วัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.33 เงิน 13
14 บ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 14
15 บ้านตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 14
16 บ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 14
17 บ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 17
18 วัดอัมพาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 17
19 อุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 17
20 มหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.67 เงิน 20
21 เพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 21
22 บ้านราษฎร์ประสานจิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.33 เงิน 22
23 วัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.33 เงิน 22
24 บ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 24
25 บ้านคันธุลี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.67 เงิน 25
26 บ้านบางสาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.67 ทองแดง 26
27 บ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 27
28 บ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 27
29 บ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.67 ทองแดง 29
30 วัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.33 ทองแดง 30
31 วัดวิชิตธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 31
32 บ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59.67 เข้าร่วม 32
33 บ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
34 บ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
35 วัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
36 วัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 309
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 4
5 บ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 5
6 บ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 6
7 วัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 7
8 บ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 8
9 บ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 9
10 ชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 10
11 วัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 11
12 บ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 12
13 วัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 13
14 บ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
15 บ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 823
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.34 ทอง 4
5 วัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.33 ทอง 5
6 เทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.32 ทอง 6
7 บ้านหนองจอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.99 ทอง 7
8 บ้านเชี่ยวขวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.99 ทอง 7
9 บ้านคชาธาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.67 ทอง 9
10 บ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.66 ทอง 10
11 วัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.99 ทอง 11
12 บ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.67 ทอง 12
13 ดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.66 ทอง 13
14 อนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.99 ทอง 14
15 ชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.67 ทอง 15
16 บ้านตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.67 ทอง 15
17 พุทธนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.66 ทอง 17
18 มหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.66 ทอง 17
19 คีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.32 ทอง 19
20 วัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 20
21 วัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.67 ทอง 21
22 อนุบาลเปี่ยมรัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.66 ทอง 22
23 บ้านคันธุลี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 23
24 วัดอัมพาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 24
25 ตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 25
26 วัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 25
27 บ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.33 เงิน 27
28 วัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 28
29 วัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.67 เงิน 29
30 ตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.66 เงิน 30
31 วัดเกษมบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.66 เงิน 30
32 วัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.66 เงิน 32
33 วัดถ้ำวราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 33
34 บ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.67 เงิน 34
35 วัดโพธาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.67 เงิน 34
36 บ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.99 เงิน 36
37 สารภีอุทิศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.99 เงิน 36
38 บ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.66 เงิน 38
39 บ้านตะเคียนทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.33 เงิน 39
40 บ้านราษฎร์ประสานจิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.33 เงิน 39
41 วัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.33 ทองแดง 41
42 วัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 42
43 บ้านวังพลาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.67 ทองแดง 43
44 บ้านหินดาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.34 ทองแดง 44
45 วัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.33 ทองแดง 45
46 บ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 46
47 บ้านลูกเดือน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.67 ทองแดง 47
48 ธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 48
49 บ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 48
50 บ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.67 ทองแดง 50
51 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 51
52 บ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 51
53 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.68 ทองแดง 53
54 บ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.67 ทองแดง 54
55 วัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.34 ทองแดง 55
56 วัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 56
57 วัดอรัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62.99 ทองแดง 57
58 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62.67 ทองแดง 58
59 บ้านไทรงาม(ไชยา) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62.34 ทองแดง 59
60 บ้านนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 60
61 บ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 60
62 เพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 60
63 บ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 63
64 บ้านศรีพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 64
65 วัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 65
66 วัดจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 66
67 อุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57.67 เข้าร่วม 67
68 วัดหนองไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55.67 เข้าร่วม 68
69 บ้านป่าตง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55.66 เข้าร่วม 69
70 วัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54.33 เข้าร่วม 70
71 วัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54.01 เข้าร่วม 71
72 วัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52.67 เข้าร่วม 72
73 บ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50.66 เข้าร่วม 73
74 บ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50.01 เข้าร่วม 74
75 บ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 49.67 เข้าร่วม 75
76 บ้านเหนือน้ำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 49.32 เข้าร่วม 76
77 อนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48.68 เข้าร่วม 77
78 บ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46.33 เข้าร่วม 78
79 บ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 45.67 เข้าร่วม 79
80 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 37.33 เข้าร่วม 80
81 บ้านบางปรุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 4
5 อนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 4
6 อนุบาลเปี่ยมรัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.33 ทอง 6
7 ชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.33 เงิน 7
8 บ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 8
9 วัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 8
10 ชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.67 เงิน 10
11 บ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.33 เงิน 11
12 วัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.33 เงิน 11
13 วัดธัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 13
14 ธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.67 เงิน 14
15 วัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.33 เงิน 15
16 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 16
17 บ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.67 เงิน 17
18 วัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 18
19 บ้านหนองเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.67 เงิน 19
20 มหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.67 เงิน 19
21 บ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 21
22 บ้านหนองปรือ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.67 เงิน 22
23 วัดน้ำพุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.67 เงิน 22
24 ตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.33 เงิน 24
25 บ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 25
26 วัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.33 เงิน 26
27 บ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 27
28 บ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 27
29 วัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 27
30 บ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.67 เงิน 30
31 วัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.67 เงิน 30
32 วัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.67 เงิน 30
33 บ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 33
34 สารภีอุทิศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 33
35 วัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.33 เงิน 35
36 บ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 36
37 วัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 36
38 บ้านคันธุลี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.67 ทองแดง 38
39 บ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.33 ทองแดง 39
40 วัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.67 ทองแดง 40
41 บ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.33 ทองแดง 41
42 บ้านบางสาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 42
43 บ้านเคี่ยมเพาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62.67 ทองแดง 43
44 บ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 44
45 บ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61.67 ทองแดง 45
46 บ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 4
5 วัดถ้ำวราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 5
6 ตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 6
7 บ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 7
8 วัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 8
