สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ณ จังหวัดตรัง
วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ได้  20  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ได้  11  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ได้  11  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 4  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา ได้  9  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ได้  8  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้  7  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 7  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ได้  6  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ได้  6  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ได้  5  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