เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 081
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดกาญจนบริรักษ์ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 4
5 ประชาวิทยา สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านพรุเตย สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 6
7 บ้านหนองราโพ สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 7
8 บ้านผมเด็น สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 8
9 บ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 9
10 บ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 10
11 บ้านเหนือคลอง สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 11
12 บ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 12
13 วิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 13
14 บ้านมดตะนอย สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 14
15 บ้านหนองมวง สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 14
16 วัดปากแจ่ม สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 14
17 บ้านช่องลม สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 17
18 บ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 17
19 บ้านห้วยไทร สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 17
20 บ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 17
21 บ้านเขาโอน สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 17
22 วิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 17
23 บ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 23
24 บ้านควนหนองยาง สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 24
25 บ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 24
26 บ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 24
27 วัดสิทธิโชค สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 24
28 กมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 28
29 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 28
30 บ้านควนหนองกก สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 28
31 บ้านซา สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 28
32 บ้านตะเคียนหลบฟ้า สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 28
33 บ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 28
34 บ้านป่ากอ สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 28
35 บ้านสายควน สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 28
36 บ้านหน้าเขา สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 28
37 บ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 28
38 บ้านควนอารี สพป. ตรัง เขต 2 - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 010
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาวิทยา สพป. ตรัง เขต 2 80.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่ากอ สพป. ตรัง เขต 2 74.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 70.95 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 70.80 เงิน 4
5 บ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 70.60 เงิน 5
6 บ้านไร่ออก สพป. ตรัง เขต 2 70.10 เงิน 6
7 บ้านหน้าเขา สพป. ตรัง เขต 2 66.65 ทองแดง 7
8 บ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 66.50 ทองแดง 8
9 บ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป. ตรัง เขต 2 65.70 ทองแดง 9
10 บ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 65.65 ทองแดง 10
11 บ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 64.15 ทองแดง 11
12 บ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 63.60 ทองแดง 12
13 บ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 63.55 ทองแดง 13
14 วัดกาญจนบริรักษ์ สพป. ตรัง เขต 2 63.55 ทองแดง 13
15 บ้านกลิ้งกลอง สพป. ตรัง เขต 2 61.35 ทองแดง 15
16 วัดควนธานี สพป. ตรัง เขต 2 60.40 ทองแดง 16
17 อนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 60.25 ทองแดง 17
18 บ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 58.95 เข้าร่วม 18
19 บ้านหนองปรือ สพป. ตรัง เขต 2 58.90 เข้าร่วม 19
20 บ้านวังหลาม สพป. ตรัง เขต 2 58.30 เข้าร่วม 20
21 บ้านหนองราโพ สพป. ตรัง เขต 2 58.30 เข้าร่วม 20
22 วัดวารีวง สพป. ตรัง เขต 2 57.70 เข้าร่วม 22
23 บ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 57.35 เข้าร่วม 23
24 บ้านห้วยนํ้าเย็น สพป. ตรัง เขต 2 56.85 เข้าร่วม 24
25 บ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 56.70 เข้าร่วม 25
26 บ้านนํ้าฉา สพป. ตรัง เขต 2 55.95 เข้าร่วม 26
27 บ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 55.65 เข้าร่วม 27
28 บ้านทุ่งสมอ สพป. ตรัง เขต 2 55.40 เข้าร่วม 28
29 บ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 55.25 เข้าร่วม 29
30 บ้านนํ้าราบ สพป. ตรัง เขต 2 52.85 เข้าร่วม 30
31 วัดปากแจ่ม สพป. ตรัง เขต 2 48.20 เข้าร่วม 31
32 บ้านหนองบัวน้อย สพป. ตรัง เขต 2 48.15 เข้าร่วม 32
33 บ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 45.35 เข้าร่วม 33
34 บ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 44.85 เข้าร่วม 34
35 บ้านคลองชีล้อม สพป. ตรัง เขต 2 43.65 เข้าร่วม 35
36 บ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 40.65 เข้าร่วม 36
37 วัดสิทธิโชค สพป. ตรัง เขต 2 36.50 เข้าร่วม 37
38 กมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 - -
39 บ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 - -
40 บ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 - -
41 วัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 - -


