งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี, ชุมพร) กลุ่ม สพม.ชุมพร 2

ระหว่างวันที่ 7 ถึง 8  กันยายน  2561
ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา โรงเรียนเมืองหลังสวน
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา โรงเรียนท่าข้ามวิทยา

และวันพุธที่ 12  กันยายน  2561
ณ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี, ชุมพร) กลุ่ม สพม.ชุมพร 2
ระหว่างวันศุกร์ที่ 7 ถึง วันเสาร์ที่ 8  กันยายน  2561 ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา โรงเรียนเมืองหลังสวน โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
และวันพุธที่ 12  กันยายน  2561 ณ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
ที่ วัน เดือน ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1 วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เปิดระบบการเข้าใช้เว็บไซค์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี, ชุมพร) นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน ผู้ดูแลระบบ 083-508-0054
ID Line : ultramannuy
2 วันจันทร์ที่ 20 – วันศุกร์ที่
24 สิงหาคม 2561
เปิดระบบให้โรงเรียนลงทะเบียนนักเรียนและครู ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ โรงเรียนทุกโรงในเขต
ใช้รหัสเดิม
 
3 วันจันทร์ที่ 20 - วันศุกร์ที่
24 สิงหาคม 2561
เลขานุการศูนย์ ลงทะเบียนข้อมูลกำหนดการแข่งขัน คณะกรรมการการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ เลขานุการศูนย์  
4 วันเสาร์ที่ 25 – วันจันทร์ที่
27 สิงหาคม 2561
แก้ไขรายชื่อนักเรียนและครู ที่เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนทุกโรงในเขต
ใช้รหัสเดิม
 
5 วันอังคารที่ 28  สิงหาคม  2561 เวลา 12.00 น. ปิดระบบการแก้ไขรายชื่อ นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน ผู้ดูแลระบบ  
6 วันพุธที่ 29  สิงหาคม  2561 ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เลขาศูนย์พิมพ์เอกสารการแข่งขันได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เลขานุการศูนย์  
7 วันพุธที่ 29 สิงหาคม  2561 โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ตั้งแต่วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนทุกโรงในเขต
ใช้รหัสเดิม
 
8 วันศุกร์ที่ 7 – วันเสาร์ที่
8  กันยายน  2561
เริ่มการแข่งขัน วันศุกร์ที่ 7 – วันเสาร์ที่ 8  กันยายน  2561 ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา โรงเรียนเมืองหลังสวน โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแข่งขัน ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
โรงเรียนสวนศรีวิทยา โรงเรียนเมืองหลังสวน โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
และโรงเรียนท่าข้ามวิทยา
 
9 วันศุกร์ที่ 7 ถึง วันเสาร์ที่
8  กันยายน  2561
ประมวลผลและประกาศผลการแข่งขันหลังการแข่งขันเสร็จสิ้น นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน ผู้ดูแลระบบ  
10 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 การแข่งขันเรียนนักเรียนเรียนร่วม ณ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  
11 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ประมวลผลและประกาศผลการแข่งขันหลังการแข่งขันเสร็จสิ้น นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน ผู้ดูแลระบบ  
12 วันพฤหัสบดีที่13 กันยายน 2561 พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนและครูที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.11 สหวิทยาเขต ชพ.1 และ ชพ.2 โรงเรียนทุกโรงในเขต
ใช้รหัสเดิม
 
13 วันพฤหัสบดีที่13 กันยายน 2561 โอนข้อมูลการแข่งชันเข้าสู่ระดับภาคใต้ นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน ผู้ดูแลระบบ  
ติดต่อผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน นางสาวอุษณีย์  โยธินะเวคิน โทร.083-508-0054 ID Line : ultramannuy
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 7-8 กันยายน 2561
♦จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 11-12 กันยายน 2561
♦ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
♦พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน วันที่ 15 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคใต้------------------------------------
♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค วันที่ 1-14 ธ.ค. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 14 ธ.ค. 2561
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 17-24 ธ.ค. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 25-27 ธ.ค. 2561
♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดตรัง วันที่ 8-10 ม.ค. 2562

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 17
จำนวนทีม 841
จำนวนนักเรียน 1,919
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,237
จำนวนกรรมการ 1,246
ครู+นักเรียน 3,156
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,402
ประกาศผลแล้ว 194/234 (82.91%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 14
เมื่อวาน 30
สัปดาห์นี้ 69
สัปดาห์ที่แล้ว 267
เดือนนี้ 14
เดือนที่แล้ว 550
ปีนี้ 564
ทั้งหมด 110,096