ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 21 10 3 34
2 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 3 0 21
3 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 14 13 11 38
4 ภูเก็ตปัญญานุกูล 14 11 6 31
5 สำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 0 1 13
6 ชุมพรปัญญานุกูล 11 9 6 26
7 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 10 16 9 35
8 สงขลาพัฒนาปัญญา 6 6 5 17
9 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 4 7 3 14
10 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 4 3 0 7
11 ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 0 3 3 6
รวม 114 81 47 242

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ admin นายมนตรี รัตนบุรี โทร 081-8939684
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]