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 94.34 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 281
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 352
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 97.85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป. ตรัง เขต 2 93.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 90.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 90.40 ทอง 4
5 บ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 5
6 บ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 6
7 บ้านท่ามะปราง สพป. ตรัง เขต 2 85.71 ทอง 7
8 บ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 8
9 บ้านไทรบ่วง สพป. ตรัง เขต 2 84.64 ทอง 9
10 วัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 82.92 ทอง 10
11 บ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 82.21 ทอง 11
12 บ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 81.35 ทอง 12
13 บ้านควนเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 80.71 ทอง 13
14 บ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 79.50 เงิน 14
15 บ้านทุ่งยางงาม สพป. ตรัง เขต 2 78.42 เงิน 15
16 บ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 78.28 เงิน 16
17 ธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 76.71 เงิน 17
18 บ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 76.71 เงิน 17
19 บ้านทุ่งยาง สพป. ตรัง เขต 2 76.14 เงิน 19
20 บ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 75.42 เงิน 20
21 วัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 75.14 เงิน 21
22 บ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 74.60 เงิน 22
23 วัดวารีวง สพป. ตรัง เขต 2 74.57 เงิน 23
24 วัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 74.16 เงิน 24
25 วิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 74.14 เงิน 25
26 บ้านคลองชีล้อม สพป. ตรัง เขต 2 73.71 เงิน 26
27 อนุบาลรัษฎา สพป. ตรัง เขต 2 73.42 เงิน 27
28 บ้านวังลำ สพป. ตรัง เขต 2 72.28 เงิน 28
29 บ้านไร่ออก สพป. ตรัง เขต 2 70.85 เงิน 29
30 บ้านไสบ่อ สพป. ตรัง เขต 2 70.85 เงิน 29
31 บ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 70.50 เงิน 31
32 บ้านบ่อหิน สพป. ตรัง เขต 2 70.42 เงิน 32
33 บ้านหาดยาว สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 33
34 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 33
35 วัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 64.14 ทองแดง 35
36 บ้านหนองบัวน้อย สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 36
37 วัดปากแจ่ม สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 36
38 หาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 - -


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 400
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 87.01 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งยาง สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านช่องลม สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 4
5 วัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 79.67 เงิน 5
6 บ้านซา สพป. ตรัง เขต 2 79.25 เงิน 6
7 วัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 78.75 เงิน 7
8 บ้านบาตูปูเต๊ะ สพป. ตรัง เขต 2 78.68 เงิน 8
9 วัดกาญจนบริรักษ์ สพป. ตรัง เขต 2 77.34 เงิน 9
10 บ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 - -
11 บ้านบางค้างคาว สพป. ตรัง เขต 2 - -
12 บ้านวังลำ สพป. ตรัง เขต 2 - -
13 บ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 - -
14 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา สพป. ตรัง เขต 2 - -


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 790
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 90.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 85.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 81.72 ทอง 4
5 บ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 79.57 เงิน 5
6 เทศบาลห้วยยอดวิทยา สพป. ตรัง เขต 2 75.69 เงิน 6
7 บ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 73.04 เงิน 7
8 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 72.88 เงิน 8
9 บ้านบางหมาก สพป. ตรัง เขต 2 67.20 ทองแดง 9
10 บ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 63.02 ทองแดง 10
11 วัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 63.01 ทองแดง 11
12 บ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 62.27 ทองแดง 12


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 704
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 85.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 84.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 4
5 วัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 81.40 ทอง 5
6 บ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 80.20 ทอง 6
7 บ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 7
8 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 72.80 เงิน 8
9 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 9
10 บ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 71.80 เงิน 10
11 บ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 - -
12 บ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 - -


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 705
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 404
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 079
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 098
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 84.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านควนอารี สพป. ตรัง เขต 2 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 67.99 ทองแดง 4
5 บ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 65.34 ทองแดง 5


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 101
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 075
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 026
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชาวิทยา สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนํ้าพราย สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 4
5 วัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 6
7 บ้านไทรบ่วง สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 6
8 บ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 8


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 6
7 บ้านควนอารี สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 7
8 บ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 8
9 วัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 - -
10 วัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 - -


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 084
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านควนอารี สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 6
7 บ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 7
8 วัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 8
9 บ้านเขาพรุเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 102
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 4
5 บ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 5
6 บ้านหน้าเขา สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 6
7 บ้านวังหลาม สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 7
8 วัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 8
9 บ้านนํ้าราบ สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 9
10 บ้านหนองคล้า สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 9
11 บ้านไสมะม่วง สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 9
12 บ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 12
13 บ้านกลิ้งกลอง สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 13
14 บ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 13
15 บ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 13
16 อนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 13
17 บ้านควนตุ้งกู สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 17
18 บ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 17
19 บ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 19
20 วัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 19
21 บ้านควนตัง สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 21
22 บ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 22
23 บ้านโตน สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 22
24 บ้านดุหุน สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 24
25 บ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 25
26 บ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 26
27 บ้านบ่อหิน สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 27
28 บ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 28
29 วัดควนธานี สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 28
30 บ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 30
31 บ้านบางค้างคาว สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 30
32 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 30
33 วัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 33
34 บ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 34
35 วัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 34
36 บ้านซา สพป. ตรัง เขต 2 - -


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 4


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 4
5 วัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 5
6 วัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 6
7 บ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 7
8 บ้านควนตัง สพป. ตรัง เขต 2 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 766
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จุ๋งฮัวโซะเซียว สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจิจิก สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านลำแพะ สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 6
7 บ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 7
8 บ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 8
9 วัดไม้ฝาด สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 8
10 บ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 10
11 วัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 11
12 บ้านวังลำ สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 12
13 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 12
14 ธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 14
15 บ้านฉางหลาง สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 14
16 บ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 16
17 บ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 17
18 บ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 18
19 วัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 18
20 วัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 18
21 บ้านควนตุ้งกู สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 21
22 บ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 - -
23 บ้านบางหมาก สพป. ตรัง เขต 2 - -
24 บ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 - -
25 บ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 - -
26 บ้านไทรบ่วง สพป. ตรัง เขต 2 - -


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 280
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 92.98 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