9 บ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 9
10 บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 10
11 บ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 11
12 บ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 12
13 บ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 13
14 บ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 14
15 บ้านศรีพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 15
16 บ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 16
17 บ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 010
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 4
5 วัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 5
6 บ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.50 เงิน 6
7 บ้านแสนสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 7
8 วัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 7
9 บ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 9
10 อนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 10
11 บ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.50 ทองแดง 11
12 วัดธัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 12
13 บ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 13
14 บ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 14
15 วัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.50 ทองแดง 15
16 วัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 16
17 วัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 17
18 วัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 17
19 สหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 19
20 ดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 20
21 บ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 20
22 วัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 20
23 บ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 23
24 บ้านขวัญพัฒน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 51 เข้าร่วม 24
25 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 49 เข้าร่วม 25
26 บ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 26
27 บ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 45 เข้าร่วม 27
28 วัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 28
29 วัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 29 เข้าร่วม 29
30 บ้านบางขนุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 037
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเปี่ยมรัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 5
6 ตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 6
7 บ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 6
8 วัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 6
9 สหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 6
10 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 6
11 วัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 11
12 วัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 11
13 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 13
14 วัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 13
15 บ้านเชี่ยวขวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 15
16 วัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 15
17 เทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 15
18 ธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 18
19 บ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 18
20 บ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 18
21 วัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 18
22 วัดอัมพาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 18
23 ชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 23
24 บ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 23
25 วัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 23
26 วัดโพธาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 23
27 ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 27
28 บ้านอ่างทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 27
29 พุทธนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 27
30 วัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 27
31 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 27
32 บ้านป่าตง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 32
33 บ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 33
34 บ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 33
35 บ้านลูกเดือน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 33
36 วัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 33
37 ตชด.บ้านคลองวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 37
38 บ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 37
39 บ้านหนองปรือ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 37
40 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 37
41 บ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 41
42 มหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 41
43 วัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 41
44 วัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 41
45 บ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 45
46 วัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 45
47 บ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 47
48 บ้านขวัญพัฒน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 48
49 บ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 48
50 วัดไตรรัตนากร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 48
51 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 48
52 บ้านตะกรบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 52
53 บ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 52
54 ตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 54
55 บ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 54
56 บ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 54
57 บ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 54
58 บ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 58
59 วัดถ้ำวราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 58
60 อนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 58
61 อนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 61
62 อุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 61
63 บ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 63
64 บ้านบางสาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 64
65 วัดหนองไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 65
66 วัดถ้ำสิงขร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 66
67 บ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 67
68 วัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 44 เข้าร่วม 68
69 บ้านพัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
70 วัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
71 ดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
72 บ้านตะเคียนทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
73 บ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
74 บ้านบางปรุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 307
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะเลาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดน้ำรอบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง 4
5 บ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 5
6 วัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 6
7 อนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 7
8 บ้านนาค้อ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 8
9 วัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 9
10 เพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 10
11 บ้านมะม่วงงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 11
12 บ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 12
13 วัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 13
14 บ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 14
15 วัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 15
16 อนุบาลเปี่ยมรัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 16
17 วัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 17
18 บ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 18
19 บ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 19
20 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 20
21 วัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 21
22 บ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 22
23 บ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 23
24 บ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 24
25 บ้านคชาธาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 25
26 วัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 25
27 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 25
28 ชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 28
29 ดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 28
30 บ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 28
31 บ้านชายท่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 28
32 บ้านป่าตง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 28
33 บ้านหนองจอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 28
34 บ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 28
35 บ้านหน้าซึง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
36 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 146
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 4
5 บ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 4
6 วัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 6


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 144
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 4
5 บ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 4
6 เพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 6
7 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 7
8 บ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 070
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 038
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 4
5 วัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 5
6 บ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 6
7 บ้านราษฎร์ประสานจิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 6
8 บ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 8
9 บ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 9
10 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 9
11 วัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 9
12 วัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 9
13 บ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 13
14 บ้านบางสาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 13
15 วัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 15
16 บ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 16
17 บ้านคลองชะอุ่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 17
18 บ้านศรีพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 18
19 บ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 19
20 บ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 19
21 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 21
22 บ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -
23 พัฒนศาสตร์วิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 375
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