งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 เต็นท์ที่ 2 8 ม.ค. 2562 09.00 - 13.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 เต็นท์ที่ 2 9 ม.ค. 2562 09.00 - 13.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 เต็นท์ที่ 1 9 ม.ค. 2562 09.00 - 12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 เต็นท์ที่ 2 10 ม.ค. 2562 09.00 - 12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 4 ห้อง ใต้อาคาร 8 ม.ค. 2562 09.00 - 12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 4 ห้อง ใต้อาคาร 10 ม.ค. 2562 09.00 - 12.00
-
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 4 ชั้น 2 8 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 4 ชั้น 2 9 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 เต็นท์ที่ 1 8 ม.ค. 2562 09.00 - 12.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 เต็นท์ที่ 1 10 ม.ค. 2562 09.00 - 12.00
-
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงฝึกงาน ห้อง โรงฝึกงาน 10 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 4 ห้อง ใต้อาคาร 9 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 3 ห้อง ใต้อาคาร 8 ม.ค. 2562 09.00 - 12.00
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 3 ห้อง ใต้อาคาร 10 ม.ค. 2562 09.00 - 12.00
-
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงฝึกงาน ห้อง โรงฝึกงาน 8 ม.ค. 2562 09.00 - 12.00
-
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงฝึกงาน ห้อง โรงฝึกงาน 9 ม.ค. 2562 09.00 - 12.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคารเรียน 3 ห้อง ใต้อาคาร 9 ม.ค. 2562 09.00 - 12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 หอประชุม ห้อง หอประชุม 10 ม.ค. 2562 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแล
นายกรุณพล พราหมเภทย์ 08-9298-1187
นางปาณิสรา อนันต์ 06-1453-9691
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]