งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนามแข่งขัน สพป.นศ.เขต 1 วันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2561
ที่ สนามแข่งขันโรงเรียน รายการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1 ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช
"ณ นครอุทิศ"
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ปฐมวัย
ศิลปะ-ดนตรี
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
ศน.เจณัฐิตา
ศน.ปรียา
ศน.ฉ้ตรลลิตา
ศน.เจณัฐิตา
ศน.ฉัตรลลิตา
ศน.ธีระวิทย์
 
2 ร.ร.วัดพระมหาธาตุ วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
ศน.ฐิตารีย์
ศน.ฐิตารีย์
ศน.ราณี
ศน.ปรียา
ศน.สุจิน
 
3 ร.ร.บ้านทวดทอง ภาษาไทย
สุขศึกษา และพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การงานอาชีพ
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศน.ธันชนก
ศน.ธีระวิทย์
ศน.ยุรชา
ศน.ยุรชา
ศน.ธันชนก


ส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน
(ธันชนก)
ปฏิทินการปฏิบัติงานการแข่งขัน  ระดับเขตพื้นที่
วันที่  4-5 ตุลาคม  2561
*****************************
ที่ รายการ วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมวางแแผน/เสนอโครงการ 2 ส.ค.2561 ราณี/ฉัตรลลิตา
2 ประชุมวางแผนการระบบออนไลน์งานมหกรรม (ตรัง) 30 ส.ค.2561 ฉัตรลลิตา/ธีรวิทย์
3 แข่งขันและคัดเลือกในระดับเครือข่าย 3-7 ก.ย.2561 กรรมการระดับเครือข่าย
4 เปิดระบบรับสมัครกรรมการตัดสินการแข่งขัน 3-7 ก.ย.2561 ฉัตรลลิตา
5 รายงานผลการแข่งขันฯ เครือข่าย ทางระบบ 7-12 ก.ย.2561 Admin เครือข่าย
6 กำหนดและประกาศสนามแข่งขัน/กิจกรรมในระดับเขตพื้นที่ 12 ก.ย.2561 นายสพล/ผอ.รร
7 (ร่าง)แต่งตั้งคณะกรรมการงานมหกรรมฯ 14 ก.ย.2561 ราณี
8 ปิดระบบรายงานผลการแข่งขัน  ระดับเขตพื้นที่ 15 ก.ย.2561 ฉัตรลลิตา
9 ประชุม Admin ประจำสนามแข่งขัน 18 ก.ย.2561 ฉัตรลลิตา
10 ประกาศรายการแข่งขันของแต่ละสนามแข่งขัน 19 ก.ย.2561 Admin สนามแข่งฯ
11 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/เลขา/ร้องเรียน ประธานกรรมการและเลขานุการคณะฯ กลุ่มสาระ 20 ก.ย.2561 สพลฯ/ราณี
12 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน  กิจกรรม  จากเวปไซต์ สพป. 20 ก.ย.2561 ฉัตรลลิตา
13 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายชื่อนักเรียน 24-25 ก.ย.2561 ธีรวิทย์/ฉัตรลลิตา
14 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินผล 26ก.ย.61

26ก.ย.61

27ก.ย.61
1.รร.บ้านทวดทอง (เช้า 9.00น.)
2.รร.วัดพระธาตุ (บ่าย 13.00น.)
3.รร.อนุบาลฯ (บ่าย 13.00น.)
15 แจ้งจัดสรรงบประมาณ (งบประมาณปี) 1 ต.ค.2561 ราณี
16 ดำเนินการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ตามตารางที่กำหนด 4-5 ต.ค.2561 รร.อนุบาลฯ/
รร.วัดพระมหาธาตุ/
รร.บ้านทวดทอง
17 สรุปผลการดำเนินงาน 6-15 ต.ค.2561 ราณีและคณะ
โรงเรียนสามารถโอนข้อมูลการแข่งขัน (ระดับเครือข่าย)
 ภายใน วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลาโดยประมาณ 16.00 น.

สมัครกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน (ระดับเขตพื้นที่) ภายใน วันที่ 7 ก.ย.2561

          .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
---------------------------------ระดับกลุ่มโรงเรียน----------------------------------
กลุ่มเครือข่าย 1 (มหาธาตุสามัคคี) วันที่ 3 กันยายน 2561
ณ  โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
กลุ่มเครือข่าย 2 (ปัญจภาคี) วันที่ 5 กันยายน 2561
ณ  โรงเรียนบ้านทวดทอง
กลุ่มเครือข่าย 3 (ท่าเรือ-บางจาก) วันที่ 6 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนวัดบางใหญ่
กลุ่มเครือข่าย 4 (วีรไทย) วันที่ 6-7 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนบ้านห้วยไทร
กลุ่มเครือข่าย 5 (ลานสกา) วันที่ 6-7 กันยายน 2561
ณ  โรงเรียนบ้านตลาด
กลุ่มเครือข่าย 6 (พระพรหม) วันที่ 7 กันยายน 2561
ณ  โรงเรียนวัดพระพรหม
♦กลุ่มเครือข่าย 7 (เฉลิมพระเกียรติ) วันที่ 6-7 กันยายน 2561
ณ  โรงเรียนวัดสระเพลง
   
------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-----------------------------------
♦จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 4-5  ตุลาคม 2561
♦ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
♦พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน วันที่ 8 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคใต้------------------------------------
♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค วันที่ 1-14 ธ.ค. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 14 ธ.ค. 2561
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 17-24 ธ.ค. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 25-27 ธ.ค. 2561
♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดตรัง วันที่ 8-10 ม.ค. 2562

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 173
จำนวนทีม 1,679
จำนวนนักเรียน 3,271
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,437
จำนวนกรรมการ 1,026
ครู+นักเรียน 5,708
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,734
ประกาศผลแล้ว 216/216 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 4
เมื่อวาน 7
สัปดาห์นี้ 33
สัปดาห์ที่แล้ว 95
เดือนนี้ 4
เดือนที่แล้ว 392
ปีนี้ 396
ทั้งหมด 149,098