สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคลองมวน 22 18 6 46 68 25 7 7 100
2 บ้านหนองชุมแสง 12 6 3 21 29 8 9 6 46
3 จุ๋งฮัวโซะเซียว 11 5 3 19 31 6 4 0 41
4 วัดเจริญร่มเมือง 10 12 8 30 47 21 10 5 78
5 ธาดาอนุสรณ์ 10 9 6 25 41 10 3 0 54
6 บ้านทุ่งศาลา 8 5 6 19 28 23 11 8 62
7 วัดห้วยนาง(วันครู2501) 8 1 1 10 19 6 6 1 31
8 วัดควนเมา 7 13 8 28 45 24 18 10 87
9 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 7 7 5 19 26 18 9 2 53
10 วิวัฒน์วิทยา 7 4 7 18 38 10 0 1 48
11 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 6 7 5 18 33 29 13 5 75
12 บ้านนาเกลือ 6 5 4 15 20 20 6 6 46
13 บ้านควนพญา 6 5 0 11 20 10 7 2 37
14 บ้านเกาะมุกด์ 6 2 3 11 19 10 12 4 41
15 กมลศรี 6 1 2 9 19 11 9 7 39
16 หาดปากเมง 5 8 4 17 27 8 5 6 40
17 บ้านต้นปรง 5 7 4 16 26 15 7 7 48
18 วัดคีรีวิหาร 5 2 2 9 11 5 5 3 21
19 บ้านลำช้าง 5 2 1 8 11 5 3 4 19
20 วัดเขาพระ 5 1 4 10 15 11 7 2 33
21 บ้านคลองคุ้ย 4 3 2 9 17 10 8 2 35
22 ประชาวิทยา 4 3 1 8 12 3 0 1 15
23 บ้านบางสัก 4 0 2 6 14 17 6 4 37
24 บ้านบางเป้า 4 0 0 4 6 9 11 8 26
25 บ้านหนองหมอ 3 3 2 8 13 5 5 2 23
26 บ้านแหลมมะขาม 3 1 4 8 11 9 5 5 25
27 บ้านหนองสองพี่น้อง 3 1 2 6 9 4 2 3 15
28 วัดบางดี 3 1 1 5 15 7 5 1 27
29 บ้านหนองบัว 3 1 1 5 10 11 6 5 27
30 บ้านลำภูรา 3 0 3 6 16 7 9 3 32
31 วัดโคกเลียบ 3 0 3 6 13 11 6 2 30
32 วัดไตรสามัคคี 3 0 3 6 13 7 7 3 27
33 อนุบาลกันตังศึกษา 2 5 1 8 15 6 2 0 23
34 บ้านคลองโตน 2 2 0 4 8 3 4 4 15
35 บ้านบางหมาก 2 2 0 4 7 4 4 6 15
36 บ้านหลังเขา 2 1 2 5 19 15 5 10 39
37 บ้านแหลมไทร 2 1 1 4 12 8 3 4 23
38 วัดศรีรัตนาราม 2 1 1 4 11 6 1 1 18
39 บ้านหนองศรีจันทร์ 2 1 0 3 11 9 9 5 29
40 วิเศษกาญจน์ 2 0 3 5 14 5 2 1 21
41 บ้านในปง 2 0 0 2 9 8 1 2 18
42 บ้านวังหลาม 2 0 0 2 5 4 6 2 15
43 บ้านห้วยนํ้าเย็น 2 0 0 2 3 1 0 1 4
44 บ้านบางพระ 1 5 3 9 14 4 5 3 23
45 บ้านนาเมืองเพชร 1 2 3 6 13 12 8 4 33
46 วัดเขาวิเศษ 1 2 2 5 18 17 7 3 42
47 เทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 2 1 4 12 6 5 5 23
48 บ้านห้วยต่อ 1 2 1 4 12 3 1 1 16
49 บ้านจิจิก 1 2 0 3 5 1 0 0 6
50 บ้านโคกยาง 1 1 4 6 15 17 15 7 47
51 บ้านทอนเหรียน 1 1 4 6 9 12 5 6 26
52 บ้านเกาะเคี่ยม 1 1 3 5 7 19 14 9 40
53 บ้านหนองเสม็ด 1 1 2 4 8 20 11 9 39
54 บ้านเขากอบ 1 1 2 4 8 15 5 3 28
55 บ้านไชยภักดี 1 1 1 3 12 12 5 5 29
56 บ้านบ่อหิน 1 1 1 3 10 7 6 1 23
57 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 1 1 1 3 7 4 2 2 13
58 วัดควนไทร 1 1 1 3 6 1 2 0 9
59 บ้านควนตัง 1 1 0 2 2 4 5 3 11
60 วัดกาญจนบริรักษ์ 1 0 3 4 9 8 1 0 18
61 บ้านคลองลุ 1 0 1 2 7 11 6 2 24
62 บ้านควนเลียบ 1 0 0 1 5 6 3 1 14
63 บ้านไสมะม่วง 1 0 0 1 5 5 3 2 13
64 บ้านหนองบัวน้อย 0 2 2 4 5 7 4 1 16
65 บ้านทุ่งอิฐ 0 2 1 3 7 2 0 4 9
66 บ้านหน้าเขา 0 2 0 2 4 1 7 2 12
67 วัดนาวง 0 1 2 3 9 7 4 3 20
68 บ้านควนอารี 0 1 1 2 9 6 1 2 16
69 บ้านทุ่งต่อ 0 1 1 2 7 5 3 2 15
70 วัดถํ้าพระพุทธ 0 1 1 2 5 11 4 3 20
71 ไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) 0 1 1 2 5 3 3 1 11
72 บ้านทุ่งยางงาม 0 1 1 2 4 9 3 2 16
73 บ้านป่ากอ 0 1 1 2 1 9 5 4 15
