แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน
แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขันของศูนย์การศึกษา
 
   ๑. การแข่งขันวาดภาพระบายสีทุกรายการ  เปลี่ยนจากเต็นโดม A เป็นเต็นโดม B
     ๒. การแข่งขันการประกวดร้องเพลง  เปลี่ยนจากเต็นโดม B   เป็นห้องประชุมศรีตรัง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔  ประจำจังหวัดตรัง
 
วันอาทิตย์ ที่ 06 มกราคม 2562 เวลา 11:21 น.