สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านคลองมวน 22 18 6 46
2 บ้านหนองชุมแสง 12 6 3 21
3 จุ๋งฮัวโซะเซียว 11 5 3 19
4 วัดเจริญร่มเมือง 10 12 8 30
5 ธาดาอนุสรณ์ 10 9 6 25
6 บ้านทุ่งศาลา 8 5 6 19
7 วัดห้วยนาง(วันครู2501) 8 1 1 10
8 วัดควนเมา 7 13 8 28
9 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 7 7 5 19
10 วิวัฒน์วิทยา 7 4 7 18
11 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 6 7 5 18
12 บ้านนาเกลือ 6 5 4 15
13 บ้านควนพญา 6 5 0 11
14 บ้านเกาะมุกด์ 6 2 3 11
15 กมลศรี 6 1 2 9
16 หาดปากเมง 5 8 4 17
17 บ้านต้นปรง 5 7 4 16
18 วัดคีรีวิหาร 5 2 2 9
19 บ้านลำช้าง 5 2 1 8
20 วัดเขาพระ 5 1 4 10
21 บ้านคลองคุ้ย 4 3 2 9
22 ประชาวิทยา 4 3 1 8
23 บ้านบางสัก 4 0 2 6
24 บ้านบางเป้า 4 0 0 4
25 บ้านหนองหมอ 3 3 2 8
26 บ้านแหลมมะขาม 3 1 4 8
27 บ้านหนองสองพี่น้อง 3 1 2 6
28 วัดบางดี 3 1 1 5
29 บ้านหนองบัว 3 1 1 5
30 บ้านลำภูรา 3 0 3 6
31 วัดโคกเลียบ 3 0 3 6
32 วัดไตรสามัคคี 3 0 3 6
33 อนุบาลกันตังศึกษา 2 5 1 8
34 บ้านคลองโตน 2 2 0 4
35 บ้านบางหมาก 2 2 0 4
36 บ้านหลังเขา 2 1 2 5
37 บ้านแหลมไทร 2 1 1 4
38 วัดศรีรัตนาราม 2 1 1 4
39 บ้านหนองศรีจันทร์ 2 1 0 3
40 วิเศษกาญจน์ 2 0 3 5
41 บ้านในปง 2 0 0 2
42 บ้านวังหลาม 2 0 0 2
43 บ้านห้วยนํ้าเย็น 2 0 0 2
44 บ้านบางพระ 1 5 3 9
45 บ้านนาเมืองเพชร 1 2 3 6
46 วัดเขาวิเศษ 1 2 2 5
47 เทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 2 1 4
48 บ้านห้วยต่อ 1 2 1 4
49 บ้านจิจิก 1 2 0 3
50 บ้านโคกยาง 1 1 4 6
51 บ้านทอนเหรียน 1 1 4 6
52 บ้านเกาะเคี่ยม 1 1 3 5
53 บ้านหนองเสม็ด 1 1 2 4
54 บ้านเขากอบ 1 1 2 4
55 บ้านไชยภักดี 1 1 1 3
56 บ้านบ่อหิน 1 1 1 3
57 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 1 1 1 3
58 วัดควนไทร 1 1 1 3
59 บ้านควนตัง 1 1 0 2
60 วัดกาญจนบริรักษ์ 1 0 3 4
61 บ้านคลองลุ 1 0 1 2
62 บ้านควนเลียบ 1 0 0 1
63 บ้านไสมะม่วง 1 0 0 1
64 บ้านหนองบัวน้อย 0 2 2 4
65 บ้านทุ่งอิฐ 0 2 1 3
66 บ้านหน้าเขา 0 2 0 2
67 วัดนาวง 0 1 2 3
68 บ้านควนอารี 0 1 1 2
69 บ้านทุ่งต่อ 0 1 1 2
70 วัดถํ้าพระพุทธ 0 1 1 2
71 ไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) 0 1 1 2
72 บ้านทุ่งยางงาม 0 1 1 2
73 บ้านป่ากอ 0 1 1 2
74 บ้านหนองคล้า 0 1 0 1
75 บ้านหนองปรือ 0 1 0 1
76 บ้านนํ้าพราย 0 1 0 1
