งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อาคารเรียน 1 ห้อง To be Number One 8 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อาคารเรียน 1 ห้อง To be Number One 9 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 เต็นท์ในสนามโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 8 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 เต็นท์ในสนามโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 9 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อาคารเรียน 4 ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 8 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อาคารเรียน 4 ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 9 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เต็นท์โดมใหญ่ในสนามหน้าเสาธง 9 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เต็นท์โดมใหญ่ในสนามหน้าเสาธง 8 ม.ค. 2562 10.30 เป็นต้นไป
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อาคารเรียน 5 ห้อง ใต้อาคารเ่รียน 5 8 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อาคารเรียน 5 ห้อง ใต้อาคารเ่รียน 5 9 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อาคารเรียน 4 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2 8 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อาคารเรียน 4 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2 9 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง พระพุทธศาสนา 8 ม.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแล
นายกรุณพล พราหมเภทย์ 08-9298-1187
นางปาณิสรา อนันต์ 06-1453-9691
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]