สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สนามกีฬาทุ่งแจ้ง  
2 โรงเรียนกันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง นายสุรเชษฐ สองรักษ์ 7.405566, 99.518273 0619822898
3 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นางนราวัลลภ์ ทองพันธ์ 7.452586, 99.633847 086-8978275
4 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นางยุวดี ใจจ้อง 7.387705, 99.668294 0862824844
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง นายจักรพงษ์ ทองประดับ 7.552960, 99.558516 0894725311
6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง นางอัมพร สงวนศักดิ์ 7.504058, 99.630749 0810871316
7 โรงเรียนสภาราชินี 2 อ.เมือง จ.ตรัง นางอารีรัตน์ ศรีวราพันธุ์ 7.562758, 99.588543 088-392072
8 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง นางสาวนวลจันทร์ ช่องดารากุล 7.553805, 99.609879 0887883250
9 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง นายอนุชิต พงค์เกื้อ 7.559506, 99.695653 0897317565
10 โรงเรียนห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นางโสลัดดา เศรษฐการ 7.788181, 99.629411 075 271073
11 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  

ติดต่อผู้ดูแล
นายกรุณพล พราหมเภทย์ 08-9298-1187
นางปาณิสรา อนันต์ 06-1453-9691
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]