74 บ้านหนองคล้า 0 1 0 1 6 5 5 3 16
75 บ้านหนองปรือ 0 1 0 1 6 3 2 3 11
76 บ้านนํ้าพราย 0 1 0 1 5 2 3 0 10
77 บ้านพรุใหญ่ 0 1 0 1 4 6 8 2 18
78 วัดเขา 0 1 0 1 4 5 3 5 12
79 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 0 1 0 1 4 1 4 2 9
80 บ้านกลิ้งกลอง 0 1 0 1 3 3 1 1 7
81 บ้านหาดยาว 0 1 0 1 3 2 0 0 5
82 บ้านสายควน 0 1 0 1 2 5 3 1 10
83 บ้านบาตูปูเต๊ะ 0 1 0 1 2 4 3 2 9
84 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 0 1 0 1 2 0 2 0 4
85 บ้านควนตุ้งกู 0 1 0 1 1 7 7 5 15
86 บ้านท่าส้ม 0 0 2 2 8 9 12 6 29
87 บ้านดุหุน 0 0 2 2 5 2 1 4 8
88 บ้านทุ่งยาง 0 0 2 2 4 4 1 0 9
89 วัดไม้ฝาด 0 0 2 2 2 4 1 1 7
90 บ้านบางเตา 0 0 1 1 8 5 3 4 16
91 บ้านช่องลม 0 0 1 1 6 1 2 3 9
92 บ้านหัวหิน 0 0 1 1 5 11 3 0 19
93 อนุบาลรัษฎา 0 0 1 1 5 2 0 1 7
94 บ้านซา 0 0 1 1 4 7 9 5 20
95 บ้านฉางหลาง 0 0 1 1 4 3 5 3 12
96 บ้านไสบ่อ 0 0 1 1 2 4 1 1 7
97 บ้านเกาะลิบง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
98 บ้านเขาโอน 0 0 1 1 1 3 3 1 7
99 บ้านท่ามะปราง 0 0 1 1 1 3 2 3 6
100 บ้านพรุจูด 0 0 0 0 10 6 1 2 17
101 บ้านพรุเตย 0 0 0 0 8 3 3 4 14
102 บ้านต้นไทร 0 0 0 0 6 13 12 5 31
103 บ้านวังลำ 0 0 0 0 6 11 9 1 26
104 บ้านช่องหาร 0 0 0 0 6 5 0 0 11
105 วัดวารีวง 0 0 0 0 5 13 7 5 25
106 บ้านไทรบ่วง 0 0 0 0 5 8 1 0 14
107 บ้านโพธิ์น้อย 0 0 0 0 5 5 3 2 13
108 บ้านควนหนองกก 0 0 0 0 5 5 3 1 13
109 บ้านเหนือคลอง 0 0 0 0 5 5 1 0 11
110 บ้านทุ่งสมอ 0 0 0 0 5 2 0 3 7
111 บ้านมดตะนอย 0 0 0 0 4 9 6 8 19
112 บ้านคลองชีล้อม 0 0 0 0 4 8 3 2 15
113 บ้านแหลม 0 0 0 0 4 6 2 2 12
114 บ้านไร่ออก 0 0 0 0 4 5 5 1 14
115 วัดทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 4 5 3 0 12
116 บ้านห้วยไทร 0 0 0 0 4 3 1 1 8
117 บ้านบางค้างคาว 0 0 0 0 4 3 1 0 8
118 บ้านหนองราโพ 0 0 0 0 4 2 5 5 11
119 วัดปากแจ่ม 0 0 0 0 3 7 4 2 14
120 บ้านพระม่วง 0 0 0 0 3 5 2 4 10
121 บ้านย่านซื่อ 0 0 0 0 3 2 3 1 8
122 วัดสิทธิโชค 0 0 0 0 3 2 2 4 7
123 บ้านโตน 0 0 0 0 2 6 5 3 13
124 บ้านบางคราม 0 0 0 0 2 5 6 3 13
125 บ้านลำแพะ 0 0 0 0 2 4 1 0 7
126 บ้านท่าปาบ 0 0 0 0 2 2 6 2 10
127 บ้านหนองมวง 0 0 0 0 2 2 2 2 6
128 บ้านเขาพรุเสม็ด 0 0 0 0 2 1 1 1 4
129 วัดควนธานี 0 0 0 0 2 0 5 1 7
130 บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 0 0 0 0 2 0 3 1 5
131 บ้านป่าเตียว 0 0 0 0 2 0 1 2 3
132 บ้านไสต้นวา 0 0 0 0 1 9 1 1 11
133 บ้านนํ้าราบ 0 0 0 0 1 4 3 2 8
134 บ้านผมเด็น 0 0 0 0 1 4 2 0 7
135 บ้านควนหนองยาง 0 0 0 0 1 2 3 1 6
136 บ้านไร่ใหญ่ 0 0 0 0 1 2 3 1 6
137 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 2 1 3 4
138 บ้านเขาไม้แก้ว 0 0 0 0 1 2 1 1 4
139 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกุ้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 วัดนํ้าฉ่า 0 0 0 0 1 0 1 1 2
141 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 0 0 0 0 0 4 5 2 9
142 บ้านนํ้าฉา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
143 บ้านปาเต 0 0 0 0 0 1 3 0 4
144 เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 0 0 0 0 0 0 4 1 4
รวม 239 196 176 611 1,312 977 621 389 2,910