สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 037 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 10 13 12
2 039 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 35 93 61
3 040 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 23 33 30
4 041 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 38 90 63
5 042 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 28 49 41
6 043 โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 8 17 12
7 044 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 53 40
8 045 โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 14 18 16
9 047 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 41 104 70
10 048 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 40 81 60
11 049 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 34 75 52
รวม 298 626 457
1083

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ admin นายมนตรี รัตนบุรี โทร 081-8939684
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]