งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง 521 9 ม.ค. 2562 08.00-16.00 เก็บตัว 522,523
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง 521 10 ม.ค. 2562 08.00-16.00 เก็บตัว 522,523
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 5 ชั้น 3 ห้อง 532 9 ม.ค. 2562 08.00-16.00 เก็บตัว 533, 534
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 5 ชั้น 3 ห้อง 532 10 ม.ค. 2562 08.00-16.00 เก็บตัว 533,534
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 8 ม.ค. 2562 08.00-16.00 เก็บตัว 437
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ม.ค. 2562 08.00-16.00 เก็บตัว 437
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ หอประชุม ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 8 ม.ค. 2562 08.00-16.00
-
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ หอประชุม ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 9 ม.ค. 2562 08.00-16.00
-
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 432 8 ม.ค. 2562 08.00-12.00 เก็บตัว 434, 436
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 432 8 ม.ค. 2562 13.00-16.00 เก็บตัว 436
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 5 ชั้น 4 ห้อง 545 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00 เก็บตัว 546
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 5 ชั้น 4 ห้อง 542 9 ม.ค. 2562 13.00-16.00 เก็บตัว 543
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน5 ชั้น 2 ห้อง 521 8 ม.ค. 2562 13.00-16.00 เก็บตัว 522
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 5 ชั้น 3 ห้อง 532 8 ม.ค. 2562 09.00-12.00 เก็บตัว 533
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 5 ชั้น 4 ห้อง 542 8 ม.ค. 2562 09.00-12.00 เก็บตัว 543
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 431 8 ม.ค. 2562 13.00-16.00 เก็บตัว 433,434
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 5 ชั้น 4 ห้อง 542 9 ม.ค. 2562 09.00-12.00 เก็บตัว 544
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง 521 8 ม.ค. 2562 09.00-12.00 เก็บตัว 522,523
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 5 ชั้น 3 ห้อง 534 8 ม.ค. 2562 13.00-16.00 เก็บตัว 535, 536
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 431 9 ม.ค. 2562 08.00-12.00 เก็บตัว 433,436
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 5 ชั้น 4 ห้อง 545 9 ม.ค. 2562 13.00-16.00 เก็บตัว 546
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 5 ชั้น 4 ห้อง 544 8 ม.ค. 2562 09.00-16.00 เก็บตัว 545
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง 525 8 ม.ค. 2562 13.00-16.00 เก็บตัว 526
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 432 9 ม.ค. 2562 08.00-12.00
-
25 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 5 ชั้น 4 ห้อง 544 9 ม.ค. 2562 09.00-10.00
-
26 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง 525 8 ม.ค. 2562 09.00-12.00
-
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 5 ชั้น 3 ห้อง 536 9 ม.ค. 2562 08.00-16.00
-
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารเรียน 5 ชั้น 3 ห้อง 536 10 ม.ค. 2562 08.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแล
นายกรุณพล พราหมเภทย์ 08-9298-1187
นางปาณิสรา อนันต์ 06-1453-9691
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]