ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 28
2 คณิตศาสตร์ 22
3 วิทยาศาสตร์ 26
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 52
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 15
7 ศิลปะ-ดนตรี 72
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 15
9 ภาษาต่างประเทศ 72
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 49
11 คอมพิวเตอร์ 14
12 หุ่นยนต์ 8
13 การงานอาชีพ 66
14 เรียนรวม - ภาษาไทย 13
15 เรียนรวม - ศิลปะ 16
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 15