สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคลองมวน 18 13 6 37 58 25 7 7 90
2 บ้านหนองชุมแสง 12 6 3 21 29 8 9 6 46
3 จุ๋งฮัวโซะเซียว 11 5 3 19 31 6 4 0 41
4 ธาดาอนุสรณ์ 10 9 6 25 41 10 3 0 54
5 บ้านทุ่งศาลา 8 5 5 18 26 20 11 8 57
6 วัดควนเมา 7 10 5 22 39 24 17 10 80
7 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 7 7 5 19 25 18 9 2 52
8 วิวัฒน์วิทยา 7 4 7 18 38 10 0 1 48
9 บ้านเกาะมุกด์ 6 2 3 11 19 10 12 4 41
10 กมลศรี 6 1 2 9 19 11 9 7 39
11 วัดห้วยนาง(วันครู2501) 6 1 1 8 17 5 6 1 28
12 วัดเจริญร่มเมือง 5 9 8 22 39 21 10 5 70
13 หาดปากเมง 5 8 4 17 27 8 5 6 40
14 บ้านควนพญา 5 4 0 9 16 9 6 2 31
15 วัดคีรีวิหาร 5 2 2 9 11 5 5 3 21
16 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 4 7 5 16 31 28 13 5 72
17 บ้านคลองคุ้ย 4 3 2 9 17 10 8 2 35
18 ประชาวิทยา 4 3 1 8 12 3 0 1 15
19 บ้านนาเกลือ 3 4 3 10 15 19 6 6 40
20 บ้านหนองหมอ 3 3 2 8 13 5 5 2 23
21 วัดเขาพระ 3 1 4 8 13 11 7 2 31
22 บ้านแหลมมะขาม 3 1 4 8 11 9 5 5 25
23 บ้านหนองสองพี่น้อง 3 1 2 6 9 4 2 3 15
24 บ้านหนองบัว 3 1 1 5 10 11 6 5 27
25 วัดไตรสามัคคี 3 0 3 6 13 7 7 3 27
26 บ้านบางเป้า 3 0 0 3 5 9 9 8 23
27 บ้านต้นปรง 2 5 3 10 19 13 5 7 37
28 อนุบาลกันตังศึกษา 2 5 1 8 15 6 2 0 23
29 บ้านคลองโตน 2 2 0 4 8 3 4 4 15
30 บ้านบางหมาก 2 2 0 4 7 4 4 6 15
31 บ้านหลังเขา 2 1 2 5 19 15 5 10 39
32 บ้านแหลมไทร 2 1 1 4 12 8 3 4 23
33 วัดศรีรัตนาราม 2 1 1 4 11 6 1 1 18
34 บ้านหนองศรีจันทร์ 2 1 0 3 11 9 9 5 29
35 บ้านลำภูรา 2 0 3 5 15 7 9 3 31
36 วิเศษกาญจน์ 2 0 3 5 14 5 2 1 21
37 วัดโคกเลียบ 2 0 3 5 12 11 6 2 29
38 บ้านวังหลาม 2 0 0 2 5 4 6 2 15
39 บ้านห้วยนํ้าเย็น 2 0 0 2 3 1 0 1 4
40 บ้านบางพระ 1 5 3 9 14 4 5 3 23
41 บ้านนาเมืองเพชร 1 2 3 6 13 12 8 4 33
42 เทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 2 1 4 12 6 5 5 23
43 บ้านห้วยต่อ 1 2 1 4 12 3 1 1 16
44 วัดเขาวิเศษ 1 2 0 3 15 16 7 3 38
45 บ้านจิจิก 1 2 0 3 5 1 0 0 6
46 บ้านโคกยาง 1 1 4 6 15 16 15 7 46
47 บ้านเกาะเคี่ยม 1 1 3 5 7 19 14 9 40
48 บ้านหนองเสม็ด 1 1 2 4 8 20 11 9 39
49 บ้านเขากอบ 1 1 2 4 8 15 5 3 28
50 บ้านบ่อหิน 1 1 1 3 10 7 6 1 23
51 วัดบางดี 1 1 1 3 10 7 4 1 21
52 บ้านทอนเหรียน 1 1 1 3 7 11 4 6 22
53 บ้านลำช้าง 1 1 1 3 6 4 3 4 13
54 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 1 1 1 3 6 4 2 2 12
55 วัดควนไทร 1 1 1 3 6 1 2 0 9
56 บ้านควนตัง 1 1 0 2 2 4 5 3 11
57 วัดกาญจนบริรักษ์ 1 0 3 4 9 8 1 0 18
58 บ้านบางสัก 1 0 2 3 11 15 6 4 32
59 บ้านคลองลุ 1 0 1 2 7 11 6 2 24
60 บ้านควนเลียบ 1 0 0 1 5 6 3 1 14
61 บ้านไสมะม่วง 1 0 0 1 5 5 3 2 13
62 บ้านหนองบัวน้อย 0 2 2 4 5 7 4 1 16
63 บ้านทุ่งอิฐ 0 2 1 3 7 2 0 4 9
64 บ้านทุ่งต่อ 0 1 1 2 7 5 3 2 15
65 วัดถํ้าพระพุทธ 0 1 1 2 5 11 4 3 20
66 ไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) 0 1 1 2 5 3 3 1 11
67 บ้านทุ่งยางงาม 0 1 1 2 4 9 3 2 16
68 บ้านป่ากอ 0 1 1 2 1 9 5 4 15
69 บ้านหนองคล้า 0 1 0 1 6 5 5 3 16
70 บ้านนํ้าพราย 0 1 0 1 5 2 3 0 10
71 บ้านพรุใหญ่ 0 1 0 1 4 6 8 2 18
72 วัดเขา 0 1 0 1 4 5 3 5 12
73 บ้านหนองปรือ 0 1 0 1 4 3 1 3 8