77 บ้านพรุใหญ่ 0 1 0 1
78 วัดเขา 0 1 0 1
79 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 0 1 0 1
80 บ้านกลิ้งกลอง 0 1 0 1
81 บ้านหาดยาว 0 1 0 1
82 บ้านสายควน 0 1 0 1
83 บ้านบาตูปูเต๊ะ 0 1 0 1
84 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 0 1 0 1
85 บ้านควนตุ้งกู 0 1 0 1
86 บ้านท่าส้ม 0 0 2 2
87 บ้านดุหุน 0 0 2 2
88 บ้านทุ่งยาง 0 0 2 2
89 วัดไม้ฝาด 0 0 2 2
90 บ้านบางเตา 0 0 1 1
91 บ้านช่องลม 0 0 1 1
92 บ้านหัวหิน 0 0 1 1
93 อนุบาลรัษฎา 0 0 1 1
94 บ้านซา 0 0 1 1
95 บ้านฉางหลาง 0 0 1 1
96 บ้านไสบ่อ 0 0 1 1
97 บ้านเกาะลิบง 0 0 1 1
98 บ้านเขาโอน 0 0 1 1
99 บ้านท่ามะปราง 0 0 1 1
100 บ้านพรุจูด 0 0 0 0
101 บ้านพรุเตย 0 0 0 0
102 บ้านต้นไทร 0 0 0 0
103 บ้านวังลำ 0 0 0 0
104 บ้านช่องหาร 0 0 0 0
105 วัดวารีวง 0 0 0 0
106 บ้านไทรบ่วง 0 0 0 0
107 บ้านโพธิ์น้อย 0 0 0 0
108 บ้านควนหนองกก 0 0 0 0
109 บ้านเหนือคลอง 0 0 0 0
110 บ้านทุ่งสมอ 0 0 0 0
111 บ้านมดตะนอย 0 0 0 0
112 บ้านคลองชีล้อม 0 0 0 0
113 บ้านแหลม 0 0 0 0
114 บ้านไร่ออก 0 0 0 0
115 วัดทุ่งใหญ่ 0 0 0 0
116 บ้านห้วยไทร 0 0 0 0
117 บ้านบางค้างคาว 0 0 0 0
118 บ้านหนองราโพ 0 0 0 0
119 วัดปากแจ่ม 0 0 0 0
120 บ้านพระม่วง 0 0 0 0
121 บ้านย่านซื่อ 0 0 0 0
122 วัดสิทธิโชค 0 0 0 0
123 บ้านโตน 0 0 0 0
124 บ้านบางคราม 0 0 0 0
125 บ้านลำแพะ 0 0 0 0
126 บ้านท่าปาบ 0 0 0 0
127 บ้านหนองมวง 0 0 0 0
128 บ้านเขาพรุเสม็ด 0 0 0 0
129 วัดควนธานี 0 0 0 0
130 บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 0 0 0 0
131 บ้านป่าเตียว 0 0 0 0
132 บ้านไสต้นวา 0 0 0 0
133 บ้านนํ้าราบ 0 0 0 0
134 บ้านผมเด็น 0 0 0 0
135 บ้านควนหนองยาง 0 0 0 0
136 บ้านไร่ใหญ่ 0 0 0 0
137 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 0 0 0 0
138 บ้านเขาไม้แก้ว 0 0 0 0
139 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกุ้ง 0 0 0 0
140 วัดนํ้าฉ่า 0 0 0 0
141 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 0 0 0 0
142 บ้านนํ้าฉา 0 0 0 0
143 บ้านปาเต 0 0 0 0
144 เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 0 0 0 0
รวม 239 196 176 611

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ 082-2856681 ผู้ดูแลระบบ นางวัลภา จันทร์มีศรี 081-0894518 ผู้ประสานข้อมูลSillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]