งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

blushรบกวนทุกท่าน ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่องานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561(ครั้งที่ 68) สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 29 กันยายน 2561wink
...............................................................


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

enlightenedผังสนามการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

enlightenedผังสนามการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษา

enlightenedสถานที่การแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา 

enlightenedสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษา 

enlightenedสถานที่แข่งขันแต่ละศูนย์สาระ

enlightenedสถานที่แข่งขัน ภาษาไทย มัธยม

enlightenedสถานที่การแข่งขันสาระศิลปะประถม-มัธยม

…………………………..
yes ตารางการแข่งขันสาระสังคม

yes ตารางการแข่งขันปฐมวัย

yes ตารางการแข่งขัน สาระคณิตศาสตร์

yes ตารางแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

yes ตารางแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทยประถมศึกษา

yes ตารางการแข่งขันการงานอาชีพ

…………………………………

heart หนังสือแจ้ง ว3368

heart กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

heart รายงานผลการลงทะเบียน 

heart เอกสารการเปลี่ยนตัวระดับเขต61

heart รายงานผลการลงทะเบียน27กย61

heart ผู้ประสานงานและรายละเอียดแต่ละศูนย์สาระ  

...............................................
ประกาศ สพป.ตรัง เขต 1 เรื่องแต่งคั้งคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเระดับเขตพื้นที่การศึกษา
...................................................
: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
♦เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 27 สิงหาคม 2561
♦ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู วันที่ 3 กันยายน  2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู และขอแก้ไขในระบบ วันที่ 8-9 กันยายน  2561
♦เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู วันที่  20 กันยายน 2561
♦จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 29 กันยายน 2561
♦ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
♦พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน วันที่ 11 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคใต้------------------------------------
♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค วันที่ 1-14 ธ.ค. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 14 ธ.ค. 2561
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 17-24 ธ.ค. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 25-27 ธ.ค. 2561
♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดตรัง วันที่ 8-10 ม.ค. 2562

..........................................................................................................................................

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลัก

หลักการ

            1.  ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ โดยจัดงาน
 ระดับชาติใน 4 ภูมิภาค

           2.  ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม โดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม
 ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การแบ่งพื้นที่ การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์

           3.  การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้อง  ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษา ที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ
           4.  ให้ใช้ชื่องานว่า
“งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา
 2561”

           5. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ
           6. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็น
 ตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป

รายละเอียด ดังนี้

1. หนังสือนำประกาศฯ
2. ประกาศงานศิลปหัตถกรรม
3. โครงการ

 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 169
จำนวนทีม 1,821
จำนวนนักเรียน 3,530
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,495
จำนวนกรรมการ 1,046
ครู+นักเรียน 6,025
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,071
ประกาศผลแล้ว 213/244 (87.30%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 157
เมื่อวาน 173
สัปดาห์นี้ 1,152
สัปดาห์ที่แล้ว 1,626
เดือนนี้ 3,260
เดือนที่แล้ว 12,984
ปีนี้ 166,200
ทั้งหมด 166,200