สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผอ.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง 8.480283, 99.925301 084-0854487
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผอ.ภักดี เหมทานนท์ 8.438254, 99.923315
3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ว่าที่ร้อยตรีสมพร แก้วคง  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : [email protected]
กลุ่่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]