งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง อินทนิล3 8 ม.ค. 2562 09.00-11.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยยอด อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง อินทนิล3 9 ม.ค. 2562 09.00-11.00
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223-226 8 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยยอด อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932-935 9 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213-216 8 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยยอด อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922-925 9 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง 1117-1118 8 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยยอด อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง 1117-1118 9 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด อาคาร12 ชั้น 1 ห้อง อินทนิล2 8 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยยอด อาคาร12 ชั้น 1 ห้อง อินทนิล2 9 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง อินทนิล1 8 ม.ค. 2562
9 ม.ค. 2562
09.00 เป็นต้นไป
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยยอด อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง อินทนิล1 8 ม.ค. 2562
9 ม.ค. 2562
09.00 เป็นต้นไป
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด อาคาร 12 ชั้น 3 ห้อง 1238 8 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยยอด อาคาร 12 ชั้น 3 ห้อง 1238 9 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 8 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแล
นายกรุณพล พราหมเภทย์ 08-9298-1187
นางปาณิสรา อนันต์ 06-1453-9691
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]