งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน


 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

                 ผู้ประสานงานทุกศูนย์สาระ สังกัด สพม. ดาวน์โหลด
แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ ของศูนย์วิเชียรมาตุ ของ อ.ยุวเยาว์ ฉิมพาลี เป็น 081-2717282  
 
+++++++++++++++++++++++++
วันพุธที่ 9  มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภายใต้แนวคิด  “หัตถศิลป์สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์เด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างไทยยั่งยืน” และเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา บริเวณลานวัฒนธรรม สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง)  อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง  โดยมีนางณิทฐา  แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  กล่าวต้อนรับ และนายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  กล่าวรายงาน  ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบไปด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตรัง ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและประชาชนทั่วไป สำหรับการแข่งขันของทุกกลุ่มสาระดำเนินการระหว่างวันที่ 8 – 10  มกราคม 2562  การจัดงานครั้งนี้นักเรียน นักศึกษา ได้จัดนิทรรศการ การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ (ภาคใต้)  และได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตรผู้สนับสนุนการจัดงาน และรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ รับโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)  และเงินสด 3,000.- บาท ให้แก่ นายสุรเชษฐ  สองรักษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร และนายเจษฎาภรณ์  แสงสุวรรณ์ ครูโรงเรียนกันตังพิทยากรตามลำดับ
ประมวลภาพ การจัดกิจกรรมการแข่งขันในแต่ละสนาม
วันที่  8  มกราคม  2562  นายธัชชเวชว์  จันทร์  สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา  2561  ครั้งที่  68  ระดับชาติ : ภาคใต้  ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ณ  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
----------------------------------------------------------------------------------

วันที่  8  มกราคม  2562  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ให้กำลังใจและเยี่ยมชมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยของนักเรียน  ปีการศึกษา  2561  ครั้งที่  68  ระดับชาติ : ภาคใต้  ศูนย์การแข่งขันศิลปะ-ดนตรี  (การประกวดดนตรีสตริง)  ณ  ห้องธนารมย์  3  ชั้น  3  โรงแรมธรรมรินทร์  ธนา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง


คณะทำงานเยี่ยมชม ความเรียบร้อยของ
ศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนห้วยยอด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
=======================================
 
คณะทำงานเยี่ยมชม ความเรียบร้อยของ
ศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสภาราชินี ตรัง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562  
.....................................................................................................
บรรยากาศ กลุ่มเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล .. 
กลุ่มนี้เที่ยงคืนกว่าจะได้กลับบ้าน
 

                                                                        
   ประกาศ แจ้งโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน ขอให้ศึกษาและยื่นเอกสารการเปลี่ยนตัวในระบบให้ครบตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศไปอย่างเคร่งครัด เนื่องจากพบว่ามีการขอเปลี่ยนตัวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และยื่นเอกสารไม่ครบเป็นจำนวนมาก ซึ่งแอดมินที่ทำหน้าที่ให้แต่ละทักษะจะทำการอนุมัติเฉพาะโรงเรียนที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์เท่านั้น ซึ่งสามารเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 61 หลังจากนั้นจึงนำเอกสารการขอเปลี่ยนตัว ตัวจริงมายื่น ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขันอีกครั้ง หากเลยกำหนดการขอเปลี่ยนตัวในระบบ แต่ละโรงเรียนสามารถขอเปลี่ยนตัวได้อีกครั้งโดยยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 08 ธันวาคม 2561 เวลา 20:53 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 15:19 น.
yes  วิทยาศาสตร์  ประกาศจากศูนย์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย   
 •          ข้อบ่งชี้การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
  ดาวน์โหลด
yes  ศิลปะดนตรี และ ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ
yes  ภาษาไทย และ เรียนรวม ภาษาไทย   โรงเรียนสภาราชินีตรัง
yes การงานอาชีพ และคอมพิวเตอร์   โรงเรียนสภาราชินี 2
yes คณิตศาสตร์  โรงเรียนห้วยยอด
 • กำหนดส่งเล่มโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ และ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 24 ธ.ค.2561 โดยส่งมาที่ 
  คุณ วลัย กัลป์จารุ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  23 โรงเรียนห้วยยอด ต.ห้วยยอด  อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
  โทร:089-475-9872 (ครูวลัย กัลป์จารุ)
  โทร:083-643-6222(รองโสลัดดา เศรษฐการ)
  โทร:092-294-4952(ครูอัญชนา กองกุลศิริ)
  โทร:089-737-7107(ครูเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช)
 • แจ้งประกาศกิจกรรมทางคณิตศาสตร์การเตรียมตัวในการแข่งขัน   
 • แจ้งแผนผังการแข่งขันแผนที่ โรงเรียน 
  แผนที่โรงเรียน   สถานที่การแข่งขัน  
yes สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภฺ์
yes ศิลปะ (ทัศนศิลป์ และ นาฏศิลป์)  โรงเรียนกันตังพิทยากร  
 
yes พัฒนาผู้เรียน และ การศึกษาพิเศษ เรียนรวม   โรงเรียนสวัส์ดิ์รัตนาภิมุข
       ผังการจราจรในโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  
yes สุขศึกษาและพล ศึกษา ทุกกิจกรรม   โรงเรียนตรังรังสฤษดิ์
 •  

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 30
จำนวนโรงเรียน 395
จำนวนทีม 4,820
จำนวนนักเรียน 15,712
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 8,265
จำนวนกรรมการ 1,298
ครู+นักเรียน 23,977
ครู+นักเรียน+กรรมการ 25,275
ประกาศผลแล้ว 234/234 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 272
เมื่อวาน 179
สัปดาห์นี้ 757
สัปดาห์ที่แล้ว 907
เดือนนี้ 272
เดือนที่แล้ว 5,119
ปีนี้ 18,116
ทั้งหมด 859,675