งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดยะลา)
วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561 
สถานที่แข่งขัน
- โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
- โรงเรียนสตรียะลา
--------------------------------ระดับเขตพื้นที่---------------------------------------
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 7  - 14 ก.ย. 61
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ วันที่ 18- 20 ก.ย. 61
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู วันที่ 14 ก.ย. 61 
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู วันที่  18 ก.ย  61
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  วันที่ 22 ก.ย. 61
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่หลังจบการแข่งขัน   
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  วันที่ 6 ต.ค.61 เป็นต้นไป
------------------------------------ระดับภาคใต้--------------------------------------
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค วันที่ 1-14 ธ.ค. 2561
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 14 ธ.ค. 2561
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค  วันที่ 17-24 ธ.ค. 2561
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 25-27 ธ.ค. 2561
♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดตรัง วันที่ 8-10 ม.ค. 2562
 
      

ประกาศการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลัก

หลักการ

            1.  ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค
           2.  ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม โดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การแบ่งพื้นที่ การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์
            3.  การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้อง  ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษา ที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ
            4.  ให้ใช้ชื่องานว่า 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”
             5. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ
             6. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป

รายละเอียด ดังนี้

1. หนังสือนำประกาศ งานศิลปหัตถกรรม
2. ประกาศงานศิลปหัตถกรรม

ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 18
จำนวนทีม 628
จำนวนนักเรียน 1,431
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 905
จำนวนกรรมการ 373
ครู+นักเรียน 2,336
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,709
ประกาศผลแล้ว 156/234 (66.67%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 22
สัปดาห์ที่แล้ว 336
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 810
ปีนี้ 810
ทั้งหมด 63,273