งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 (สพม.12) กลุ่มนครศรีธรรมราช

เมนูหลัก

หน้าแรก รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการตัดสินการแข่งขัน พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร. พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู ผลการแข่งขันรายกิจกรรม ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่ สรุปเหรียญรางวัล สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค ข้อมูลสถานที่แข่งขัน 11.แผนที่/แผนผังจัดงาน 12.หลักการและวัถุประสงค์ 13.ประวัติการจัดงาน 14. คำขวัญและตราสัญญลักษณ์ 15. กำหนดการพิธีเปิด 16. ผู้ประสานงานศูนย์แข่งขัน 17. ผู้ประสานงาน สพม.12 18.คำร้องขอเปลี่ยนตัวDOC5 19.ยกเลิกประกาศผลDOC9 20.แบบแก้ไขชื่อ-สกุลDOC10 21.ปฎิทินผ่ายทะเบียนฯ 22.ประกาศคณะกรรมการดำเนินงาน 23.ประกาศสถานที่แข่งขัน/กิจกรรม 24. ขั้นตอนการรายงานตัวแข่งขัน คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันระดับเขต
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 27– 31 ส.ค. 61
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 31 ส.ค. 61 :18.00
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 27-31 ส.ค. 61
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 1 - 2 ก.ย. 61
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 5-7 ก.ย. 61
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน
♦ ประกาศตัวแทนไประดับภาค
การจัดการแข่งขันระดับภาคใต้
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค วันที่ 15 พ.ย. 2561
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3 ธ.ค. 2561
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3-9 ธ.ค. 2561(เพิ่มรูปถ่าย)
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 10 ธ.ค. 2561
♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดตรัง วันที่ 8-10 ม.ค. 2562

 
        
                             คลิกที่แบนเนอร์ เพื่อเข้าเว็บแข่งขันระดับของ สพม. ระดับภาคใต้
 
            :: ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน  ::    
                    -  รายกิจกรรม       -  รายโรงเรียน  
                    -  ลำดับที่แข่งขัน   -  ตารางแข่งขัน  
หมายเหตุ 
                    -  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน new2 
                        - ในกรณีที่เพิ่มรูปไม่ได้ ให้พิมพ์บัตรเปล่าออกมาก่อน นำรูปถ่ายมาติดที่บัตรในภายหลัง และนายทะเบียนประทับตรายาง
                           ของโรงเรียน (เหมือน ปพ1.)ใช้รายงานตัวเข้าแข่งขัน คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน 

                        - ในกรณีที่เพิ่มรูปได้  ขนาด 450x600 (jpg) ให้พิมพ์บัตรออกปกติ ใช้คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน ในการรายงานตัวเข้าแข่งขัน
                    -  วิธีการการตั้งค่าเครื่องพิมพ์     (ตั้งค่าเหมือนกับระดับเขต) ขนาดบัตร 9.5x14 ซ.ม. ตามที่สพฐ.กำหนด

 แบบฟอร์มการเปลี่ยนตัว       
          - เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 
          - ขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน 
          - เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน 
          - ขอเพิ่มผู้ฝึกสอน
          - ขอเปลี่ยนตัวผู้ฝึกสอน 
          - ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้ฝึกสอน 
 
หมายเหตุ  การเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีมโปรดพิมพ์เอกสารใบเปลี่ยนตัว ติดตัวไปด้วยเพื่อสะดวกในการ
               ขอเปลี่ยนตัวในกรณ๊นักเรียนเจ็บป่วยฉุกเฉิน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าแข่งขันและ ครูควบคุม 

                               กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                                                            063-0810195, 075-345050 ต่อ 107
วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:40 น.
     

       พิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขัน ครุ คณะกรรมการ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08:41 น.
 
เรียน  คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวันวิชาการมัธยมศึกษา และคณะกรรมการศูนย์ 
        กรุณา ตอบแบบสอบถามด้วยครับ เพื่อการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป
         คลิกเพื่อ ตอบแบบสอบถาม
วันศุกร์ ที่ 07 กันยายน 2561 เวลา 15:00 น.
ลำดับการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 (วันแรก)
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬำภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ ในวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561        รายละเอียด      แผนผังสนามแข่งขัน 
วันอังคาร ที่ 04 กันยายน 2561 เวลา 13:07 น.
               
หมายเหตุ         
  • การประกาศผลนี้ เป็นผลการแข่งขันที่ไม่เป็นทางการ และเมื่อได้ประกาศผลครบเวลา 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มประกาศผล จนถึงเวลาปัจจุบัน ผ่านทางระบบเว็บไซต์แข่งขัน จึงจะถือว่าผลการแข่งขันตามประกาศนี้ เป็นทางการ
  • ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม ถ้าต้องการประท้วงผลการตัดสิน ต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มประกาศผล  จนถึงเวลาปัจจุบันหลังจาก 24 ชั่วโมง ไปแล้ว ถือว่า ยอมรับผลการตัดสิน และผลการแข่งขันรายการนั้นๆ จะเป็นผลการแข่งขันที่ เป็นทางการ 
     
- สรุปเหรียญรางวัล รายการไปต่อระดับภาค 
วันอาทิตย์ ที่ 02 กันยายน 2561 เวลา 09:24 น.

ระบบพิมพ์บัตรประจำตัว จะเปิดให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาวิชาการ พิมพ์บัตรได้
ตั้งแต่ : วันที่  1-2  กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.
แนวปฏิบัติ :
1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และ
    กรรมดำเนินงาน (ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, รายการ, เวลา, สถานที่) โดย
    ตรวจเมื่อเป็นไฟล์ PDF ถ้าถูกต้องให้ Save ลงเครื่อง ก่อนนำไปพิมพ์
2. เมื่อตรวจสอบทุกอย่างถูกต้อง โรงเรียนและศูนย์แข่งขัน สามารถพิมพ์บัตร
    ประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน กรรมการดำเนินงาน 
    โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงของศูนย์วิชา ว่าจะให้ใช้บัตรชนิดใดบ้าง
    ซึ่งมีบัตรทั้งหมด  4 ประเภท คือ
    1) บัตรผู้เข้าแข่งขัน สีขาว/ม่วง              2) บัตรครูผู้ฝึกสอน สีขาว/เขียว
    3) บัตรกรรมการตัดสิน สีขาว/ฟ้า            4) บัตรคณะกรรมการดำเนินงาน สีขาว/แสด
3. พิมพ์บัตรโดยใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์ตามแนวตั้งจะได้บัตร 2 ใบ นำมาตัด
    แล้วพับครึ่ง จะได้บัตรขนาด 9.5x14 ซ.ม.
วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 18:27 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 90
จำนวนทีม 10,643
จำนวนนักเรียน 22,942
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 14,130
จำนวนกรรมการ 3,713
ครู+นักเรียน 37,072
ครู+นักเรียน+กรรมการ 40,785
ประกาศผลแล้ว 498/498 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 10
สัปดาห์นี้ 49
สัปดาห์ที่แล้ว 415
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 1,105
ปีนี้ 1,106
ทั้งหมด 797,519