74 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 0 1 0 1 4 1 4 2 9
75 บ้านกลิ้งกลอง 0 1 0 1 3 3 1 1 7
76 บ้านหาดยาว 0 1 0 1 3 2 0 0 5
77 บ้านหน้าเขา 0 1 0 1 3 1 7 2 11
78 บ้านสายควน 0 1 0 1 2 5 3 1 10
79 บ้านบาตูปูเต๊ะ 0 1 0 1 2 4 3 2 9
80 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 0 1 0 1 2 0 2 0 4
81 บ้านควนตุ้งกู 0 1 0 1 1 7 7 5 15
82 วัดนาวง 0 0 2 2 8 7 3 3 18
83 บ้านดุหุน 0 0 2 2 5 2 1 4 8
84 บ้านทุ่งยาง 0 0 2 2 4 4 1 0 9
85 วัดไม้ฝาด 0 0 2 2 2 4 1 1 7
86 บ้านไชยภักดี 0 0 1 1 9 11 5 5 25
87 บ้านบางเตา 0 0 1 1 8 5 3 4 16
88 บ้านท่าส้ม 0 0 1 1 6 9 11 6 26
89 บ้านช่องลม 0 0 1 1 6 1 2 3 9
90 บ้านหัวหิน 0 0 1 1 5 11 3 0 19
91 อนุบาลรัษฎา 0 0 1 1 5 2 0 1 7
92 บ้านซา 0 0 1 1 4 7 9 5 20
93 บ้านฉางหลาง 0 0 1 1 4 3 5 3 12
94 บ้านไสบ่อ 0 0 1 1 2 4 1 1 7
95 บ้านเกาะลิบง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
96 บ้านเขาโอน 0 0 1 1 1 3 3 1 7
97 บ้านท่ามะปราง 0 0 1 1 1 3 2 3 6
98 บ้านพรุจูด 0 0 0 0 10 6 1 2 17
99 บ้านพรุเตย 0 0 0 0 8 3 3 4 14
100 บ้านในปง 0 0 0 0 7 8 1 2 16
101 บ้านต้นไทร 0 0 0 0 6 13 12 5 31
102 บ้านวังลำ 0 0 0 0 6 11 9 1 26
103 บ้านช่องหาร 0 0 0 0 6 5 0 0 11
104 วัดวารีวง 0 0 0 0 5 13 7 5 25
105 บ้านไทรบ่วง 0 0 0 0 5 8 1 0 14
106 บ้านควนหนองกก 0 0 0 0 5 5 3 1 13
107 บ้านควนอารี 0 0 0 0 5 5 1 2 11
108 บ้านเหนือคลอง 0 0 0 0 5 5 1 0 11
109 บ้านทุ่งสมอ 0 0 0 0 5 2 0 3 7
110 บ้านมดตะนอย 0 0 0 0 4 9 6 8 19
111 บ้านคลองชีล้อม 0 0 0 0 4 8 3 2 15
112 บ้านแหลม 0 0 0 0 4 6 2 2 12
113 บ้านไร่ออก 0 0 0 0 4 5 5 1 14
114 บ้านโพธิ์น้อย 0 0 0 0 4 5 3 2 12
115 วัดทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 4 5 3 0 12
116 บ้านห้วยไทร 0 0 0 0 4 3 1 1 8
117 บ้านหนองราโพ 0 0 0 0 4 2 5 5 11
118 บ้านบางค้างคาว 0 0 0 0 4 2 1 0 7
119 วัดปากแจ่ม 0 0 0 0 3 7 4 2 14
120 บ้านพระม่วง 0 0 0 0 3 5 2 4 10
121 บ้านย่านซื่อ 0 0 0 0 3 2 3 1 8
122 วัดสิทธิโชค 0 0 0 0 3 2 2 4 7
123 บ้านโตน 0 0 0 0 2 6 5 3 13
124 บ้านบางคราม 0 0 0 0 2 5 6 3 13
125 บ้านลำแพะ 0 0 0 0 2 4 1 0 7
126 บ้านท่าปาบ 0 0 0 0 2 2 6 2 10
127 บ้านหนองมวง 0 0 0 0 2 2 2 2 6
128 บ้านเขาพรุเสม็ด 0 0 0 0 2 1 1 1 4
129 วัดควนธานี 0 0 0 0 2 0 5 1 7
130 บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 0 0 0 0 2 0 3 1 5
131 บ้านป่าเตียว 0 0 0 0 2 0 1 2 3
132 บ้านไสต้นวา 0 0 0 0 1 9 1 1 11
133 บ้านนํ้าราบ 0 0 0 0 1 4 3 2 8
134 บ้านผมเด็น 0 0 0 0 1 4 2 0 7
135 บ้านควนหนองยาง 0 0 0 0 1 2 3 1 6
136 บ้านไร่ใหญ่ 0 0 0 0 1 2 3 1 6
137 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 2 1 3 4
138 บ้านเขาไม้แก้ว 0 0 0 0 1 2 1 1 4
139 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกุ้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 วัดนํ้าฉ่า 0 0 0 0 1 0 1 1 2
141 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 0 0 0 0 0 4 5 2 9
142 บ้านนํ้าฉา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
143 บ้านปาเต 0 0 0 0 0 1 3 0 4
144 เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 0 0 0 0 0 0 4 1 4
รวม 202 176 163 541 1,225 959 610 389 2,794