งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารโดมจอมล้าน 5 ก.ย. 2561 09.00 - 10.00 น.
-
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารโดมจอมล้าน 5 ก.ย. 2561 11.00 - 12.00 น.
-
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารโดมจอมล้าน 5 ก.ย. 2561 11.00 - 12.00 น.
-
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารโดมจอมล้าน 5 ก.ย. 2561 11.00 - 12.00 น.
-
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้องราชพฤกษ์ 5 ก.ย. 2561 13.00 - 15.00 น.
-
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้องราชพฤกษ์ 5 ก.ย. 2561 15.00 - 17.00 น.
-
7 867 การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามบาสเกตบอล 5 ก.ย. 2561 10.00 - 16.30 น.
-
8 887 การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามบาสเกตบอล 5 ก.ย. 2561 10.00 - 16.30 น.
-
9 889 การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามบาสเกตบอล 5 ก.ย. 2561 10.00 - 16.30 น.
-
10 890 การแข่งขันทักษะแฮนด์บอล(ระดับ ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามบาสเกตบอล 5 ก.ย. 2561 10.00 - 16.30 น.
-
11 894 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซทโต้คู่ข้ามตาข่าย (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 5 ก.ย. 2561 09.00 - 15.30 น.
-
12 907 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซทโต้คู่ข้ามตาข่าย (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 5 ก.ย. 2561 09.00 - 15.30 น.
-
13 912 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซทโต้คู่ข้ามตาข่าย (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 5 ก.ย. 2561 09.00 - 15.30 น.
-
14 913 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์หรือเซทโต้คู่ข้ามตาข่าย (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 5 ก.ย. 2561 09.00 - 15.30 น.
-
15 988 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์ฝาผนัง (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 5 ก.ย. 2561 09.00 - 15.30 น.
-
16 989 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์ฝาผนัง (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 5 ก.ย. 2561 09.00 - 15.30 น.
-
17 990 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์ฝาผนัง (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 5 ก.ย. 2561 09.00 - 15.30 น.
-
18 991 การแข่งขันทักษะวอลเลย์บอลอันเดอร์ฝาผนัง (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 5 ก.ย. 2561 09.00 - 15.30 น.
-
19 920 การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล 5 ก.ย. 2561 09.00 - 15.30 น.
-
20 922 การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล 5 ก.ย. 2561 09.00 - 15.30 น.
-
21 924 การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล 5 ก.ย. 2561 09.00 - 15.30 น.
-
22 926 การแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล 5 ก.ย. 2561 09.00 - 15.30 น.
-
23 929 การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตซอล 5 ก.ย. 2561 09.00 - 14.00 น.
-
24 931 การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตซอล 5 ก.ย. 2561 09.00 - 14.00 น.
-
25 934 การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตซอล 5 ก.ย. 2561 09.00 - 14.00 น.
-
26 935 การแข่งขันทักษะเดาะบอล (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตซอล 5 ก.ย. 2561 09.00 - 14.00 น.
-
27 970 การแข่งขันทักษะ Street basketball (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 6 ก.ย. 2561 09.00 - 16.30 น.
-
28 971 การแข่งขันทักษะ Street basketball (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561 09.00 - 16.30 น.
-
29 972 การแข่งขันทักษะ Street basketball (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561 09.00 - 16.30 น.
-
30 941 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล ยิงประตู (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2561 09.00 - 16.30 น.
-
31 942 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล ยิงประตู (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2561 09.00 - 16.30 น.
-
32 955 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล ยิงประตู (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2561 09.00 - 16.30 น.
-
33 958 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล ยิงประตู (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2561 09.00 - 16.30 น.
-
34 960 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล เลย์ อัพ (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2561 09.00 - 16.30 น.
-
35 963 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล เลย์ อัพ (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2561 09.00 - 16.30 น.
-
36 965 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล เลย์ อัพ (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2561 09.00 - 16.30 น.
-
37 967 การแข่งขันทักษะบาสเกตบอล เลย์ อัพ (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2561 09.00 - 16.30 น.
-
38 969 การแข่งขันทักษะ Street basketball (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561 09.00 - 16.30 น.
-
39 973 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามตะกร้อ 6 ก.ย. 2561 09.00 - 15.30 น.
-
40 974 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามตะกร้อ 6 ก.ย. 2561 09.00 - 15.30 น.
-
41 975 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามตะกร้อ 6 ก.ย. 2561 09.00 - 15.30 น.
-
42 976 การแข่งขันทักษะตะกร้อข้ามตาข่าย (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามตะกร้อ 6 ก.ย. 2561 09.00 - 15.30 น.
-
43 977 การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 6 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
-
44 978 การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 6 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
-
45 979 การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 6 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
-
46 980 การแข่งขันทักษะตะกร้อลอดห่วง (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 6 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
-
47 981 การแข่งขันทักษะเปตอง (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามเปตอง 6 ก.ย. 2561 09.00 - 15.30 น.
-
48 982 การแข่งขันทักษะเปตอง (ม.ต้น ชาย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามเปตอง 6 ก.ย. 2561 09.00 - 15.30 น.
-
49 983 การแข่งขันทักษะเปตอง (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามเปตอง 6 ก.ย. 2561 09.00 - 15.30 น.
-
50 984 การแข่งขันทักษะเปตอง (ม.ปลาย ชาย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามเปตอง 6 ก.ย. 2561 09.00 - 15.30 น.
-
51 985 การแข่งขันทักษะเนตบอล (ม.ต้น หญิง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามบาสเกตบอล 6 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
-
52 987 การแข่งทักษะเนตบอล (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามบาสเกตบอล 6 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : [email protected]
กลุ่่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]