งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน


 

 
ศูนย์ประสานงาน ระดับ สพม.

ข่าวประชาสัมพันธ์

:: ปฏิทินการดำเนินงานฝ่ายรายงานผล ::
♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค วันที่ 1-30 พ.ย. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3 ธ.ค. 2561
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3-9 ธ.ค. 2561
♦ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 10 ธ.ค. 2561
♦พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับภาค วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดตรัง วันที่ 8-10 ม.ค. 2562
ประกาศ การแข่งขันภาพยนต์สั้น  ดาวโหลด
วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 15:41 น.
*** ขยายเวลา แก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัว นักเรียน ครู***
ตั้งแต่วันนี้  - 14 ธันวาคม  2561
และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวหน้างาน ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน ป่วย อุบัติเหตุ
โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อคณะกรรมการ ขอให้ทุกท่านเคารพกติกา
วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 15:05 น.
ประกาศ ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์ ดาวโหลด
วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 14:28 น.
ผู้ประสานงาน สพม. ดาวน์โหลด
วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น.
นักเรียน
สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กหญิงอุษณีย์ ช่วยเชียร เด็กหญิงกชนันท์ เขียวเสน
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เปลี่ยนตัว เปลี่ยนจาก ด.ญ.อุษณีย์ ช่วยเชียร เป็น ด.ญ.กชนันท์ เขียวเสน
หลักฐานแนบไม่สมบูรณ์
ครู
นางสาวิอิฏฐารมณ์ กิมาคม นางสาวจิราภรณ์ นุ้ยเนียม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ แก้ไขรายชื่อ พิมพ์ชื่อผิด
นายปราโมทย์ บุญยัง นางสาวพิชญ์สินี โภชนุกูล โรงเรียนพัทลุง แก้ไขรายชื่อ ไม่มีหลักฐานเปลี่ยนตัว
นายสาโรจ แก้วมณี นางสาวณัฐรินีย์ หนูชัยแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ไม่มีหลักฐานเปลี่ยนตัว
นายสาโรจ แก้วมณี นายพงศกร ชาญชัยชูจิต โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ไม่มีหลักฐานเปลี่ยนตัว
นายเอกตวัน เลิศไกร นางจิรายุ สุวรรณา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปลี่ยนตัว ไม่มีหลักฐานเปลี่ยนตัว 
ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ผ่าน Email  south68tr@gmail.com
วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 08:44 น.
ประกาศ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษา 
ดาวน์โหลด
วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 08:38 น.
กำหนดส่งเล่มโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ และ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย   ส่งจำนวน  5  เล่ม  ภายในวันที่ 24 ธ.ค.2561 โดยส่งมาที่ 
คุณ วลัย กัลป์จารุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
23 โรงเรียนห้วยยอด ต.ห้วยยอด
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทร:089-475-9872 (ครูวลัย กัลป์จารุ)
โทร:083-643-6222(รองโสลัดดา เศรษฐการ)
โทร:092-294-4952(ครูอัญชนา กองกุลศิริ)
โทร:089-737-7107(ครูเจ๊ะมีน๊ะ รองเดช)
  
วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 08:37 น.
วันจันทร์ ที่ 03 ธันวาคม 2561 เวลา 16:36 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 23:17 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 30
จำนวนโรงเรียน 395
จำนวนทีม 4,819
จำนวนนักเรียน 15,712
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 8,254
จำนวนกรรมการ 395
ครู+นักเรียน 23,966
ครู+นักเรียน+กรรมการ 24,361

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 178
เมื่อวาน 8,621
สัปดาห์นี้ 23,322
สัปดาห์ที่แล้ว 57,175
เดือนนี้ 82,856
เดือนที่แล้ว 41,465
ปีนี้ 134,255
ทั้งหมด 134,255