งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้อง วงโยธวาทิต 5 ก.ย. 2561 09.00 - 16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้อง วงโยธวาทิต 6 ก.ย. 2561 09.00 - 16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช หน้าอาคารราชพฤกษ์ 5 ก.ย. 2561 09.00 - 16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช หน้าอาคารราชพฤกษ์ 6 ก.ย. 2561 09.00 - 16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้อง วิทยาศาสตร์ 5 5 ก.ย. 2561 09.00 - 16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้อง วิทยาศาสตร์ 5 5 ก.ย. 2561 09.00 - 16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้อง ประชุมราชพฤกษ์ 6 ก.ย. 2561 12.30-16.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้อง ประชุมราชพฤกษ์ 6 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้อง ไร้พรหมแดน 5 ก.ย. 2561 09.00 - 16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้อง ไร้พรหมแดน 6 ก.ย. 2561 09.00 - 16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้อง จริยธรรม 5 ก.ย. 2561 09.00 - 16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้อง จริยธรรม 6 ก.ย. 2561 09.00 - 16.00
-
13 994 การประกวดมารยาทไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้องจริยธรรม 5 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
14 995 การประกวดมารยาทไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้องจริยธรรม 5 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
15 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้อง วิทยาศาสตร์ 5 6 ก.ย. 2561 09.00 - 16.00
-
16 836 ภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 231-234 5 ก.ย. 2561 09.00 - 10.00
-
17 846 ภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 231-234 6 ก.ย. 2561 09.00 - 10.00
-
18 855 หน้าที่พลเมือง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 231-234 5 ก.ย. 2561 10.20 - 11.20
-
19 996 หน้าที่พลเมือง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 231-234 6 ก.ย. 2561 10.20-11.20
-
20 997 พระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 231-234 5 ก.ย. 2561 11.40-12.40
-
21 998 พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 2 ห้อง 231-234 6 ก.ย. 2561 11.40-12.40
-
22 999 เศรษฐศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 5 ห้อง 512-515 5 ก.ย. 2561 09.00-10.00
-
23 1000 เศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 5 ห้อง 512-515 6 ก.ย. 2561 09.00-10.00
-
24 1001 ประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 5 ห้อง 512-515 5 ก.ย. 2561 10.20-11.20
-
25 1003 ประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 5 ห้อง 512-515 6 ก.ย. 2561 10.20-11.20
-
26 1004 ท้องถิ่นเรา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 5 ห้อง 512-515 5 ก.ย. 2561 11.40-12.40
-
27 1005 กฎหมาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 5 ห้อง 512-515 6 ก.ย. 2561 11.40-12.40
-
28 834 การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
29 848 การแข่งขันการเขียนเรียงความอาเซียน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
30 856 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
31 861 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์อาเซียน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
32 865 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์อาเซียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
33 871 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์อาเซียน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : [email protected]
กลุ่่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]