ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง 10 9 2 21
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 6 3 2 11
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต 4 4 0 8
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 1 3 8
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา 3 3 3 9
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ 2 3 1 6
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร 2 2 1 5
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส 2 1 0 3
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 1 4 0 5
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง 1 3 2 6
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี 1 2 0 3
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 1 2 3
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา 0 0 2 2
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา 0 0 1 1
รวม 36 36 19 91

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายอำพล จ่าพันธุ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี โทร 083-0657532
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]