สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา โรงเรียนวัดเขาวิเศษ โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
ระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  บ้านคลองมวน ได้  68  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 100 เหรียญ 
อันดับที่ 2  วัดเจริญร่มเมือง ได้  47  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 78 เหรียญ 
อันดับที่ 3  วัดควนเมา ได้  45  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 87 เหรียญ 
อันดับที่ 4  ธาดาอนุสรณ์ ได้  41  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 5  วิวัฒน์วิทยา ได้  38  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ได้  33  เหรียญทอง  29  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 75 เหรียญ 
อันดับที่ 7  จุ๋งฮัวโซะเซียว ได้  31  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 8  บ้านหนองชุมแสง ได้  29  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 9  บ้านทุ่งศาลา ได้  28  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 62 เหรียญ 
อันดับที่ 10  หาดปากเมง ได้  27  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ได้  26  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 12  บ้านต้นปรง ได้  26  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 13  บ้านนาเกลือ ได้  20  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 14  บ้านควนพญา ได้  20  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 15  บ้านหลังเขา ได้  19  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 16  กมลศรี ได้  19  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 17  บ้านเกาะมุกด์ ได้  19  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 18  วัดห้วยนาง(วันครู2501) ได้  19  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 19  วัดเขาวิเศษ ได้  18  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 20  บ้านคลองคุ้ย ได้  17  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 21  บ้านลำภูรา ได้  16  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 22  บ้านโคกยาง ได้  15  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 23  วัดเขาพระ ได้  15  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 24  วัดบางดี ได้  15  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 25  อนุบาลกันตังศึกษา ได้  15  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 26  บ้านบางสัก ได้  14  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 27  วิเศษกาญจน์ ได้  14  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 28  บ้านบางพระ ได้  14  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 29  บ้านนาเมืองเพชร ได้  13  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 30  วัดโคกเลียบ ได้  13  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 31  วัดไตรสามัคคี ได้  13  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 32  บ้านหนองหมอ ได้  13  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 33  บ้านไชยภักดี ได้  12  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 34  บ้านแหลมไทร ได้  12  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 35  เทศบาลห้วยยอดวิทยา ได้  12  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 36  บ้านห้วยต่อ ได้  12  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 37  ประชาวิทยา ได้  12  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 38  บ้านหนองศรีจันทร์ ได้  11  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 39  บ้านแหลมมะขาม ได้  11  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 40  วัดศรีรัตนาราม ได้  11  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 41  วัดคีรีวิหาร ได้  11  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 42  บ้านลำช้าง ได้  11  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 43  บ้านหนองบัว ได้  10  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 44  บ้านบ่อหิน ได้  10  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 45  บ้านพรุจูด ได้  10  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 46  บ้านทอนเหรียน ได้  9  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 47  บ้านในปง ได้  9  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 48  วัดกาญจนบริรักษ์ ได้  9  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 49  วัดนาวง ได้  9  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 50  บ้านควนอารี ได้  9  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 51  บ้านหนองสองพี่น้อง ได้  9  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 52  บ้านหนองเสม็ด ได้  8  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 53  บ้านเขากอบ ได้  8  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 54  บ้านท่าส้ม ได้  8  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 55  บ้านบางเตา ได้  8  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 56  บ้านคลองโตน ได้  8  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 57  บ้านพรุเตย ได้  8  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 58  บ้านเกาะเคี่ยม ได้  7  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 59  บ้านคลองลุ ได้  7  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 60  บ้านทุ่งต่อ ได้  7  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 61  บ้านบางหมาก ได้  7  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 62  บ้านท่าโต๊ะเมฆ ได้  7  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 63  บ้านทุ่งอิฐ ได้  7  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 64  บ้านต้นไทร ได้  6  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 65  บ้านวังลำ ได้  6  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 66  บ้านบางเป้า ได้  6  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 67  บ้านหนองคล้า ได้  6  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 68  บ้านช่องหาร ได้  6  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 69  บ้านหนองปรือ ได้  6  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 70  บ้านช่องลม ได้  6  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 71  วัดควนไทร ได้  6  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 72  วัดวารีวง ได้  5  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 73  วัดถํ้าพระพุทธ ได้  5  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 74  บ้านหัวหิน ได้  5  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 75  บ้านไทรบ่วง ได้  5  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 76  บ้านหนองบัวน้อย ได้  5  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 77  บ้านควนเลียบ ได้  5  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 78  บ้านไสมะม่วง ได้  5  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 79  บ้านโพธิ์น้อย ได้  5  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 80  บ้านควนหนองกก ได้  5  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 81  บ้านเหนือคลอง ได้  5  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 82  บ้านวังหลาม ได้  5  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 83  ไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) ได้  5  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 84  บ้านนํ้าพราย ได้  5  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 85  บ้านดุหุน ได้  5  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 86  บ้านทุ่งสมอ ได้  5  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 87  อนุบาลรัษฎา ได้  5  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 88  บ้านจิจิก ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 89  บ้านมดตะนอย ได้  4  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 90  บ้านทุ่งยางงาม ได้  4  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 91  บ้านคลองชีล้อม ได้  4  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 92  บ้านซา ได้  4  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 93  บ้านพรุใหญ่ ได้  4  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 94  บ้านแหลม ได้  4  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 95  บ้านไร่ออก ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 96  วัดเขา ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 97  วัดทุ่งใหญ่ ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 98  บ้านทุ่งยาง ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 99  บ้านฉางหลาง ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 100  บ้านห้วยไทร ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 101  บ้านบางค้างคาว ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 102  บ้านหนองราโพ ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 103  บ้านหน้าเขา ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 104  วัดสีหราษฎร์ศรัทธา ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 105  วัดปากแจ่ม ได้  3  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 106  บ้านพระม่วง ได้  3  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 107  บ้านกลิ้งกลอง ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 108  บ้านย่านซื่อ ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 109  วัดสิทธิโชค ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 110  บ้านหาดยาว ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 111  บ้านห้วยนํ้าเย็น ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 112  บ้านโตน ได้  2  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 113  บ้านบางคราม ได้  2  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 114  บ้านสายควน ได้  2  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 115  บ้านควนตัง ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 116  บ้านบาตูปูเต๊ะ ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 117  วัดไม้ฝาด ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 118  บ้านไสบ่อ ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 119  บ้านลำแพะ ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 120  บ้านท่าปาบ ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 121  บ้านหนองมวง ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 122  บ้านเกาะลิบง ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 123  บ้านเขาพรุเสม็ด ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 124  วัดควนธานี ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 125  บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 126  สวนป่าประชาอุปถัมภ์ ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 127  บ้านป่าเตียว ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 128  บ้านป่ากอ ได้  1  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 129  บ้านไสต้นวา ได้  1  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 130  บ้านควนตุ้งกู ได้  1  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 131  บ้านนํ้าราบ ได้  1  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 132  บ้านผมเด็น ได้  1  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 133  บ้านเขาโอน ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 134  บ้านท่ามะปราง ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 135  บ้านควนหนองยาง ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 136  บ้านไร่ใหญ่ ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 137  บ้านทุ่งขี้เหล็ก ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 138  บ้านเขาไม้แก้ว ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 139  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกุ้ง ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 140  วัดนํ้าฉ่า ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 141  บ้านตะเคียนหลบฟ้า ได้  0  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 142  บ้านนํ้าฉา ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 143  บ้านปาเต ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 144  เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