งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ลานเฉลิมพระเกียรติ ริมท่าน้ำ เทศบาลเมืองกันตัง 8 ม.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนกันตังพิทยากร หอประชุมราชพฤกษ์ 8 ม.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนกันตังพิทยากร หอประชุมราชพฤกษ์ 10 ม.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนกันตังพิทยากร หอประชุมราชพฤกษ์ 9 ม.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 อาคารคอซิมบี้ เทศบาลเมืองกันตัง 9 ม.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 อาคารคอซิมบี้ เทศบาลเมืองกันตัง 8 ม.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ลานเฉลิมพระเกียรติ ริมท่าน้ำ เทศบาลเมืองกันตัง 9 ม.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 ลานเฉลิมพระเกียรติ ริมท่าน้ำ เทศบาลเมืองกันตัง 10 ม.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 อาคารคอซิมบี้ เทศบาลเมืองกันตัง 10 ม.ค. 2562 09.00 -12.00 น.
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 อาคารคอซิมบี้ เทศบาลเมืองกันตัง 10 ม.ค. 2562 13.00 -16.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแล
นายกรุณพล พราหมเภทย์ 08-9298-1187
นางปาณิสรา อนันต์ 06-1453-9691
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]